Turvallisempaa logistiikkaa maalla ja merellä

SataDiLogiksen työpajassa Turvallisuuskeskuksessa harjoiteltiin erilaisten tulipalojen sammuttamista ja tutustuttiin kuorman varmistamisessa käytettäviin sidontavälineisiin.

16.12.2022 3:00

Satakunnan teollisuusyritykset käyttävät tavaralogistiikassa maantie-, rautatie- ja merikuljetuksia. Viime vuosina kansainväliseen kuljetuslogistiikkaan ovat vaikuttaneet merkittävät äkilliset muutostekijät: koronapandemia ja Venäjän hyökkäys Ukrainaan.

Terveysturvallisuus ja geopoliittinen turvallisuus on huomioitava muiden perinteisempien logistiikkaketjun turvallisuuskysymysten ohella. On pohdittava erilaisia reititysvaihtoehtoja ja varauduttava muutoksiin. Kuljetusmuotoa ei ole mahdollista nopeasti muuttaa, ja suomalaiset vienti- ja tuontikuljetukset ovat riippuvaisia merikuljetuksista.

SataDiLogis-hankkeessa olemme työskennelleet konkreettisten asioiden edistämiseksi: Satakunnan kuljetuslogistiikan turvallisuuden ja elinkeinotoiminnan edellytysten parantaminen sekä kuljetusten ympäristövaikutusten vähentäminen. Teollisuusmaakuntana Satakunnassa on paljon kemikaalikuljetuksia maanteillä ja raiteilla sekä LNG-terminaali Tahkoluodossa, joten onnettomuuksiin on varauduttava etukäteen.

Porin lentokentän läheisyydessä sijaitsevassa Turvallisuuskeskuksessa on mahdollista harjoitella monipuolisesti eri onnettomuuksien varalta. Työpajoissamme olemme keskittyneet rahdin turvaamiseen ja riskien minimoimiseen maantiekuljetuksissa.

Liikenteen uudet käyttövoimat ja polttoaineet tuovat erilaisia haasteita ja toimintatapoja liikenneturvallisuuteen. LNG eli nesteytetty maakaasu, jota kuljetetaan myös maanteitse, on helposti syttyvää ja vaikeasti sammutettavaa. Sähkö- ja hybridiautojen yleistyessä niiden paloturvallisuus on noussut esille erityisesti autolautoilla, joissa ne pyritään sijoittamaan erilleen toisistaan.

Tieliikenneonnettomuuksissa sähköautojen ja erityisesti hybridiautojen tunnistaminen on vaikeaa. Palopaikalle kuljetettavia akustojen sammuttamisessa tarvittavia sammutusaltaita on vielä vähän saatavilla.

Raskaan liikenteen onnettomuuksissa on tärkeää oikea ja riittävä tieto lastin sisällöstä. Erityisiä haasteita aiheuttavat vaarallisten aineiden kappaletavarakuljetukset.

Sekä lastinantajalla että kuljetusyrityksellä on oltava osaamista kuljetusturvallisuudesta. Toteutamme keväällä 2023 verkkokurssin, jonka tavoitteena on lisätä osallistujien tietämystä kuormanvarmistuksesta maantiekuljetuksissa viimeisimmän lainsäädännön mukaisesti.

Koronapandemian aikana verkossa opiskelu on lisääntynyt, ja siihen yhdistetään useimmiten käytännön osuuksia tai harjoituksia. Keräämmekin osallistuvilta pk-yrityksiltä kokemuksia siitä, miten opiskelu verkossa toimii ja millaista uutta oppimateriaalia tarvittaisiin. Osaamista vahvistetaan myös keväällä järjestävissä työpajoissa ja pelillistämisen keinoin.

Näillä Turun yliopiston, Tampereen yliopiston ja Länsi-Suomen pelastusharjoitusaluesäätiön yhteishankkeen toimilla voimme viedä eteenpäin turvallisempaa logistiikkaa.

Riitta Pöntynen toimii erikoissuunnittelijana Turun yliopiston Brahea-keskuksen Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksessa (MKK) Porin yliopistokeskuksessa.

Erikoissuunnittelija Anne E. Suominen koordinoi MKK:ssa EAKR-osarahoitteista SataDiLogis-hanketta.

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Osion uusimmat

Mainos

Tuoreimmat tähtijutut