Terveen ja monimuotoisen ikääntymisen Satakunta - Lukijalta - Satakunnan Kansa

Terveen ja monimuotoisen ikääntymisen Satakunta

Eläke- ja vanhuusiän ennakointi on tärkeää paitsi yksilötasolla, erityisesti kokonaisvaltaisesti yhteiskunnallisella tasolla ja poliittisessa päätöksenteossa, kirjoittaja toteaa.

5.1. 21:30

Yksi tärkeimmistä asioista ihmisten mielestä on terveys – näin tähän kysymykseen vastataan kaikkialla maailmassa, niin kehittyneissä kuin kehittyvissä maissa. Terveys on suhteellinen käsite, sitä voidaan määritellä eri lähtökohdista ja sen kattava mittaaminen on vaikeaa.

Satakunnan Tulevaisuuden sote- keskushankkeessa on muodostettu kokonaiskuvaa Satakunnan kuntien tilanteesta sote-palvelujen tämänhetkisen tarjonnan suhteen. Huolimatta sote-palveluja ohjaavasta lainsäädännöstä kuntien välillä on huomattavia eroja palvelujen laadun ja saatavuuden suhteen.

Satakuntaan muodostettavalla hyvinvointialueella tavoitteena on palvelujen laadun yhdenmukaistaminen ja saatavuuden parantaminen. Tulevaisuuden sote-keskushankkeeseen on saatu 6,1 miljoonaa euroa valtion rahoitusta. Erikseen tähän tulevaisuuden sote-keskushankkeeseen sisältyy vielä 1,3 miljoonan euron budjettianomus Ikääntyvien kotona asumista tukevien palvelujen erillishankkeeseen. (hankejohtaja Anna Jaatinen)

Maailman terveysjärjestö WHO on käynnistänyt yhdessä YK:n kanssa teemavuosikymmenen nimellä terveen ikääntymisen vuosikymmen. WHO:n kampanjan tavoitteena on siis sekä aktiivinen että terve ikääntyminen. Olkoon se tähtäimessä täälläkin tulevalla Satakunnan hyvinvointialueella!

Tarve tämän tavoitteen toteuttamiseen onkin suuri täällä Satakunnan alueella, joka on nopeassa tahdissa ikääntyvä maakunta.

Porin perusturvan alueella (Pori, Ulvila ja Merikarvia) on vuonna 2022 tilastojen mukaan 75-79-vuotiaita 5845 ja vuonna 2025 on 75-79-vuotiaita jo 6700. Vuonna 2022 on 80-84-vuotiaita 3720 ja vuonna 2025 heitä on 4100. Yli 85-vuotiaita on vuonna 2022 perusturvan alueella 3600 ja vuonna 2025 heitä on 3900.

Koko Satakunnan alueella on tällä hetkellä yli 75-vuotiaita 12 prosenttia koko alueen väestöstä. Koko maassa yli 75-vuotiaiden osuus on 10 prosenttia.

Eläke- ja vanhuusiän ennakointi on tärkeää paitsi yksilötasolla, erityisesti kokonaisvaltaisesti yhteiskunnallisella tasolla ja poliittisessa päätöksenteossa. Oleellista on pyrkiä ikääntyvien hyvän fyysisen ja psyykkisen kunnon ylläpitoon. Näin ikääntyvä väestö voidaan nähdä voimavarana, joka osallistuu rikastuttavasti yhteiskunnalliseen toimintaan. Ikääntyneen väestöryhmän osallisuuden takaaminen sote-uudistuksen rakenteita ja toimintoja luotaessa on tärkeää.

Digitaalisten taitojen ylläpito ja kehittäminen iäkkäiden keskuudessa on oltava toiminnallisella agendalla muun muassa siitä syystä, että yhä enenevästi palveluja tullaan tarjoamaan digitaalisesti. Iäkkäiden monimuotoisia ja joustavia asumismuotoja on kehitettävä yhteistyössä kuntien yksityisten palveluntuottajien ja kolmannen sektorin kanssa.

Hyvinvointialueen vanhusneuvoston rooli ikääntyneen väestön asioiden kokemusasiantuntijana ja lausuntojen antajana on oleellisen tärkeää.

Siksi perustettaville osallistaville toimielimille on taattava, jo lainkin mukaan, riittävät resurssit ja ne on määriteltävä hyvinvointiorganisaatiota koskevassa hallintosäännössä. Hyvinvointialueen kaikkien asukkaiden äänen välittyminen, myös iäkkäiden, päätöksentekijöille edellyttää osallistamistapojen moninaisuutta.

Osallisuus merkitsee asukkaalle ja eri ikäryhmille kokemusta kuulumisesta yhteisöön. Osallisuutta lisää kokemus tulla kuulluksi ja nähdyksi. Näin myös hyvinvointialueen asukas saa parempia palveluja, kun palvelujen järjestäjä kuulee asukkaiden tarpeita ja tahtotilaa.

Asukkaiden ja eri väestöryhmien kuuleminen parantaa ja laajentaa kokonaiskuvaa palveluista myös palveluiden järjestäjille, olkoon järjestäjinä sitten julkisia, yksityisiä tai kolmannen sektorin sote-palvelujen tuottajia. Viime kädessä osallistavilla toimilla edistetään demokratian aiempaa monipuolisempaa toteutumista.

Kaarina Ranne

Sote- johtoryhmän pj,

aluevaaliehdokas (vihr), Pori

Osion uusimmat

Luitko jo nämä?

Mainos

Tuoreimmat tähtijutut