Mäkipää ja Aro-Heinilä vastaavat: Osallisuus on keskiössä Satakunnan hyvinvointialueen strategiasuunnittelussa

Kirjoittajien mukaan tänä vuonna on tulossa lukuisia tilaisuuksia osallistua ja vaikuttaa niin strategiatyöhön kuin vaikuttamistoimielinten organisoitumis- ja järjestäytymistyöhön. Kuva Sata-sote yleisötilaisuudesta Harjavallan liikuntahallissa joulukuussa 2016.

22.4. 19:08

Satakunnan hyvinvointialueen vuorovaikutus- ja osallisuussuunnitelma kattaa monia erilaisia viestinnän, vuorovaikutuksen ja osallisuuden muotoja kaikille hyvinvointialueen sidosryhmille kuten tulevalle henkilöstölle, asukkaille, asiakkaille, yhdistyksille, järjestöille ja yrityksille Satakunnassa.

Olemme asettaneet osallisuuden pitkän aikavälin tavoitteeksemme kumppanuuden ja yhdessä kehittämisen. Matkalla tavoitteeseen muodostamme yhdessä keskeisten sidosryhmien kanssa yhteiset tavat toimia ja luomme yhtenäisen toimintakulttuurin. Valmistelutyö on alkuvaiheessa, mutta etenee kaikilla saroilla – niin myös lakisääteisten vaikuttamistoimielimien nuorisovaltuuston, vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston osalta.

Maaliskuussa käynnistimme vaikuttamistoimielimien kanssa osallisuusprosessin, jossa vuorovaikutuksen ja vaikuttamisen paikkoja on jo ollut. Sähköpostikyselyyn vastasi yli 30 maakunnan ja kuntien nuorisovaltuustoa, vanhusneuvostoa, vammaisneuvostoa ja asiantuntijajärjestöä. Kutsuimme samat tahot 20. huhtikuuta järjestettyyn kolmituntiseen työpajaan, jossa huomioimme saavutettavuuden ja esteettömyyden vaatimukset. Prosessi jatkuu vaikuttamistoimielimien omalla työskentelyllä toimintasäännön parissa.

Osallisuus on myös keskiössä Satakunnan hyvinvointialueen strategiasuunnittelussa. Olemme määritelleet strategiasuunnitteluun monia vuorovaikutuksen ja osallisuuden vaiheita, työkaluja ja prosesseja, jotka mahdollistavat valmisteluun osallistumisen ja molemminpuolisen vuorovaikutuksen.

Osallistamisen ensimmäisessä vaiheessa pyysimme kaikkia satakuntalaisia osallistumaan palvelukyselyyn, jonka tulokset toimivat strategiatyön pohjana. Tämä vaihe toteutettiin digitaalisesti, minkä Satakunnan Eläkeläisjärjestöjen Neuvottelukunta (SENK) mielipiteessään 20. huhtikuuta mainitsi.

Vuoden 2022 aikana on tulossa lukuisia tilaisuuksia osallistua ja vaikuttaa niin strategiatyöhön kuin vaikuttamistoimielinten organisoitumis- ja järjestäytymistyöhön. Tästä esimerkkinä touko-kesäkuulle ajoittuva strategiatyön toinen vaihe, jossa vaikuttamistoimielimille kohdennetaan uusia vuorovaikutuksen ja osallisuuden muotoja. Kuuntelemme mielellämme SENK:n näkemyksiä.

Kalevi Mäkipää

Satakunnan hyvinvointialueen strategiatyön valmistelija

Asko Aro-Heinilä

Satakunnan hyvinvointialueen va. johtaja

Osion uusimmat

Luitko jo nämä?

Mainos

Tuoreimmat tähtijutut