Yksinäisyys on Suomen keskeisin turvallisuusuhka – järjestöjen tuottama yhteiskunnallinen turvallisuus tulee ymmärtää laajempana kysymyksenä kuin ruoka-apuna tai vapaaehtoistyönä

Yksinäinen nuori radikalisoituu tai jengiytyy helpommin. Järjestöillä on suuri merkitys yhteiskunnallisen turvallisuuden ylläpitäjänä, kirjoittaja muistuttaa.

31.10. 21:00

Vuoden 2023 alkaessa joidenkin sosiaali- ja terveysjärjestöjen aiemmin kuntien myöntämä avustus siirtyy hyvinvointialueen vastuulle ja keskeinen yhteistyökumppani vaihtuu koko maakunnan kattavaksi, yhdeksi isoksi organisaatioksi.

Järjestöyhteistyö tullee rakentumaan jossain määrin uudelleen myös kunnissa niiden tehtäväkentän keskittyessä paljolti niihin asioihin, joissa yhteistyö on ehdoton edellytys: hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen, työllisyyteen ja sivistykseen. Joissain kunnissa onkin ilahduttavasti panostettu jo nyt tulevaan aikaan nimeämällä ja palkkaamalla muun muassa järjestöyhteistyöstä vastaavia henkilöitä ja vahvistamalla järjestöyhteistyön rakenteita ja vuoropuhelua.

On melko hyvin tunnettu ja tunnustettu tosiasia, että järjestöt tuottavat merkittävän osan satakuntalaisten hyvinvoinnista, terveydestä ja heikoimmassa asemassa olevien ihmisten auttamisesta. Liikunta-, kulttuuri-, eläkeläis-, kylä- ja asukasyhdistykset ja muut vapaa-ajan yhdistykset muodostavat ihmisten hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden laajan pohjan.

Sosiaali- ja terveysjärjestöt tukevat, neuvovat, ohjaavat ja tarjoavat vertaistuen areenoita. Usein ne tarjoavat myös elintärkeän mahdollisuuden toipumiseen, oman elämän haltuun ottamiseen ja arjessa pärjäämiseen henkisen ja materiaalisen avun kautta. Järjestötoiminnalla on kuitenkin moniulotteisempiakin merkityksiä.

Sisäministeriön mukaan yksinäisyys on tässä kovien turvallisuusuhkienkin tilanteessa Suomen keskeisin turvallisuusuhka. Yksinäinen nuori radikalisoituu tai jengiytyy helpommin.

Yksinäisyyden ja osattomuuden kokemus liittyy kaikissa ikäluokissa pienempään luottamukseen yhteiskuntaa ja sen rakenteita kohtaan, samoin pienempään luottamukseen muita ihmisiä kohtaan. Yksinäisyys sairastuttaa ja luo turvattomuuden tunnetta.

Järjestöjen tuottama yhteiskunnallinen turvallisuus ja siinä edelleen hyödyntämättömät mahdollisuudet tuleekin ymmärtää laajempana kysymyksenä kuin ruoka-apuna, kriisiauttamisena tai vapaaehtoistyönä. Vapaa, laaja ja avoin kansalaisyhteiskunta joka tarjoaa kaikille osallistumisen ja vaikuttamisen kanavia kantaa yhteiskuntaa myös ja erityisesti vaikeina aikoina.

Järjestöjen ja julkisten palvelujen yhteistyössä on Satakunnassa jo edistytty muun muassa palveluketjujen yhteensovittamisessa. Uusia rakenteita luotaessa tulee varautua entistäkin tasa-arvoisempaan ja syvempään kumppanuuteen. Hyvinvointialueella lienee edessä loputtomien tarpeiden ja rajallisten resurssien yhteentörmäyksenä palvelujen ja toimintojen priorisointia.

Tämä priorisointi kannattaa tehdä yhdessä järjestöjen kanssa. Tuolloin voidaan keskustella ainakin työnjaosta eri sektoreiden kesken, yhteisestä näkymästä uusien ja asiakkaan kannalta parempien toimintatapojen löytämiseksi sekä siitä, mistä voidaan ja kannattaa luopua, mistä missään nimessä taas ei.

Sama yhteiskehittämisen ajatus palvelee myös kuntien ja hyvinvointialueen tietojohtamista, asiakasohjausta, asiakasymmärryksen lisäämistä sekä kaikkein vaikeimmassa asemassa olevien ihmisten auttamista. Toimivat ja riittävästi resursoidut järjestöyhteistyön rakenteet ja molemminpuolinen luottamus ovat hyvinvointialueen ja kuntien parasta varautumistyötä.

Alueellisten muutosten lisäksi meneillään on myös kansallisia järjestöjen toimintaedellytyksiin vaikuttavia muutoksia, kuten valtionavustusuudistus ja Veikkauksen tuotoilla rahoitettujen sote-järjestöjen avustusten siirtyminen valtion budjettiin.

Kaikilla tasoilla valtakunnallisesta kuntiin tulee huolehtia järjestöjen riittävistä toimintaedellytyksistä. Tämän lisäksi tulee kunnioittaa järjestötoiminnan autonomiaa silloin, kun avustusten ehdoista päätetään.

Milja Karjalainen

toiminnanjohtaja

Satakunnan yhteisökeskus

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan

Osion uusimmat

Mainos

Tuoreimmat tähtijutut