Lapsi haluaa tulla nähdyksi ja kuulluksi - Lukijalta - Satakunnan Kansa

Lapsi haluaa tulla nähdyksi ja kuulluksi

Joulua pidetään lasten juhlana. Ihmissuhteiden merkitys korostuu erityisesti silloin.

23.12.2021 19:37

Näin jouluna ihmissuhteiden laadun merkitys korostuu monen mielessä.

Varsinkin lapsille joulu saattaa olla vuoden odotetuin kohokohta, jolloin toiveena on tulla huomioiduksi sekä lahjojen että tunnepitoisesti myönteisen hyväksynnän kautta. Kuulluksi, kohdatuksi, nähdyksi ja noteeratuksi tulemisen tarpeen täyttyminen tulee lasten mielissä yleensä mitatuksi erityisesti jouluna.

Oma tutkimusintressini on keskittynyt lasten hyvinvointiin, etenkin lasten tunne-elämän kysymyksiin.

Väittelin kaksi viikkoa sitten aiheesta vanhemmat ja opettajat lasten tunnetilojen tunnistajina. Tutkin, mitä lasten tunnetiloja vanhemmat ja opettajat tunnistivat ja mitä tunnetiloja heiltä jäi tunnistamatta. Tutkimuksessani vertasin noin tuhannen viides- tai kuudesluokkalaisen oppilaan itsearvioita heidän vanhempiensa ja opettajiensa tekemiin arvioihin lasten tunteista ja käyttäytymisestä. Osa kyselyyn osallistuneista oli Porin seudun ja osa Keski-Suomen alueen oppilaita. Alueellisia eroja ei ollut nähtävissä.

Tutkimukseni mukaan niin vanhemmat kuin opettajatkin saavat melko heikon arvosanan lasten tunnetilojen tunnistajina. Vaikeinta oli tunnistaa lasten ahdistavaa oloa ja rauhattomuutta. Opettajilta jäi tunnistamatta myös lasten myötätuntoisuus. Vanhemmat tunnistivat hyvin sekä lasten ulkopuolisuuden kokemusta että myötätuntoisuutta. Vanhemmat siis tiesivät, kun heidän lapsensa kokivat tulleensa kiusatuiksi tai olivat yksinäisiä.

Lasten kielteisten ja myönteistenkin tunnetilojen tunnistaminen on haasteellista.

Lapset ovat oman elämänsä ja kokemustensa asiantuntijoita. Heiltä suoraan saatua tietoa tarvitaan, jotta heitä pystytään tarvittaessa tukemaan ja onnistumisissa kannustamaan. Opettajien odotetaan ja oletetaan tietävän paljon oppilaidensa tilanteesta, ja ammattiauttajat turvautuvatkin monesti opettajien välittämään tietoon.

Ei voi olettaa, että opettajilla olisi isoissa luokissa mahdollisuutta solmia niin luottamuksellisia ja avoimia suhteita yksittäisiin oppilaisiin, että he pystyisivät tunnistamaan hyvin lasten kielteisiä tai myönteisiäkään kokemuksia. Jotta tietäisimme, mitä lapselle kuuluu, meillä pitäisi olla aikaa kuunnella, kohdata, nähdä ja noteerata lapsi. Se onnistuu, jos hän saa kasvaa turvallisessa ja myönteisessä tunnesuhteessa.

Joulua pidetään lasten ja perheen juhlana. Uskon, että lahjoja toivovan lapsen syvimpänä toiveena on kuitenkin saada kokemus siitä, että hän tuntee olevansa rakastettu, kunnioitettu ja arvostettu läheistensä silmissä, vaikka kaikki lahjatoiveet eivät toteutuisikaan.

Erna Törmälehto

Kirjoittaja työskentelee Tampereen yliopiston Porin yksikön sosiaalityön yliopisto-opettajana Porin yliopistokeskuksessa.

Osion uusimmat

Luitko jo nämä?

Mainos

Tuoreimmat tähtijutut