8-tien ja Olkiluodontien risteys kuntoon

Tavoitteena pitää olla, että yleissuunnitelma valmistuu vuoden 2023 aikana ja saadaan hyväksymiskäsittelyyn ja edetään viivytyksettä kohti tarkempaa tiesuunnitelmaa ja toteutusta.

”Olkiluodontien risteysalue jäi vielä ennalleen ja vaatii seuraavaksi huomiota liikenteen sujuvoittamiseksi ja turvallisuuden parantamiseksi”, kirjoittajat sanovat.

17.12.2022 18:30

Olkiluoto 3:n kaupallisen tuotannon myötä Eurajoen Olkiluodossa tuotetaan noin 30 prosenttia Suomen sähköstä. Yksi tämän työn onnistumisen edellytys on, että Olkiluodossa käy turvallisesti töissä tuhansia ihmisiä.

Tämä yhdessä muun vilkkaan työmatkaliikenteen sekä elinkeinoelämän kuljetusten kanssa näkyy nykyisin valtatie 8:n ja Olkiluodontien risteyksen tukkoisuutena sekä toistuvina liikenteen vaaratilanteina.

Olemme saaneet lukea lukuisista onnettomuuksista kyseisellä tiealueella.

Valtatie 8:aa on parannettu Eurajoen keskustan kohdalla ja uusi tielinjaus on saatu käyttöön. Tämä lisäsi turvallisuutta merkittävästi kuitenkin samalla vähentäen matka-aikaa.

Olkiluodontien risteysalue jäi vielä ennalleen ja vaatii seuraavaksi huomiota liikenteen sujuvoittamiseksi ja turvallisuuden parantamiseksi. 8-tie on koko Länsi-Suomen merkittävä ja vilkasliikenteinen pääväylä.

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ely-keskus) onkin käynnistänyt Rauman seudun valtatie 8 suunnitteluhankkeen, jossa yhtenä kohteena pohditaan yllä mainitun risteysalueen kehittämistä.

Valtatie 8 kuuluu sekä Suomen päätieverkkoon että liikenne- ja viestintäministeriön pääväylistä antaman asetuksen mukaiseen runkoverkkoon ja on palvelutasoluokan 1 pääväylä. Tämän tason pääväylillä tienpitäjän on turvattava pitkämatkaisen liikenteen hyvä ja tasainen matkanopeus, mikä ei tällä hetkellä kyseisessä kohdassa toteudu (nopeusrajoitus 60 km/h).

Tieyhteyden parantamisen eri vaihtoehtojen ympäristövaikutusten arvioinnin (yva) yhteysviranomaisena toimii Varsinais-Suomen ely-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue. He ovat tänä vuonna laatineet kehittämistyölle ympäristövaikutusten arviointiohjelman (yva-ohjelma) ja he myös valvovat ja ohjaavat meneillään olevaa yva-menettelyä. Sen hankevastaavana toimii Varsinais-Suomen ely-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue.

Yva-selostus on tulossa nähtäville tämänhetkisen tiedon mukaan keväällä 2023. On tärkeää, että tämän jälkeen päästään arvioiduista vaihtoehdoista valitsemaan yleissuunnitteluun paras ratkaisu ja suunnittelu etenee joutuisasti.

Tavoitteena pitää olla, että yleissuunnitelma valmistuu vuoden 2023 aikana ja saadaan hyväksymiskäsittelyyn ja edetään viivytyksettä kohti tarkempaa tiesuunnitelmaa ja toteutusta.

Kunnossa olevat liikenneyhteydet tukevat elinvoimaisuutta ja edistävät turvallisuutta, Satakunnan parhaaksi.

Kirsi Hassinen

Marja-Leena Siiri

Keskustan Eurajoen kunnallisjärjestö

Päivitetty 18.12.2022 kello 20.26: Vaihdettu kuva. Alun perin kuva oli Eurajoen keskustan risteyksestä.

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan

Osion uusimmat

Mainos

Tuoreimmat tähtijutut