Jyri Träskelinin yliö: Johdatus kunnalliseen kulttuurivaikuttamiseen - Lukijalta - Satakunnan Kansa

Johdatus kunnalliseen kulttuurivaikuttamiseen

Syksyllä 2021 Kauppakeskus Isokarhussa toteutettu Ars Pori Megastore -taidenäyttely oli hyvä esimerkki kansalaisvaikuttamisesta, kirjoittaja toteaa. Kuvassa Nykytaideryhmä Kylkiäisen Vanitas-niminen teos.

18.12.2021 15:26

Puhuttaessa kulttuurivaikuttamisesta tai kulttuurivaikuttajista on ensimmäinen mielleyhtymä yleensä jokin mediahuomiota saanut tempaus tai meritoituneen tekijän kannanotto. Korona-ajalta esimerkkinä mainittakoon vaikka kulttuuri- ja tapahtuma-alan kesäkuussa 2021 organisoima Mitta On Täysi -mielenosoitus tai Anna Eriksonin haastattelusta alkanut keskustelu kulttuuri- ja taiteenalojen ammattilaisten keskinäisestä arvostuksesta ja eri taidemuotojen painoarvosta.

Harva kuitenkaan tulee ajatelleeksi, että suuri osa jokapäiväisen kulttuurielämämme suuntaviivoista päätetään kuntahallinnon koneistossa siinä missä kouluvuoden työpäivät tai kadunvarsipysäköinnin maksutkin.

Oli kyse sitten lähikirjastojen aukioloajoista tai museoiden pääsymaksuista, niin edellä mainitun kaltaiset asiat valmistellaan aina vuosittain luottamushenkilöiden päätöksenteon kohteiksi.

Kulttuurivaikuttamisen tapoja on käytännössä yhtä monta kuin vaikuttajiakin, mutta kunnan ja kuntalaisten kulttuurivaikuttaminen voidaan selkeästi jakaa viiteen kategoriaan:

1. Hallinnollisen vaikuttamisen malli, jossa toimintaa perustellaan jonkin säädöksen nojalla.

Laki yleisistä kirjastoista velvoittaa kaikkia kuntia tarjoamaan kirjastopalveluita asukkailleen tai Porin kaupungin sivistyslautakunta päätti kokouksessaan 17.12.2019 poistaa museoiden pääsymaksut viikonloppuisin kaikilta alle 18-vuotiailta.

2. Strategisen vaikuttamisen malli, jossa kunta suunnittelee kulttuuritoimintojaan hyväksyttyjen suunnitelmien tai toimenpideohjelmien pohjalta.

Tällainen voi olla esimerkiksi Porin kaupungin eri toimialojen välisenä yhteistyönä valmisteltava taideohjelma, joka vaikuttaa kaupunkitilassa esillä olevan julkisen taiteen ylläpitoon ja käyttöön sekä tulevaisuuden taidehankintoihin.

3. Mielikuva- ja kokemusvaikuttamisen malli, jossa näkyvän toiminnan avulla pyritään vaikuttamaan kuntalaisten asenteisiin kulttuuripalveluja, niiden mahdollistamista ja niille myönnettyjä resursseja kohtaan.

Näitä ovat Porissa Kulttuuritalo Anniksen toiminnan turvaamiseksi järjestetyt tapahtumat ja kuntalaiskeskustelut syksyllä 2019 tai Maksa, mitä haluat -teemapäivien avulla kulttuurilaitosten ja -toimintojen saavutettavuuden ja huomioarvon kasvattaminen.

4. Kansalaisvaikuttamisen malli, jossa kunnan ylläpitämät kulttuuripalvelut yhdessä yritysten sekä kolmannen ja neljännen sektorin kulttuuritoimijoiden kanssa pyrkivät parantamaan kulttuuritoimintojen näkyvyyttä, saavutettavuutta ja vaikuttavuutta.

Syksyllä 2021 Kauppakeskus Isokarhussa toteutettu Ars Pori Megastore -taidenäyttely ja esityssarja, jossa Porin kaupungin, Citycon Oy:n sekä Taiteilijayhdistys T.I.L.A. Ry:n yhteistyöllä mahdollistettiin kuusi viikkoa avoinna ollut taidenäyttelykokonaisuus sekä siihen kytkeytynyt elävän musiikin ja performanssitaiteen esityssarja kävijöilleen maksuttomasti.

5. Teemoitetun vaikuttamisen malli, jossa yhden teeman ympärille rakennetun kokonaisuuden avulla lähestytään aihetta useista eri näkökulmista eri toimijoita osallistaen. Tämä on tyypillistä muun muassa hanketoiminnassa.

Tällainen oli UrbCultural Planning -hanke, joka toteutettiin yhtäaikaisesti kymmenessä eri Euroopan valtiossa. Hankkeen keskeisenä sisältönä oli pyrkiä kulttuurisuunnittelun keinoin ratkaisemaan kaupunkikehityksen haasteita. Porissa pääpaino oli autioituvan keskustan tyhjien liiketilojen sekä vapaan kaupunkitilan hyödyntäminen kulttuuristen menetelmien avulla

Yhteistä edellä mainitule toiminnalle on, että mitään ei tapahtuisi, mistään ei saataisi rahoitusta eikä mikään toiminta jäisi pysyväksi, jos ei niitä valmisteltaisi ja suunniteltaisi huolellisesti kuukausia tai jopa vuosia ennen toimintojen konkreettista toteutumista. Siksi on ensiarvoisen tärkeää, että maamme taide- ja kulttuurikentällä toimii tunnettujen ja arvostettujen tekijöiden lisäksi laaja joukko työhönsä suurella sydämellä suhtautuvia huippuasiantuntijoita, jotka huolellisella suunnittelu- ja vaikuttamistyöllään mahdollistavat meille vuosittaisia festivaalielämyksiä aina Kaustisen Kansanmusiikkijuhlista Tuskafestivaalien kautta Mäntän kuvataideviikkoihin sekä ympärivuotisia kokemuksia teatterisaleissa ja konserttitaloissa kautta maan.

Jyri Träskelin

Kirjoittaja on Porin kulttuuriyksikön päällikkö.

Artikkeliin liittyviä aiheita

Osion uusimmat

Luitko jo nämä?

Mainos

Tuoreimmat tähtijutut