Ymmärrä asiakasta – kokemustoiminta keskiöön mielenterveys- ja päihdetyössä

Tarkoitus on auttaa toimijoita ymmärtämään, että kokemustoiminta voi olla paljon muutakin kuin oman tarinan kertomista.

”Kokemusasiantuntijoiden hyödyntäminen palveluita kehitettäessä johtaa parhaimmillaan palveluiden parempaan vaikuttavuuteen.” Arkistokuva 2016 pidetystä Satasote-yleisötilaisuudesta Harjavallassa.

13.12.2022 20:15

Minna Kahala

Johanna Huhtala

Henna Kyhä

Mielenterveys- ja päihdelainsäädäntöä ollaan parhaillaan uudistamassa. Lain pitäisi astua voimaan 1.1.2023. Samaan aikaan käynnistyvillä hyvinvointialueilla kokemustoimijoiden rooli mielenterveys- ja päihdehuollon kehittämisessä korostuu.

Päihde- ja mielenterveystyöntekijät joutuvat tekemään paljon tehotonta, mutta kuormittavaa, kannattelevaa työtä asiakkaan jonottaessa jopa kuukausia hoitoon pääsyä.

Hoitoon pääsyn vaikeudet aiheuttavat kärsimystä asiakkaille ja heidän läheisilleen, ja esimerkiksi päihdehoitoon lähtemisen ”momentum” saatetaan kadottaa.

Olemme jatkuvasti tilanteessa, jossa mielenterveys- ja päihdetyön riittämättömät resurssit haastavat sosiaali- ja terveysalan toimijoita. Kohtaamme kentällä uudenlaisia haasteita, joihin tulee kehittää ratkaisuja.

Muun muassa nuorten huumausainekuolemien kasvu, väkivaltaisuuden lisääntyminen sekä monimuotoistuneet mielenterveydelliset ongelmat ovat olleet viime aikoina usein esillä mediassa.

Vastataksemme näihin haasteisiin, tarvitaan yhä enemmän rajoja ylittävää yhteistyötä ja toimintaa eri sektoreilta tulevien toimijoiden kesken.

Kokemusasiantuntijoiden hyödyntäminen palveluita kehitettäessä johtaa parhaimmillaan palveluiden parempaan vaikuttavuuteen. Myös tulevat sote-alan ammattilaiset tarvitsevat jo opintojensa aikana kosketuspintaa asiakasymmärryksen kautta saatavaan osaamiseen.

Satakunnassa mielenterveys- ja päihdetyön kokemustoimijoita koulutetaan useamman organisaation toimesta. Satakunnan Kokemustoiminta -ohjausryhmä koordinoi ja kehittää kokemustoimintaa.

Yhteistyön vahvistamiseksi tarvitaan kuitenkin myös käytännön tason toimia, jotta kokemusasiantuntijuutta pystyttäisiin hyödyntämään täysimääräisesti oppilaitoksissa ja yleisemmin sote-alalla.

Tähän haasteeseen on tartuttu Satakunnan ammattikorkeakoulussa, jossa kehitetään kokemustoimijuuden hyödyntämistä erilaisissa simulaatioissa eli todellisuutta jäljittelevissä opetustilanteissa. Tällä tavalla oppilaitoksissa pystytään harjoittelemaan ennalta tilanteita, joita työelämässä tullaan kohtaamaan.

Ymmärrä asiakasta -hankkeessa (ESR TL5) tarjotaan ilmaisutaidon ja luovan toiminnan koulutusta kokemustoimijoille, jotta heidän mahdollisuutensa ja valmiutensa osallistua uudenlaiseen simulaatiotyöhön olisivat paremmat.

Hankkeessa pilotoidaan simulaatioharjoitusten käyttöä sosionomi- ja sairaanhoitajaopinnoissa, sekä työelämäyhteistyökumppaneiden kanssa mielenterveys- ja päihdeyksiköissä.

On tärkeää, että koulutetut kokemustoimijat, eli sairauden ja siitä toipumisen kokeneet henkilöt pääsevät kehittämään hyvinvointialueemme päihde- ja mielenterveyspalveluita. On yhtä tärkeää, että sote- ja koulutusorganisaatiot oppivat hyödyntämään kokemusasiantuntijuutta uudenlaisilla tavoilla.

Tarkoitus on auttaa toimijoita ymmärtämään, että kokemustoiminta voi olla paljon muutakin kuin oman tarinan kertomista.

Minna Kahala, lehtori, Satakunnan ammattikorkeakoulu, hyvinvoinnin osaamisalue.

Johanna Huhtala, lehtori, Satakunnan ammattikorkeakoulu, hyvinvoinnin osaamisalue.

Henna Kyhä, tutkimuspäällikkö, Satakunnan ammattikorkeakoulu, Ihmisen osallisuus ja toimintakyky -tutkimuskokonaisuus.

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan

Osion uusimmat

Mainos

Tuoreimmat tähtijutut