Ilman hyvinvoivia lapsia ja nuoria Suomen tulevaisuus on vaarassa

Lapsille ja nuorille on taattava kasvurauha, kirjoittaja vaatii.

2.1. 21:30

Hyvinvointiyhteiskuntamme tulevaisuus on lapsissa ja nuorissa. Saamme jatkuvasti lukea tutkimuksista lasten ja nuorten pahoinvoinnin lisääntymisestä. Ilmiö on ollut nähtävissä jo aiemminkin, mutta koronapandemian mukanaan tuoma sosiaalinen eristäytyminen pahensi tilannetta merkittävästi.

Pandemian hellitettyä otettaan alkoi uusi turvallisuudentunnetta järkyttänyt kriisi Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyssodan myötä. Näiden kriisien myötä syntyneiden ongelmien ratkaisemiseksi tarvitaan toimia, mutta yksin se ei riitä.

Tarvitaan vahvoja toimenpiteitä pahoinvoinnin juurisyihin puuttumiseksi välittömästi. Ilman hyvinvoivia lapsia ja nuoria Suomen tulevaisuus on vaarassa.

MIELI Suomen mielenterveys ry julkaisi 14. joulukuuta 2022 Nuorten hyvinvointiohjelman, jossa esitetään ratkaisuja nuorten hyvinvoinnin tukemiseksi ja toimenpide-ehdotuksia ongelmien ratkaisemiseksi.

Keskeisenä viestinä ohjelmassa on kasvurauha nuorille. Nuoruus on tärkeä elämänvaihe, jolle on oltava aikaa. Suorituspaineiden kasaamisen sijaan on turvatta ihmisarvoisen elämän edellytykset, tuettava hyvinvoinnin rakentumisessa sekä kannustettava uteliaisuuteen, itsensä etsimiseen ja nuoruudesta nauttimiseen. Olennaista onkin kokonaisuuden huomioiminen – kaikki politiikka on mielenterveyspolitiikkaa, ja päätöksenteon vaikuttavuutta nuorten mielenterveyteen on tarkasteltava joka saralla.

MIELI Suomen mielenterveys ry:n tavoitteena on, että Nuorten hyvinvointiohjelma olisi jatkossa osa Suomen hallitusohjelmaa ja nuorten mielenterveys ja hyvinvointi nostettaisiin poliittisen päätöksenteon keskiöön ja hallituskauden kärkitavoitteeksi. Hyvinvointiohjelman sisällöt ovatkin konkreettisia toimenpide-ehdotuksia valtiovallan päättäjille, mutta myös alueellisella ja paikallisella tasolla hyvinvointiohjelman painopisteisiin voidaan vahvasti vaikuttaa ilman valtiovallan ohjaustakin.

Me Satakunnassa voimme olla edelläkävijöitä ja suunnan näyttäjiä, pyrkien kaikessa päätöksenteossamme huomioimaan niiden vaikutukset lasten ja nuorten turvallisuuteen ja hyvinvointiin.

Hyvinvoivat nuoret elävät turvallisessa ympäristössä, jossa nuorella on tilaa kasvaa ja oppia – myös virheistä. Nuorten jaksamista tulee tukea osaavasta henkilöstöstä huolehtimalla sekä tukemalla myös lasten ja nuorten parissa toimivia ammattilaisia.

Nuorten mahdollisuuksia harrastaa tulee tukea ja liikunnallista toimintakulttuuria tulee vahvistaa. Ympäristöpolitiikka tulee ottaa huomioon päätöksenteossa ja avata nuorille mahdollisuuksia vaikuttaa siihen. Sote-palveluita tulee vahvistaa ja turvata ennaltaehkäisevien, matalan kynnyksen, mielenterveys- ja päihdepalveluiden oikea-aikainen saavutettavuus.

Tuetaan nuorten työllistymistä ja mahdollistetaan mielekkään työn löytyminen nuorelle työntekijälle. Kohdellaan nuoria yhdenvertaisesti ja oikeudenmukaisesti sekä vahvistetaan nuorten kanssa toimivien taitoja kohdata nuoret syrjimättömästi ja yhdenvertaisesti. Kuunnellaan nuoria ja otetaan nuoret mukaan päätöksentekoon.

Moni asia on jo meillä alueellisesti otettu huomioon, mutta myös paljon voidaan vielä tehdä nuorten hyvinvoinnin tukemiseksi ja vahvistamiseksi. Satakunnan hyvinvointialueen rakenteita tarkasteltaessa tulee ottaa jokaisessa ratkaisussa huomioon, mitä vaikutuksia sillä on lapsiin, nuoriin ja perheisiin.

Mielenterveyteen satsaaminen vaatii euroja, mutta hoitamatta jättäminen tulee maksamaan huomattavasti enemmän ja hyvinvointia tukeviin toimiin panostaminen tuottaa kustannusvaikutusten lisäksi inhimillisiä vaikutuksia, joita ei myöskään tule sivuuttaa. Mielenterveys on jokaisen perusoikeus.

Heidi Hiljanen

toiminnanjohtaja

MIELI Länsirannikon mielenterveys ry

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Osion uusimmat

Mainos

Tuoreimmat tähtijutut