Pormestarimallilla olisimme pyrkineet kansanvallan lisäämiseen

Porin sosiaalidemokraattien edustajat haluavat vielä selventää, miksi olisivat halunneet kaupunkiin pormestarin.

19.4. 20:30

Porin organisaatiotoimikunta linjasi 13.4. enemmistön näkemyksen mukaisesti, että Poria johtaa tulevaisuudessa määräaikainen kaupunginjohtaja, ja virkavalmistelu etenee tämän linjauksen pohjalta. Avoimen ja perustellun päätöksenteon hengessä haluamme kuitenkin vielä kerrata, miksi sosialidemokraatit ovat pyrkineet Porissa pormestarimalliin.

Suomessa pormestarimalli on käytössä vasta seitsemässä kunnassa, mutta se on saanut viime vuosina vahvasti lisää jalansijaa, ja monessa kaupungissa on vakavasti pohdittu siirtymistä kaupunginjohtajamallista pormestarimalliin. Euroopassa pormestarimalli on ehdotonta valtavirtaa, jopa niin selkeästi, että kaupunginjohtajamallia ja pormestarimallia vertaileva eurooppalainen tutkimuskin on jäänyt suhteellisen vähiin.

Kaupunginjohtajan valintaan kuntalaiset eivät voi vaikuttaa, mutta pormestari valitaan kaupunginvaltuutettujen joukosta. Tällöin kansanvallan ja kuntavaaleissa annetun äänen merkitys korostuu ja vaalitulos kanavoituu entistä suoremmin kaupungin johtamiseen. Poliittinen johtaminen saa selkeämmin kasvot.

Pormestarimallissa muodostetaan pormestarikoalitio ja pormestariohjelma, jonka tukena valtuuston enemmistö seisoo. Pormestarin ja apulaispormestarien on nautittava valtuuston luottamusta koko kauden ajan ja kannettava vastuunsa äänestäjien edessä seuraavissa kuntavaaleissa.

Pormestarikaupunkien kokemukset osoittavat, että kuntalaiset myös ottavat helpommin yhteyttä pormestareihin ja apulaispormestareihin kuin johtaviin virkamiehiin. Laskevien äänestysprosenttien aikakautena kaikki keinot tehdä päätöksenteosta helpommin lähestyttävää ovat arvossaan.

Kun päättäjät on demokraattisesti vaaleilla valittu, heillä on myös oltava riittävän vahva asema suhteessa virkakoneistoon. Tämä edellyttää laajenevien ja monimutkaistuvien asiakokonaisuuksien maailmassa mahdollisuutta siihen, että johtavilla päättäjillä on käytössään työaikaa luottamustehtävien hoitamiseen. Pormestarimallissa tämä toteutuu luontevalla tavalla.

Päätöksentekoon etenevien asioiden valmisteluun liittyy kaikissa johtamismalleissa erilaista tarkoituksenmukaisuusharkintaa ja arvovalintoja, joilla on poliittisia ulottuvuuksia. Pormestarimalli edistää avoimuutta, sillä siinä poliittisin perustein tehdyt valinnat tulevat selkeästi näkyviksi.

Kun pormestariohjelmaan sitoutuneet puolueet tekevät poliittisia valintoja jo valmisteluvaiheessa, ne pystyvät myös viemään päätökset vakaasti maaliin. Tämä on esimerkiksi Helsingin ja Turun kokemusten mukaan selvästi parantanut päätöksenteon sujuvuutta. Se, että isot hankkeet eivät vuosien valmistelun jälkeen kaadu valtuustossa, on varmasti kaupungin vetovoimaa ja elinvoimaa edistävä seikka.

Politiikassa on aina kyse vallasta. Pormestarimallilla olisimme pyrkineet nimenomaan kansanvallan lisäämiseen sekä avoimuuden ja päätöksenteon sujuvuuden parantamiseen.

Jyrki Levonen

puheenjohtaja

Porin sd-valtuustoryhmä

Arja Laulainen

Sinikka Alenius

Tuomas Koivisto

kaupunginhallituksen jäsenet (sd.)

Pori

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Osion uusimmat

Luitko jo nämä?

Mainos

Tuoreimmat tähtijutut