Tulevaisuuden liikenneratkaisut tukevat kaupunkikeskustan elinvoimaa ja hyvinvointia

Kehittämispotentiaalia piilee myös sisäpihojen ja korttelit lävistävien sisätilayhteyksien kehittämisessä.

Kirjoittaja kertoo, että suunniteltu pyöräilyverkko on looginen ja jatkuva, eli luvassa on merkittävä parannus aiemmin sekavaksi koettuun väylästöön.

18.12.2022 9:53

Käynnissä oleva Porin keskustan liikenneverkkosuunnitelma on paitsi vuonna 1974 laaditun työn päivitys, myös mahdollisuus ottaa harppauksia kohti modernimpaa ja kestävämpää liikennejärjestelmää. Olennaista on, että liikenne ei koskaan ole itseisarvo, vaan palvelee aina jotain muuta päämäärää.

Keskustan kehittämisen ja sitä kautta myös liikenneverkkotyön kunnianhimoisia tavoitteita ovat kaupunkikeskustan elävöittäminen ja elinvoiman vahvistaminen sekä keskustassa liikkumisen turvallisuus. Isoja tavoitteita, joita ei liikenneverkon suunnittelulla yksin ratkaista, mutta joiden osalta kehitystä pyritään laaja-alaisesti edistämään.

Elävän kaupunkikeskustan yksi tärkeimmistä piirteistä on sen hyvä saavutettavuus kaikilla kulkumuodoilla. Tärkeää on varmistaa, että liikenneverkon uudistukset tukevat elinkeinon harjoittamista kaupunkikeskustassa. Tärkeänä lähtökohtana onkin ollut tiivis yhteistyö yrittäjäjärjestöjen ja sidosryhmien kanssa.

Liikenneverkon uudistamisesta tullaan laatimaan myös yritysvaikutusten arviointi ennen päätöksentekoon viemistä.

Kaupunkikeskustan elinvoiman vahvistamiseksi on liikenneverkon uudistamistyössä pyritty säilyttämään ja parantamaan pysäköintilaitosten saavutettavuutta.

Saavutettavuuden tavoitetta on edistetty myös erikseen toteutetulla reaaliaikaisen pysäköintiopastusjärjestelmän suunnittelulla. Pysäköintiopastusjärjestelmäsuunnitelma on nyt valmis ja etenemässä toteutukseen.

Pyöräliikenteen osalta tärkeimpänä uudistuksena voidaan pitää jalankulku- ja pyöräilyväylien erottamista toisistaan. Suunniteltu pyöräilyverkko on myös looginen ja jatkuva, eli luvassa on merkittävä parannus aiemmin sekavaksi koettuun väylästöön.

Uuden suunnitelman myötä pyöräilyverkon laatu nousee tasolle, jota kymmenenneksi suurimmalta kaupungilta voidaan edellyttää. Suunnitelma on pyöräilyn osalta tärkeä askel kohti kestävämpää liikkumista ja kaupunkistrategian mukaista suuntaa.

Porissa maaston muodot, tiivis kaupunkirakenne ja laaja pyörätieverkosto tukevat jo osaltaan pyöräilykulttuuria. Pyöräilyverkon sujuvuuteen ja laatuun panostamalla voidaan pyöräilyn houkuttelevuutta lisätä merkittävästi. Tavoitteena on lisätä erityisesti lähialueilta (1–5 km säteeltä) saapuvien pyöräilijöiden määrää.

Kaupunki kehittää parhaillaan jalankulkuympäristöä sekä jokirannassa että kauppatorilla.

Jalankulkuympäristön kehittäminen onkin keskustan elävöittämisen kannalta yksi tärkeimmistä osa-alueista, itse asiassa avaintekijä keskustassa viihtymisen ja viipymisen sekä turvallisuudentunteen kannalta. Kaupunkikeskustan tärkeimmillä kävelyakseleilla tulee toimenpiteitä kohdentaa kaupunkitilojen viihtyvyyteen, katuvihreään eli kasvillisuuteen, sekä ylipäätään kiinnostavaan kaupunkiympäristöön. Jalankulkualueiden kehittämisessä tulee lisäksi panostaa eri kohteita yhdistävään julkisten tilojen ja palveluiden verkostoon.

Kehittämispotentiaalia piilee myös sisäpihojen ja korttelit lävistävien sisätilayhteyksien kehittämisessä.

Joukkoliikenteen osalta liikenneverkon suunnittelussa on keskeisinä tekijöinä tunnistettu muun muassa Itsenäisyydenkadun kaksisuuntaistamisen ja kauppatorin laiturialueen kehittämisen myötä saavutettavat hyödyt.

Kauppatorin joukkoliikenteen solmupisteen arvo keskustaa elävöittävänä tekijänä on tunnistettu ja sen merkitys asiointivirtoja ajatellen todettu. Laiturialueen toimivuuden ja turvallisuuden parantamisella on suora yhteys käyttäjäystävällisyyteen ja siten myös joukkoliikenteen houkuttelevuuteen.

Laiturialueen uudistamiseksi tullaankin laatimaan suunnitelma jo ensi vuoden aikana.

Liikenneverkon uudistuksilla tuetaan keskustan elävyyttä ja vahvistetaan Porin asemaa kestävään liikkumiseen panostavana kaupunkina.

Uudistukset tähtäävät pitkälle tulevaisuuteen ja uudistusten suunnittelu sekä toteuttaminen etenee vaiheittain. Liikenneverkkoluonnokseen voi tutusta ja jättää mieltä askarruttavia kysymyksiä suunnittelijoille kaupungin verkkosivuilla. Kysymyksiä voi jättää maanantaina 19.12.2022 ja lisätietoja saa osoitteesta www.pori.fi/liikenneverkko.

Kirjoittaja on Porin kaupungin liikenneinsinööri.

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan

Osion uusimmat

Mainos

Tuoreimmat tähtijutut