Miten Pori voisi erottautua kilpailijoistaan ja vahvistaa brändiään?

Kirjoittajien mukaan esimerkiksi Porispere-festivaali on yksi keskeisistä toimijoista Pori-brändin vahvistajana.

28.10. 21:10

Meille tutkijoille alueemme luova talous ja kulttuurialat ovat olleet selkeänä painopistealueena tutkimuksessamme. Kiinnostus luovaan talouteen sai vahvistusta, kun osallistuimme Turun yliopiston kauppakorkeakoulun koordinoimaan kansainväliseen DISCE -tutkimushankkeeseen, jonka tavoitteena oli tutkia, miten luovia ja kulttuurialoja voidaan kehittää kestävällä tavalla. Pori valikoitui kiinnostavana tutkimuskohteena kymmenen eurooppalaisen kaupunkialueen joukkoon.

Saadaksemme syvällisemmän kuvan kentästä haastattelimme vuonna 2020 Porissa 25 luovan talouden toimijaa ja järjestimme Porissa ja Raumalla työpajoja, joihin osallistui kulttuurityöntekijöitä, taiteilijoita, tuottajia, freelancereita, vapaaehtoistoimijoita, rahoittajia ja viranhaltijoita. Kysyimme, millainen ja missä on tämän kaupungin luova talous nyt ja tulevaisuudessa, kenellä on mahdollisuus muuttaa asioita tässä kaupungissa ja saako yksittäinen toimija tai organisaatio oman äänensä kuulumaan.

Osallistujapalautteista välittyy näkemys Porin mahdollisuuksista profiloitua luovan talouden solmukohtana, joka yhdistää alan toimijat verkostoiksi ja ekosysteemiksi.

Pori on kyennyt kansainvälisen musiikkifestivaalinsa avulla laajentamaan yhteiskunnallista ja taloudellista vaikutustaan. Pori Jazz on toiminut esikuvana uusille tapahtumille ja festivaaleille, Porispere on jo vakiinnuttanut paikkansa isojen festivaalien joukossa ja Reposfääri on onnistunut esimerkki uudenlaisesta kaupunkifestivaalista.

Vaikka kaupungin kulttuuri-infrastruktuuri on monelta osin kunnossa – Annis on toiminut pitkään, Tehdas ry vanhalla Radioasemalla on vakiinnuttanut kulttuuritarjontansa ja Valimo on kehittymässä omanlaisellaan profiililla – niin vielä puuttuu keskeinen luova tila, joka mahdollistaisi ihmisten kohtaamisen ja yhteistyön kehittymisen.

Boston Consulting Group (BCG) -matriisia on perinteisesti käytetty esittelemään yritysten tuote- tai palveluportfoliota. BCG-matriisissa tuotteet ja brändit voidaan jakaa neljään ryhmään, joita ovat Tähdet, Kysymysmerkit, Lypsylehmät ja Koirat. Sovellamme matriisia Porin luovan talouden ekosysteemiin, kun analysoimme Porin potentiaalia erottautua kilpailijoistaan ja vahvistaa Pori-brändiä.

Tähdet ovat markkinajohtajia, joiden johtoaseman säilyttäminen vaatii suuria investointeja. Porin ja Satakunnan teollista historiaa voidaan pitää luovan talouden Tähtenä, jonka potentiaalia ei olla vielä täysin käytetty. Porin luovan talouden ekosysteemissä elokuvatuotanto ja peliala voidaan nähdä Kysymysmerkkinä, jolla saattaa olla kasvupotentiaalia tulevaisuudessa.

Lypsylehmillä (joita kutsutaan myös Ansaitsijoiksi) on hyvä kilpailuasema ja niiden tuottamaa voittoa voidaan yrityksissä hyödyntää muiden tuoteryhmien rahoittamiseen, sellaisiin, joilla on potentiaalia tulevaisuudessa. Porin luovan talouden ekosysteemissä tapahtumasektori voidaan nähdä Ansaitsijana. Myös kuvataiteella on potentiaalia profiloida alueen luovan talouden ekosysteemiä.

BCG-matriisissa Koirat-tuote- tai brändiryhmä ei vaadi huomattavia investointikuluja ja sitä luonnehtii matala tuottoaste. Kaupungin tyhjät liiketilat voidaan nähdä Koirina. Haastateltaviemme huoli harjoitus- ja esitystilojen puutteesta on oikeutettu, kun tiedostetaan Porin vahvat traditiot esimerkiksi ruohonjuuritason musiikki-skenessä, joka on ollut yksi kaupungin imagon vahvuuksista. Tilojen saatavuus voidaan myös nähdä keinona saada nuori sukupolvi muuttamaan ja jäämään Poriin.

Kirjoittajista KTT, erikoistutkija Arja Lemmetyinen toimi projektijohtajana ja KTM Lenita Nieminen projektitutkijana Developing Inclusive and Sustainable Creative Economies (DISCE) -hankkeessa Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikössä.

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan

Osion uusimmat

Mainos

Tuoreimmat tähtijutut