Vammaisneuvoston käsiteltäväksi on tuotava vammaisten ihmisten kannalta merkittävät asiat kaikilta hallinnon aloilta jo valmisteluvaiheessa – nyt näin ei ole ollut

16.1. 6:00

Soile Ojala-Sepän vastaukseen kirjoituksestani hyvinvointialueen vammaisneuvostojen toiminnasta haluan vielä lisätä, että vammaisneuvostoista on olemassa laki, joka määrittelee hyvinvointialueen vammaisneuvostonkin toimintaa. Laki hyvinvointialueesta 611/2021, 32 §: ”Vaikuttamistoimielimille, kuten vammaisneuvosto, tulee antaa mahdollisuus vaikuttaa hyvinvointialueen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan asioissa, joilla on tai joilla vaikuttamistoimielin arvioi olevan merkitystä vammaisten henkilöiden ja heidän tarvitsemiensa palveluiden kannalta. Vaikuttamistoimielimet tulee ottaa mukaan osallistumisen ja kuulemisen kautta kehittämiseen hyvinvointialueella.”

Vammaisneuvosto ei siis ole mikään kumileimasin, jolle vain ilmoitetaan poliitikkojen ja viranhaltijoiden jo tekemät päätökset.

Hyvinvointialueen vammaisneuvoston rooliin kuuluu esimerkiksi aloitteiden, lausuntojen ja kannanottojen tekeminen. Neuvostoilla tulee olla myös mahdollisuus osallistua hyvinvointikertomuksen laadintaan.

Neuvostot voivat ottaa kantaa ja lausua myös oma-aloitteisesti sellaisista asioista, jotka neuvosto arvioi merkittäväksi vammaisten henkilöiden näkökulmasta. Hyvinvointialueen on järjestettävä riittävä perehdytys, koulutus ja tuki hyvinvointialueen vammaisneuvostolle ja vammaisneuvostoedustajille. Vammaisneuvoston jäsenille pitää olla edustus eli puhe- ja läsnäolo-oikeus hyvinvointialueen lautakunnissa tai valiokunnissa.

Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta ja laki selkeästi toteaa, että hyvinvointialueen aluehallinnon on huolehdittava jäsenten tosiasiallisen osallisuuden toteutumisesta sekä siitä, että neuvosto saa tietoa riittävästi ja oikea-aikaisesti.

Vammaisneuvoston käsiteltäväksi on tuotava vammaisten ihmisten kannalta merkittävät asiat kaikilta hallinnon aloilta jo valmisteluvaiheessa, nyt näin ei ole ollut.

Vammaisneuvosto tulee ottaa mukaan palvelujen suunnitteluun, kehittämiseen, seurantaan ja arviointiin, jotta luodaan rakentava yhteistyön kehittäminen hyvinvointialueen toimielinten ja vammaisneuvoston välille.

Hyvinvointialueen vammaisneuvoston ja kunnallisten neuvostojen yhteistyö on tärkeää myös. Seurattavia asioita hyvinvointialueella ovat myös toimintaedellytysten ja resurssien turvaaminen, muun muassa tarvittavat määrärahat, kokoustilojen esteettömyys ja saavutettavuus, riittävät henkilöstöpanostukset.

Vammaisten henkilöiden osallistamiseen velvoittaa myös YK:n vammaissopimuksen sisältö. Valtioilla on yleinen velvoite varmistaa kaikkien ihmisoikeuksien ja perusvapauksien täysimääräinen toteutuminen kaikille vammaisille henkilöille sekä edistää sitä ilman minkäänlaista syrjintää vammaisuuden perusteella muun muassa lainsäädännöllisin ja hallinnollisin toimenpitein (4. artikla).

Erja Simonen

tulevan hyvinvointialueen vammaisneuvoston jäsen

kokemustoimija, Lihastautiliitto

Nakkila

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan

Osion uusimmat

Mainos

Tuoreimmat tähtijutut