Tuulivoima on nopein tie ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi - Lukijalta - Satakunnan Kansa

Tuulivoima on nopein tie ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi

20.11. 23:00

Energiamurroksessa on kyse siitä, kuinka teollisuus, liikenne ja lämmitys saadaan hiilidioksidivapaaksi. Nykyisen tiedon mukaan kustannustehokkain tapa kaikissa näistä on sähköistää yhteiskuntaamme ja siirtyä fossiilisista energialähteistä päästöttömiin ratkaisuihin.

Sitran syksyisen selvityksen mukaan sähkönkulutuksen kasvu vaatii nykyiseen verrattuna kolminkertaisesti lisää sähköntuotantokapasiteettia vuoteen 2050 mennessä. Eniten kasvua odotetaan puhtaalta ja kotimaiselta maatuulivoimalta. Lisäksi tuulivoima on kovaa vauhtia edistyvän vetytalouden mahdollistaja: edullinen puhdas sähkö on keskeinen kilpailukeino vetyhankkeita houkuteltaessa.

Suomi on pinta-alaltaan Euroopan laajimpia maita, ja meillä on paljon hyviä sijainteja tuulivoimalle. Tuulivoimahanke vaatii aina tarkkaa suunnittelua ja yhteensovittamista asutuksen, luontoarvojen sekä muiden toimintojen, kuten Puolustusvoimien kanssa. Tuulivoima sopii erityisen hyvin harvaan asuttuun Pohjolaamme myöskin tuuliolojen ansiosta. Meillä tuulee eniten talvikuukausina, jolloin sähkön kulutus on kovimmillaan.

Tuulivoimala maksaa sen valmistamiseen, rakentamiseen, huoltoon ja kunnossapitoon kuluneen energian takaisin 5–8 kuukaudessa, jonka jälkeen voimalat tuottavat turvallisesti ja päästöttömästi puhdasta energiaa elinkaarensa loppuun saakka. Tuulivoimaloista 90 prosenttia on helposti kierrätettävää materiaalia, pääasiassa metallia. Myös komposiittilavoille on olemassa uusi elämä muun muassa sementin valmistusprosessissa.

Tuulivoimatoimijalle hankkeet ovat pitkäjänteisiä. Tuulivoimahanke kestää kolmesta kahdeksaan vuotta ensimmäisistä selvityksistä ja alueen kaavoituksesta rakentamislupavaiheeseen. Tuulivoiman varsinainen rakentaminen on nopeaa: isokin tuulipuisto on sähköntuotannossa kahdessa vuodessa investointipäätöksestä.

Maanomistajalle tuulipuistohanke tuo vuokratuloja esimerkiksi metsätaloudesta saatavan tulon lisäksi. Liityntäjohdon alueelta saatavia korvauksia nostaa ennakkohaltuunottosopimuksen tekeminen maanomistajan ja tuulivoimatoimijan välillä. Tuulipuisto tuo mukanaan merkittävän kilometrimäärän tiestöä, jota tuulivoimatoimija ylläpitää vuoden ympäri. Maanomistajalla on yhä oikeus metsästää alueellaan ja marjastus sekä sienestys ovat kaikille olemassa olevia jokamiehenoikeuksia.

Tuulivoiman suorat aluetalous- ja työllisyysvaikutukset muodostuvat tuulivoimahankkeiden suunnittelusta, rakentamisesta, käytöstä ja kunnossapidosta. Suomessa valmistetaan tuulivoimaloissa käytettäviä komponentteja ja materiaaleja myös vientiin. Kunnan taloudessa tuulivoimahankkeen suurin vaikutus näkyy kiinteistöverotuksessa: monet kunnat saavat vuosittain yli miljoonan euron potin tuulivoimaloiden kiinteistöveroista.

Hiilineutraaliustavoitteisiin pääsemisessä kello tikittää. Tuulivoiman rakentaminen on paitsi edullista myös nopeaa. Omat haasteensa luo tuulivoiman yhteensovittaminen luontoarvojen ja muiden ihmistoimintojen kanssa.

Tuulivoimahanke, kuten muukin elinympäristömme infran rakentaminen, on aina vaikuttavuudeltaan merkittävä investointi, joka herättää paljon tunteita. Hyvällä suunnittelulla sekä tuulivoimatoimijan ja sidosryhmien välisellä vuoropuhelulla tuulivoimaloille on löydettävissä hyviä paikkoja Suomesta.

Anni Mikkonen

toimitusjohtaja

Suomen Tuulivoimayhdistys ry

Osion uusimmat

Luitko jo nämä?

Mainos

Tuoreimmat tähtijutut