Mikä määrittää Satakunnan hyvinvointialueen tulevia sosiaali- ja terveyspalvelumaksuja?

4.12.2022 19:30

Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat suurimmaksi osin verorahoitteisia. Sote-alueiden asiakasmaksujen arvioidaan olevan kokonaisuudessa noin 7 prosenttia kaikista sote-kustannuksista.

Suurimman osan asiakasmaksuista maksavat pienituloiset ja paljon sairastavat. Asiakasmaksuja maksetaan eniten alueilla, joilla palvelutarpeet ovat suuret.

Millaista palvelutarveselvitystä Satakunnan hyvinvointialueella on tehty, jota myös palvelumaksujen määrittelyssä on käytetty tai voidaan käyttää hyväksi?

Satakunnan aluevaltuusto palautti (28.11.) aluehallituksen esityksen sosiaali- ja terveyspalvelumaksuista uudelleen valmisteltavaksi. Palautus on aiheellinen ja perusteltu.

Asiakasmaksujen kokonaisuuden hahmottaminen ja sen laadinta on valtava savotta, kun se koskee koko hyvinvointialuetta. Suuri vaikeus tulee jo siitä, mihin ja minkä alueellisen yhtymän olemassa olevia asiakas- ja potilasmaksuja pidetään valmistelun pohjana tai miten lähtökohta maksuihin ylipäätään määritellään. Vai onko nyt tehty valmistelu pohjattu sote-laissa säädettyihin enimmäismaksuihin?

Haastetta asiakasmaksujen määrittelyyn on lisännyt se, että maksujen valmistelussa on kaiketi ollut liian vähän henkilöresursseja sekä se, että yhden tai harvan valmistelijan varassa oleva valmistelutyö tuottaa parhaimmillaankin mekaanista tulosta.

Aluevaltuuston käymässä keskustelussa kävi ilmi, että asiantuntemusta ja kokemustietoa eri kuntien ja yhtymien aiemmista käytänteistä ei ole valmistelussa saatu riittävästi valmisteluprosessin käyttöön. Tästä esimerkkinä on muun muassa se, että yksi valtuutettu joutui perinpohjaisesti selvittämään aluevaltuuston kokouksessa Porin perusturvan kotikeskuksen toimintatapoja ja asiakaskäyntejä tukevia moniammatillisen tiimin käytänteitä.

Kehittynyt moniammatillinen asiakaspalvelu tuottaa siis monia pulmia ratkaista maksukäytänteitä yksiselitteisesti käyntimaksuina – ja jos näin menetellään, kokonaissumma esimerkiksi kotihoidon yhteydessä annettavista palveluista muodostuu asiakkaalle kohtuuttomaksi.

Perustuslakivaliokunnan mukaan sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksut eivät saa estää asiakkaalta kokonaan palvelujen saatavuutta. Hyvinvointialueen tehtävänä on myös tiedottaa asiakasmaksujen alentamisesta ja kokonaan perimättä jättämisen ehdoista.

Palvelumaksujen määrittely on viime kädessä yhteiskuntapoliittinen kysymys. Tällaista myös eettistä pohdintaa ei juurikaan ole ehditty nopeasti liikkuvassa Satakunnan hyvinvointialueen prosessissa miettiä. Saati, että asukkaita ja eri väestöryhmiä edustavia osallistavia toimielimiä (esimerkiksi nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto) olisi ehditty kuulla niiden kaikkien elinolosuhteita ja arjen elämää koskevissa kysymyksissä.

Jos asiakasmaksuja huomattavasti korotetaan niillä alueilla, missä palvelujen tarve on suuri, kasvattaa se alueiden välisiä hyvinvointieroja. Sote-uudistuksen keskeisenä tavoitteenahan on kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja alueiden kesken ja alueiden sisällä – ei eriarvoistaminen.

Huomattavaa on myös, että asiakasmaksuja maksetaan paljon toimeentulotuen kautta. Korkeat asiakasmaksut luovat siis painetta myös toimeentulotuen maksatusten lisääntymiseen ja kasautumiseen.

Mikä on kaiken kaikkiaan Satakunnan hyvinvointialueen palvelumaksujen määrittelyn lähtökohta ja tavoite – se jäi kysymyksenä leijumaan aluevaltuuston kokouksen jälkeen.

Kaarina Ranne

aluevaltuutettu (vihr.)

Pori

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan

Osion uusimmat

Mainos

Tuoreimmat tähtijutut