Kirkossakin on noudatettava työaikalakia

6.12.2022 20:07

Satakunnan Kansa oli selvittänyt (2.12.) työaikasuojelua Porin seurakuntayhtymän hengellisessä työssä. Artikkelissa olisi työnantajan näkemyksen lisäksi ollut syytä tuoda esiin työntekijäpuolen näkökulma.

Työntekijöitä ei saa pitää työaikasääntelyn ulkopuolella mistä tahansa syystä. Poikkeukset on lueteltu työaikalaissa tyhjentävästi.

Kirkon virkaehtosopimuksella ei voida sopia, ketkä työntekijät ovat työaikasääntelyn ulkopuolella, koska asia on sellainen, ettei siitä lain mukaan saa sopia.

Euroopan unionin tuomioistuimen linja on yksiselitteinen: työaikasääntelyn ulkopuolelle saa jättää ainoastaan ne työntekijät, jotka pystyvät päättämään työajastaan kokonaan itse. Kaikkiin muihin tulee soveltaa työaikalakia.

Työaika-autonomia tarkoittaa täyttä mahdollisuutta päättää, kuinka monena päivänä työskentelee, mihin aikoihin ja kuinka paljon. Se tarkoittaa myös mahdollisuutta vapaasti muuttaa sopimiaan aikatauluja.

Kirkossa työntekijöillä ei ole työaika-autonomiaa kuin osittain. Työntekijä on velvollinen työskentelemään viitenä työpäivänä viikossa. Työnantaja päättää työntekijöiden työ- ja vapaapäiväsuunnitelman. Työnantaja käyttää direktio-oikeuttaan ja osoittaa työntekijöille aikasidonnaisia työtehtäviä, kuten jumalanpalveluksia, muita kirkollisia tilaisuuksia ja kokouksia.

Työntekijällä ei ole oikeutta päättää näiden ajankohdista eikä kieltäytyä niistä.

Työntekijöiden psykososiaalinen kuormitus on kirkon hengellisessä työssä huolestuttavalla tasolla. Etelä-Suomessa aluehallintovirasto on kiinnittänyt huomiota leväperäiseen työaikasuojeluun kirkossa, ja eräisiin seurakuntiin on tehty työsuojelutarkastuksia.

Seurakuntia on sakon uhalla velvoitettu pitämään kirjaa myös hengellistä työtä tekevien työtunneista.

Arvelen näin tapahtuvan myös Porin seurakuntayhtymässä, jos paikallinen työsuojeluviranomainen ryhtyisi tutkimaan asiaa.

Jussi Junni

toiminnanjohtaja

AKI-liitot

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Osion uusimmat

Mainos

Tuoreimmat tähtijutut