Robocoast on valmistavan teollisuuden digitaalinen innovaatiokeskittymä

Robocoast EDIH:ä koordinoi Prizztech Oy, jonka kumppaneina toimivat 15 suomalaista korkeakoulua ja kuusi kansallista asiantuntijaorganisaatiota.

17.7. 18:02

Euroopan komissio valitsi Robocoastin Euroopan digitaaliseksi innovaatiokeskittymäksi (European Digital Innovation Hub, EDIH), jonka tehtävänä on lisätä valmistavan teollisuuden kilpailukykyä edistämällä digitaalisten ratkaisujen käyttöönottoa teollisuudessa tarjoamalla yrityksille palveluita osaamisen kehittämiseen, testaamiseen, verkostoitumiseen ja rahoituksen hankintaan.

Robocoast EDIH:ä koordinoi Prizztech Oy, jonka kumppaneina toimivat 15 suomalaista korkeakoulua ja kuusi kansallista asiantuntijaorganisaatiota. Suomessa on noin 23 000 teollisuusyritystä. Digitalisaatio edistää teollisuusyritysten liiketoiminnan tuottavuutta, vastuullisuutta, turvallisuutta sekä johtamiskäytäntöjä, ja mahdollistaa paremman innovointikyvykkyyden sekä kasvun. Toiminnan uudistaminen ja digitaalisten ratkaisujen hyödyntäminen on eurooppalaisille teollisuusyrityksille kilpailukyvyn säilyttämisen kannalta välttämätöntä.

Robocoast EDIH:n lisäksi ensi syksynä Suomessa toimintansa käynnistää myös kolme muuta EDIH organisaatiota, joista yritykset voivat pyytää halutessaan tukea kaiken tasoisiin digitalisaation liittyviin haasteisiin ja kehittämistarpeisiin.

Health Hub on Turun Science Parkin vetämä EDIH, joka keskittyy digitaalisten ratkaisujen edistämiseen ensisijaisesti terveysalan organisaatioissa. FAIR (Finnish AI Region) on Helsingin kaupungin koordinoima EDIH, jonka fokuksena on digitaalisten palveluiden ja älykaupunkiteeman kehittäminen. Location Innovation Hubia (LIH) vetää Maanmittauslaitos ja se on keskittynyt paikkatiedon hyödyntämiseen eri toimialoilla. Suomen neljä EDIH-organisaatiota tulevat toimimaan innovaatioekosysteemeinä, digitaalisten investointien edistäjinä ja yritysten kasvua vauhdittavina vetureina.

Robocoast tarjoaa palveluita lähellä asiakasta yhdeksässä maakunnassa ja on maantieteellisesti Suomen laajin EDIH. Robocoastin asiantuntijat ottavat yrityksiin aktiivisesti yhteyttä ja auttavat yrityksiä sellaisten digitaalisten ratkaisujen käyttöönotossa, jotka yhdessä yrityksen kanssa nähdään tukevan liiketoiminnan kasvua ja kehittymistä.

Keskeinen osa Robocoastin asiantuntijoiden työtä on välittää korkeakoulujen osaamista, testiympäristöjä ja TKI-resursseja yrityksille. Lisäksi digitaalisten ratkaisujen kehittämisessä uusia ratkaisuja voivat tarjota yrityskumppanit Robocoast EDIH:n yritysverkostosta, Euroopan digitaalisesta innovaatiokumppaniverkostosta tai muista EU verkostoista. Robocoast EDIH:n kautta on tarjolla yli 30 testaus- ja laboratorioympäristöä yrityksille, joissa yritykset pääsevät yhdessä korkeakoulujen ja yliopistojen kanssa testaamaan uusia teknologioita ja kehittämään digitaalisia ratkaisuja kansainvälisille markkinoille.

Tämän päivän globaalit markkinat ja nopeasti muuttuva kilpailutilanne ovat aiheuttaneet sen, että yritysten on vaikeampi menestyä yksin, ja siksi tarvitaan useiden erilaisten toimijoiden yhteistä ongelmanratkaisutaitoa. Tämä on yksi syy, miksi yritysten kannattaa kuulua EDIH innovaatioekosysteemeihin.

Ekosysteemit ovat tärkeitä kaiken kokoisille yrityksille. Osaamista ja resursseja yhdistelemällä ekosysteemissä syntyy uusia ideoita, teknologioita ja ratkaisuja. Ne tuottavat lisäarvoa, mikä vahvistaa yhteistä tarjoamaa ja jokaisen yksittäisen yrityksen tuottavuutta.

Nykyisten arvoketjujen pirstaloituessa on yhä tärkeämpää ymmärtää moniulotteisia ja rinnakkaisia verkostoja ja ekosysteemejä. Siksi on tärkeää ymmärtää arvoketjujen, verkostojen ja ekosysteemien ominaisuuksia toisiaan täydentävinä yhteistyömalleina.

Robocoast EDIH:n tarjoama palvelupolku voidaan nähdä arvoketjuna sekä verkostona tai jopa toimitusketjuna, jossa korkeakoulut, verkostot ja teknologiayritykset tuottavat palveluita valmistavan teollisuuden yrityksille. Robocoast tarjoaa teollisuusyrityksille monialaista osaamista, verkostoitumismahdollisuuksia, testaukseen soveltuvia TKI-ympäristöjä ja laboratorioita yhteistyössä yliopistojen, korkeakoulujen ja teknologiayritysten kanssa.

Saavutetaan digiloikka Robocoastin ja valmistavan teollisuuden kanssa yhteistyössä.

Pirita Ihamäki

FT, KTM kansainvälinen liiketoimintapäällikkö Robocoast EDIH

Mikko Puputti

KTM, johtaja Robocoast EDIH

Petteri Pulkkinen

tutkimuspäällikkö RoboAI Satakunnan Ammattikorkeakoulu

Tarmo Lipping

professori, Porin yliopistokeskuksen johtaja

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan

Osion uusimmat

Luitko jo nämä?

Mainos

Tuoreimmat tähtijutut