Lääkkeet kohti terveempää Suomea

Kirjoittaja ehdottaa, että jokaisesta syntyneestä vauvasta maksetaan 1 000 euron vaunuraha ensihankintoihin.

22.2. 21:00

Lääkkeet terveempään Suomeen ovat peruspalveluihin panostaminen, ennaltaehkäisy ja terveyden edistäminen, nopea hoitoon pääsy ja riittävät henkilöstöresurssit.

Taloudelliset kannusteet sairauksien ennaltaehkäisyyn ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen ovat edellytys sote-uudistuksen onnistumiselle. Mitoituksista ja kriteerien kiristämisestä ei ole hyötyä, jos ei ole rahaa ja tekijöitä. Hoitoon on päästävä riittävän ajoissa. On järjetöntä, jos hyvinvointivaltiossa ei pääse hoitoon.

Hoitojonojen purkamiseksi julkinen sektori tarvitsee rinnalleen toimivia yksityisen ja kolmannen sektorin palveluita, siksi sote-palveluiden valinnanvapautta tulisi lisätä palvelu- ja asiakassetelijärjestelmällä.

Yksityisen hoidon kela-korvausjärjestelmän kautta parannetaan sote-palveluiden saatavuutta ja lyhennetään hoitojonoja. Siksi järjestelmä on säilytettävä ja kehitettävä sairaiden ihmisten auttamiseksi.

On epäviisasta olla hyödyntämättä yksityisen sektorin voimavaroja hoitojonojen purkamisessa.

Hoitosuhteiden pysyvyyttä tulisi edistää muun muassa omalääkäri-omahoitajamallin toteuttamisella, erityisesti pitkäaikaissairaiden ja monisairaiden kohdalla. Olisi lisättävä lyhytterapian ja muiden matalan kynnyksen mielenterveyspalvelujen saatavuutta ja olisi hyvä säätää psykoterapeuttikoulutus maksuttomaksi.

Tulisi luoda hyvinvointialueille vaihtoehtoinen ei-digitaalinen asiointikanava, turvaamaan ikäihmisten asiointia. Terveyskeskusten luukulta tulisi löytyä yli 70-vuotiaille ajanvaraus- ja ohjauspiste.

Omaishoito on usein inhimillisin vaihtoehto hoidettavalle, mutta myös laitoshoitoa kustannustehokkaampaa. Omaishoidon tuki on säädettävä verovapaaksi, tuen kriteerit yhtenäistettävä valtakunnallisesti ja tuen tasoa nostettava. Omaishoitajien jaksamista on tuettava vapaapäivillä ja yksilöllisellä tuella. On järjetöntä leikata omaishoidon tuesta ja tukipalveluista.

Sosiaali- ja terveysalan työntekijäpulaan on vastattava hyvällä johtamisella. Ala kärsii työn kroonisesta kuormittavuudesta. Lyhyen aikavälin ratkaisuna tarvitaan veroporkkanoita eläkkeellä oleville hoitajille sekä riittävä määrä tukityöntekijöitä, jotta hoitajat ja lääkärit voivat keskittyä koulutustaan vastaaviin tehtäviin.

Tarvitaan myös lisää koulutuspaikkoja. On kohtuutonta, että terveydenhoidon henkilökunta uuvutetaan työtaakan alle. Saattohoitoa on kehitettävä jatkuvasti, jotta jokainen voi viimeisinä päivinään saada parhaan hoivan ja kivunlievityksen.

On järjetöntä, jos hyvinvointivaltiossa pitää pelätä ikääntymistä ja kivuliasta kuolemaa, sitä, saako vanhana riittävää hoivaa ja hoitoa.

Tarvitsemme lapsimyönteistä ilmapiiriä, koska Suomessa syntyy yhä vähemmän lapsia, siksikin lapsiin ja perheisiin panostaminen on entistä tärkeämpää. Lapsiperheiden asemaa ja valinnanvapautta vahvistaen voidaan lisätä perheiden uskoa omaan selviytymiseen ja mahdollistaa lapsihaaveiden toteuttaminen. Lapsiperheiden kotipalveluiden saatavuutta tulisi lisätä.

Ehdotan, että jokaisesta syntyneestä vauvasta maksetaan 1 000 euron vaunuraha ensihankintoihin. Lasten ja nuorten koulupäivän jälkeen tapahtuvaa harrastustoimintaa tulisi vahvistaa.

Lastenneuvolatyössä terveydenhoitajien lisäkoulutus tulisi kohdistua perhehyvinvoinnin ohjaukseen, perhekeskuksia kehitettävä aktiivisesti.

On vastuutonta laiminlyödä lasten ja perheiden hyvinvointi.

Marketta Juntunen

lastenlääkäri, lääketieteen tohtori

alue- ja kaupunginvaltuutettu, kansanedustajaehdokas (kd.)

Pori

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan

Mainos

Tuoreimmat tähtijutut