Kokemustiedolla vaikuttavia ja yhdenvertaisia palveluita

5.2. 14:00

Palveluiden käyttäjällä on oikeus osallistua ja vaikuttaa oman palvelunsa ohella laajemminkin palveluprosesseihin. Asiakasraatien, kuulemistilaisuuksien ja edustuksellisten vaikuttamistoimielimien lisäksi tarvitaan rakenteita ja toimintamalleja, jotka mahdollistavat sujuvan yhteistyön palveluista kokemusta omaavien kanssa. Näin saadaan ammattilaisten työelämän kautta karttuneen asiantuntemuksen rinnalle vaihtoehtoinen näkökulma palveluiden uudistamiseen.

Satakunnassa toimiva valtakunnallisen Kokemustoimintaverkoston ohjausryhmä kokoaa yhteen useita asiakasosallisuuden asiantuntijoita. Yhteistyö- ja kehittäjäverkostona se on vaikuttanut palkkiollisten kokemustehtävien välitykseen ja toteuttamiseen liittyvän rakenteen kehittämiseen.

Satakunnan hyvinvointialueelle on esitetty Satakunnan kokemusosaamisen keskuksen perustamista ja vastuuhenkilöiden nimeämistä keskukseen. Kehittämistyötä on tarpeen jatkaa olemassa olevia hyviä käytäntöjä yhtenäistämällä sekä yhteistyötä ja vastuita selkiyttämällä.

Laadukkaan toiminnan ylläpitämiseksi useat eri tahot tarvitsevat lisäksi koulutusta, tukea ja neuvontaa. Toiminnan näkyvyyttä ja saavutettavuutta on myös suunnitelmallisesti edistettävä.

Kokemusosaajaksi kutsutaan henkilöä, jolla on omakohtainen kokemus psyykkisestä tai fyysisestä sairaudesta, vammaisuudesta, vaikeasta elämäntilanteesta tai läheisenä tai omaisena olemisesta. Hänellä on myös kokemusta saamastaan palvelusta, kuten sen oikea-aikaisuudesta ja sujuvuudesta tai asiakkaana kuulluksi ja ymmärretyksi tulemisesta. Kokemusosaajia kouluttavat erilaisiin kokemustehtäviin lukuisten järjestöjen lisäksi myös julkinen sektori.

Kokemukseen pohjautuva tieto täydentää ammatillista ja tieteellistä tietoa palveluiden suunnittelussa, kehittämisessä, toteuttamisessa ja arvioinnissa.

Kokemustietoa jakamalla kokemusosaajat lisäävät ammattilaisten ymmärrystä asiakkaita kohtaan. Tämä vaikuttaa myönteisesti palveluiden laatuun ja tarvelähtöisyyteen sekä palveluiden käyttäjien tyytyväisyyteen palveluita kohtaan.

Mahdollisuuksia palveluiden käyttäjien näkökulman huomioimiselle sekä yhteistyölle ammattilaisten kanssa on rajattomasti terveysalan lisäksi muun muassa sosiaalialalla, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä tai työllisyys- ja sivistyspalveluissa.

Satakunnassa koulutettujen kokemusosaajien kokemustieto halutaan pysyväksi ja luontevaksi osaksi muun muassa hyvinvointialueen ja kuntien palvelujärjestelmiä. Jotta palvelujärjestelmien tarpeisiin voidaan vastata tarkoituksenmukaisella ja tehokkaalla tavalla, tarvitaan toimintaan keskitettyä johtamista ja koordinointia.

Jaana Tuomela

Kokemustoimintaverkoston Satakunnan Kokemustoiminta-ohjausryhmän puheenjohtaja

Satakunnan yhteisökeskus

Pori

Sanna Leppäjoki-Tiistola

ohjausryhmän varapuheenjohtaja

Invalidiliitto

Turku

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan

Mainos

Tuoreimmat tähtijutut