Aluehallitus on paljon vartijana omaishoidossa

Omaishoitajan työ on ympärivuorokautista, sitä on viikon jokaisena päivänä.

31.8. 18:42

Satakunnan Kansan artikkelissa 25. elokuuta kuvattiin omaishoidon tuen valmistelun tilannetta tulevalla hyvinvointialueella. Aluehallitus on syksyn aikana paljon vartijana satakuntalaisten omaishoitajien suhteen.

Satakunnassa ympärivuorokautista hoivaa toteutetaan laitosvaltaisesti muihin maakuntiin verrattuna. Myös sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut muiden hoiva- ja hoitoratkaisujen lisäämisen tavoitteeksi maakunnallemme.

Lisäksi vallitseva hoitajapula pakottaa miettimään ratkaisuja, joilla voidaan lievittää muun maussa ympärivuorokautisen hoivan ja kotihoidon painetta.

Omaishoito on näistä keskeisin. Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoitamista omaisen tai muun läheisen henkilön avulla. Omaishoito on yhteiskunnalle ylivoimaisesti halvin tapa järjestää ympärivuorokautinen hoiva.

Omaishoidon tuki on kokonaisuus, joka muodostuu hoidettavalle annettavista palveluista, hoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista. Se on harkinnanvarainen sosiaalipalvelu, jota nykyisellään kunta, jatkossa hyvinvointialue, järjestää sitä varten varaamiensa määrärahojen rajoissa.

Omaishoitajat tekevät erittäin raskasta, vaativaa ja sitovaa työtä hoitaessaan kotioloissa läheistään. Työ on ympärivuorokautista, viikon jokaisena päivänä.

Satakunnassa on kunnan kanssa sopimuksen tehneitä omaishoitajia 2 555, mutta todellisuudessa läheisiään auttavia omaisia on jopa seitsemänkertainen määrä. Ainoastaan kolme prosenttia kaikista omaishoidon tukea saavista on psyykkisesti sairastuneiden omaisia.

Omaishoidon kriteerit tulee määritellä hyvinvointialueella niin, että ne kohtelevat tasapuolisesti eri kohderyhmiä ja avun piiriin pääseminen tapahtuu palvelutarpeita ennalta ehkäisevästi. Omaishoidon tukea ei saa rajata ainoastaan kaikkein vaikeimmassa tilanteessa oleviin.

Toivomme aluehallituksen päättävän viisaasti. Omaishoitajien palkkiotasoa ei saa laskea Satakunnassa – hyvinvointialueen budjettivajetta ei saa maksattaa omaishoitajilla. Yhtenäisistä kriteereistä päätettäessä tulee alimman tukiluokan kriteerit myös määritellä niin, ettei nykyisiä sopimuksia jouduta irtisanomaan kokonaan. Lisäksi tulee huolehtia siitä, että omaishoitajille tarjotaan riittävästi tukea arkeen ja todelliset mahdollisuudet pitää vapaapäiviä.

Omaishoitajien jaksamisen kannalta keskeisiä tukimuotoja ovat omaishoitajien hyvinvointi- ja terveystarkastukset, valmennus ja koulutus hoitotehtävää varten, omaishoidon koordinaation tuki ja lyhytaikaishoivan järjestäminen vapaapäivien ajaksi. Näihin palveluihin on varattava riittävästi resursseja asianmukaisen palkkiotason lisäksi.

Päätöksenteossa on huomioitava, mitkä seuraukset ovat, jos omaishoitajien jaksaminen hiipuu; jonot palveluihin kasvavat, päivystysten, hoivayksiköiden ja vuodeosastojen tilanne kriisiytyy. Tutkimuksen mukaan pelkästään iäkkäiden hoidon kustannukset Suomessa olisivat ilman omaisten apua 3,1 miljardia euroa suuremmat vuosittain.

Hoidettavien määrä kasvaa myös tulevaisuudessa. Esimerkiksi keskivaikeaa tai vaikeaa muistisairautta sairastavia on Satakunnassa tänään noin 6 660 henkilöä, vuonna 2040 heitä on arviolta yli 8 900.

Myös järjestöillä on keskeinen rooli omaishoitajien tukemisessa, tämä kannattaa huomioida palvelukokonaisuuksien rakentamisessa. Järjestöt tuottavat vertaistukea, tarjoavat tietoa ja toimintaa omaishoitajille sekä hoidettaville.

Satakunnan hyvinvointialueen valmistelun Yhdyspintatyön Järjestöt -alatyöryhmä

Oikaisu: Tässä Satakunnan Kansassa 1.9. julkaistussa mielipidekirjoituksessa kirjoittajaksi oli alun perin laitettu yksin Milja Karjalainen. Kirjoittajana oli kuitenkin koko Järjestöt-alatyöryhmä, johon kuuluu 29 satakuntalaista sosiaali- ja terveysalan yhdistysten ja seurakuntien edustajaa. Työryhmän jäsenet ovat Annemari Hirsimäki, Jari Suvila, Tuula Rouhiainen-Valo, Anne-Mari Hakuni, Mirva Heino, Sirke Salmela, Janne Rantala, Jaana Hietakangas, Marja Takala, Ilse Vauhkonen, Susanna Lehtimäki, Pia Vahekoski, Marko Kerola, Anu Louhelainen, Elina Uusivuori, Irma Roininen, Tanja Tukkikoski, Heidi Hiljanen, Tino-Taneli Tanttu, Marja-Liisa Ala-Luopa, Tiina Rinne, Hanna-Leena Ojalainen, Johanna Ruusunen, Marikki Forell, Iida Koskinen, Jaana Tuomela, Kari Petäjä, Päivi Lavonius ja Kirsi Ala-Jaakkola.

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan

Osion uusimmat

Luitko jo nämä?

Mainos

Tuoreimmat tähtijutut