Elämän tarkoitus, mikä se on – avointen kohtaamispaikkojen kävijöiden ajatuksia

21.12.2022 8:04

Syyskuussa 2022 koottiin muutamista avoimista kohtaamispaikoista kävijöiden ajatuksia elämän tarkoituksesta. Kävijöissä on hyvin erilaisia, erilaisissa tilanteissa olevia ihmisiä; työssäkäyviä, työttömiä, työkyvyttömyyseläkkeellä sekä vanhuuseläkkeellä olevia – avoimet kohtaamispaikat ovat avoinna kenelle tahansa.

Elämän tarkoitus herätti kävijöissä ajatuksia jatkumosta, onnesta ja toisten ihmisten merkityksestä. Elämän tarkoituksesta kirjoittaminen herätti monenlaisia tunteita vastaajissa. Onni ja onnellisuus tulivat vahvasti esille toistuen monissa vastauksissa. Myös rakkaus, ilo, nautinto ja merkityksellisyys mainittiin.

Ihmissuhteiden merkitys korostui vastauksista: perhe, toisia varten oleminen, läsnäolo, toisen kanssa eläminen ja muiden auttaminen. Myös avun vastaanottamisen nähtiin liittyvän elämän tarkoitukseen.

Lisäksi konkreettiset läheisyydenosoitukset, kuten pussailu, halailu ja seksi, tulivat mainittua vastauksissa. Joillekin vastaajille teemaan liittyi hyvin konkreettisia asioita, kuten juhla ja metsästys. Vastauksissa kuvattiin myös ongelmien ratkaisemista ja niistä selviytymistä, hyvinvointia sekä rauhaa. Osa koki elämän tarkoituksen arvoitukseksi: ”Se on meille kaikille ehkä arvoitus?”.

Elämän tarkoituksen pohtiminen inspiroi myös antamaan ohjeita ja vinkkejä: ”Kasvetaan työikäisiksi, kasvatetaan lapset, tehdään työtä ja vanhennutaan rauhassa”.

Vastauksissa toistuva teema oli jatkuvuus. Elämää kuvattiin jatkumona ja elämän tarkoitusta sen jatkumisena sukupolvelta toiselle. Jälkien jättäminen ja lisääntyminen mainittiin itselle merkityksellisinä asioina. Samoin kehittyminen niin ihmisenä kuin yhteiskuntanakin nousi esille elämää pohtiessa. Myös oppiminen, oman tien etsiminen ja elämän ihmettely tulivat mainittua.

Mitä itse ajattelet elämän tarkoituksesta? Uskotko, kuten vastaajamme, elämän tarkoituksen olevan sattuman sanelemaa? Vai onko sen tarkoitus ”nauttia ja elää ilman suuria huolia” tai kenties ”tuottaa rahaa ja kuolla pois”?

Kenties Eppu Normaali oli oikeilla jäljillä laulaessaan: ”Päättelimme, että elämämme tarkoitus lienee murheen karkoitus” tai Matti Nykänen todetessaan ”Elämä on laiffia”?

Tekstin mahdollistaneet ajatukset ovat tuottaneet Satakunnan Yhteisökeskuksen, Kohtaamispaikka Hehkun sekä Palvelupiste Lissun kävijät. Tekstin ovat koonnet vastaava ohjaaja Ronja Korhonen ja ohjaaja Riina Levander Kohtaamispaikka Hehkusta sekä suunnittelija Minka Leino-Holm Sosiaalialan osaamiskeskus Pikassoksesta.

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan

Osion uusimmat

Mainos

Tuoreimmat tähtijutut