Ratkaisuja kotihoidon haasteisiin etsitään etäkotihoidosta – johtajilla on vastuu digitaalisessa muutoksessa

Digitaaliset palvelut yleistyvät myös kotihoidossa. Arkistokuva on satakuntalaisesta Satakati-hankkeesta, jossa tuetaan digitaalisesti kotona asuvia ikääntyneitä.

10.9. 17:45

Kotihoidon haasteena on asiakasmäärien ja palvelutarpeen kasvu sekä samanaikainen työvoimapula. Työntekijä joutuu tasapainoilemaan säästöjen, normien ja asiakkaan tarpeiden välillä. Asiakkaiden saama apu ei kata heidän arjen palvelutarpeitaan.

Työntekijöiden kokema riittämättömyyden tunne on yksi suurimmista kotihoitotyön haasteista aiheuttaen työntekijöille eettistä kuormaa. Kotihoitoon liittyvät huolenaiheet näkyvät myös valtakunnallisen Vanheneminen ja sosiaalinen hyvinvointi -tutkimushankkeen tuloksissa. Niiden mukaan vähemmistö 65–84-vuotiaista suomalaisista luottaa siihen, että saa tarvittaessa kotiin hoivapalveluja.

Haasteiden ratkaisemiseksi tarvitaan uusia toimintatapoja, monenlaisia palveluja ja teknologisia ratkaisuja tukemaan ja täydentämään toisiaan. Kehitystyö edellyttää yhteistyötä yli sektori- ja ammattirajojen, toimivaa tiimityötä ja hyvää johtamista. Uutta tapaa tehdä kotihoitotyötä ei voi syntyä, ellei ole aikaa ja tilaa kehittämiselle.

Digiteknologian mahdollisuuksia on jo hyödynnetty kotihoidossa, erityisesti etäkotihoidon muodossa. Etäkotihoito on vakiintunut osaksi palvelurakennetta, täydentäen ja monipuolistaen palvelutarjontaa. Se on muuttanut työn sisältöä ja työssä tarvittavia valmiuksia.

Digitaalisessa työskentelyssä korostuvat ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot sekä paineen ja epävarmuuden sietokyky. Uusien teknologioiden on todettu sulautuvan käyttöön palveluorganisaatioissa, jos niiden vaikutukset ihmisten väliseen viestintään, vuorovaikutukseen, luottamussuhteisiin, työprosesseihin ja työn kuormittavuuteen ovat positiivisia.

Johtajilla on ratkaiseva vastuu digitaalisessa muutoksessa. Muutos edellyttää uusien työprosessien hyväksyntää, toimeenpanoa ja sitoutumista niiden käyttöön. Tiedetään, että digitalisaation käyttöönotto vaatii onnistunutta muutosjohtamista ja henkilöstön osaamisen päivittämistä sekä myönteistä suhtautumista uutta kohtaan.

Työntekijät voidaan sivuuttaa kehittämisvoimavarana muutoksissa ja järjestelmien käyttöönotossa. Henkilöstön osallisuus ja vaikuttamismahdollisuudet ovat kuitenkin merkittävästi yhteydessä työntekijöiden kokemaan työhyvinvointiin. Kollegiaalinen ja organisatorinen tuki ovat keskeisiä tekijöitä positiivisten kokemusten rakentamisessa. Positiiviset kokemukset puolestaan vaikuttavat työntekijöiden asenteisiin ja motivaatioon työn muutoksiin sopeutumisessa.

Kotihoidon etähoidon vaikutuksia henkilöstön työhyvinvointiin ja etähoidon johtamista tutkitaan parhaillaan Työsuojelurahaston rahoittamassa valtakunnallisessa tutkimushankkeessa. Satakunnan ammattikorkeakoulun lisäksi hankkeen toteuttajina ovat Metropolian, Seinäjoen ja Turun ammattikorkeakoulut.

Jokaisella ammattikorkeakoululla on oma työelämäkumppani, jonka kotihoidon työntekijät ovat tutkimuksen kohteina. Alustavien tulosten mukaan etäkotihoidolla ja muutoksilla työtavoissa on ollut positiivisia vaikutuksia työntekijöiden työhyvinvointiin.

Sari Teeri

yliopettaja TtT, Satakunnan ammattikorkeakoulu

Tuula Mikkola

yliopettaja, VTT, hankkeen projektipäällikkö, Metropolia ammattikorkeakoulu

Marjatta Komulainen

lehtori, väitöstutkija, VTM, MBA, Metropolia ammattikorkeakoulu

Merja Hoffrén-Mikkola

yliopettaja, LitT, Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Sini Eloranta

yliopettaja TtT, dosentti, Turun ammattikorkeakoulu

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan

Osion uusimmat

Luitko jo nämä?

Mainos

Tuoreimmat tähtijutut