Tutkimusten mukaan Ahlaisten talousvesi on ollut lainsäädännön vaatimusten mukaista

Kirjoittajan mukaan Porin Vesi vastaa veden laadusta oman verkostonsa osalta. Porin Vesi ei omista ja hoida eikä siten voi vastata veden laadun mahdollisesta muuttumisesta osuuskuntien putkistoissa.

14.4. 19:15

Tapio Furuholm kirjoitti Satakunnan Kansassa 12.4. talousvedessä koetuista laatupoikkeamista Ahlaisissa, asiasta tiedottamisesta ja sen hoitamisesta kuntademokraattisilla periaatteilla.

Porin Vedellä on nykyisin Ahlaisten osalta kaksi mahdollista vesilähdettä: tekopohjavesilaitos ja Ahlaisten pohjavedenottamo. Kummankin veden laatua valvotaan laitoksilla ja vesijohtoverkostossa säännöllisesti Porin talousveden valvontatutkimussuunnitelman 2022–2026 mukaisesti. Suunnitelma on laadittu yhteistyössä veden laadun valvonnasta vastaavan terveysviranomaisen kanssa.

Porin Vesi on johtanut Ahlaisten kaupunginosaan samaa tekopohjavettä kuin muuallekin Poriin, Laviaa lukuun ottamatta, yhtäjaksoisesti 14.2.2022 alkaen.

Ratkaisu perustuu Porin Veden operatiivisen henkilöstön kokonaisnäkemykseen vesihuollon parhaasta asiakasturvallisuudesta sekä tehokkaasta ja oikein resurssoidusta vesihuollon hoitamisesta.

Talousveden laatua säätelee EU:n juomavesidirektiivi ja suomalainen talousvesiasetus.

Ahlaisten talousvettä on tarkkailtu tämän vuoden aikana tihennetysti. Kaikki vesitutkimusten tulokset osoittavat, että vesi on ollut lainsäädännön vaatimusten mukaista. Vesinäytteet on ottanut näytteenottosertifikaatin omaava henkilö.

Näytteet on tutkittu akkreditoituja analyysimenetelmiä käyttävässä arvostetussa tutkimuslaboratoriossa Tampereella. Viimeisimpiin tutkimustuloksiin voi tutustua Porin Veden internetsivulla laatu- ja ympäristöosiossa.

THL:n mukaan suurin osa Suomen vesiepidemioista johtuu siitä, että mikrobiologisesti saastunutta pohjavettä käytetään talousvetenä. Suurin osa vesiepidemioista on esiintynyt pienillä, miehittämättömillä alle 500 käyttäjää palvelevilla vedenottamoilla.

Ahlaisissa on pieni pohjavedenottamo ja noin 400 talousvettä käyttävää henkilöä.

Porin Vesi ja terveydensuojeluviranomainen laativat vuonna 2021 yhteisesti Maailman terveysjärjestön (WHO) mallin mukaisen Water Safety Plan (WSP) -arvioinnin koko vedentuotanto- ja jakeluketjulle. Arviointi tehtiin talousveden laatua uhkaavien vaarojen tunnistamiseksi, riskien arvioimiseksi, vaarojen poistamiseksi ja veden laadun turvaamiseksi.

Ahlaisten pohjavedenottamo nousi arvioinnissa melko suurelle riskitasolle. Ahlaisissa pohjavesi otetaan sorakuopasta ohuen maakerroksen alta tien läheisyydestä. Ottamon lähialueelta löytyy muun muassa hautausmaa ja öljysäiliöitä.

Vesihuoltolaitos vastaa veden laadusta asiakkaan liittymispisteeseen saakka. Ahlaisten alueella on kaksi vesiosuuskuntaa, joilla on melko pitkä vesijohtoverkosto. Porin Vesi ei omista ja hoida eikä siten voi vastata veden laadun mahdollisesta muuttumisesta osuuskuntien putkistoissa.

Oman verkostonsa osalta Porin Vesi vastaa veden laadusta. Maku- tai hajupoikkeamia ei analyysitulosten perusteella ole ollut. Yleensä vähäinen vedenkäyttö ja veden pitkä viipymä verkostossa heikentävät talousveden laatua. Laatu paranee vettä juoksuttamalla.

Porin Veden henkilöstö on vastannut ahlaislaisten puheluihin, viesteihin ja muihin yhteydenottoihin ja selostanut parhaan kykynsä mukaan tilannetta. Henkilöstömme edustaja on käynyt eräiden asiakkaiden kodeissa Ahlaisissa maistamassa vettä.

Viliina Välimäki ja Heidi Sakari jättivät 11.4. valtuustoaloitteen Ahlaisten vesijohtoveden laatutilanteen selvittämisestä. Tulemme antamaan yksityiskohtaisen selostuksen ja vastauksen tehtyyn aloitteeseen.

Vastaus käsitellään Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunnassa. Se kulkee kaupunginhallituksen kautta kaupunginvaltuuston käsittelyyn. Tällöin kunnallisella päätöksentekijällä on mahdollisuus ratkaista aloiteasia parhaaksi katsomallaan tavalla tietoisena kaikista asiaan vaikuttavista asiakasturvallisuus- ja laatuseikoista.

Ismo Lindfors

johtaja, Porin Vesi

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Osion uusimmat

Luitko jo nämä?

Mainos

Tuoreimmat tähtijutut