Millainen merkitys ammattikorkeakouluilla on alueen elinvoimaan? - Lukijalta - Satakunnan Kansa

Millainen merkitys ammattikorkeakouluilla on alueen elinvoimaan?

13.11. 8:37

Kuntien ja alueiden elinvoima koostuu monista asioista. Siihen kuuluvat ainakin yrittäjyyden edistäminen, vetovoimainen ympäristö, koulutusmahdollisuudet, osaava työvoima, työvoiman saatavuus sekä monipuoliset palvelut asukkaille.

Ammattikorkeakoulujen ydintehtävä liittyy keskeisesti alueensa elinvoiman kehittämiseen. Ammattikorkeakoulujen tehtävänä on tuottaa osaamista ja osaajia alueen yrityksille ja organisaatioille.

Ammattikorkeakoululaissa todetaan lisäksi, että ”ammattikorkeakoulun tehtävänä on lisäksi harjoittaa ammattikorkeakouluopetusta palvelevaa sekä työelämää ja aluekehitystä edistävää ja alueen elinkeinorakennetta uudistavaa soveltavaa tutkimustoimintaa, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa sekä taiteellista toimintaa.”

Kuntien ja ammattikorkeakoulujen tavoitteet tähtäävät yhteiseen maaliin: alueen elinvoiman kasvattamiseen.

Suomessa on 24 ammattikorkeakoulua (mukaan lukien Poliisiammattikorkeakoulu ja Ahvenanmaalla toimiva Högskolan på Åland, jotka eivät ole opetusministeriön alaisia oppilaitoksia). Suomen tulevaisuuden kannalta on ensiarvoisen tärkeää ja hienoa, että jokaisessa Suomen maakunnassa on ammattikorkeakoulu.

Vuonna 2020 Satakunnan ammattikorkeakoulusta valmistui 993 amk-tutkinnon ja 165 ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittanutta opiskelijaa eli yhteensä 1 158 henkilöä. Valmistuvien määrä on kasvava – edellisenä vuonna valmistuneita oli yhteensä 1 044.

Samkista valmistuneet työllistyvät hyvin. Tilastokeskuksen mukaan Samkista työllistyminen on pääkaupunkiseudun ulkopuolisista ammattikorkeakouluista parasta. Vuonna 2019 Samkista valmistuneista 88 prosenttia oli töissä vuosi valmistumisensa jälkeen. Samkista valmistuneista 54 prosenttia työllistyi Satakuntaan.

Samk tuottaa maakunnan yrityksiin ja organisaatioihin siis vuosittain yli 560 uutta osaajaa.

Satakunnan ammattikorkeakoulusta valmistui viime vuonna 1158 amk- tai ylemmän amk-tutkinnon suorittanutta.

Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet ovatkin keskeisessä roolissa, kun tarkastellaan maakunnan yritysten ja organisaatioiden osaamisen ja toiminnan kehittämistä.

Ammattikorkeakoulut ovat myös ketteriä reagoimaan alueen työvoimatarpeeseen ja pystyvät tuottamaan laadukasta koulutusta työelämässä oleville. Ammattikorkeakoulut ovat tarjonneet pandemian aikana avoimen ammattikorkeakouluopetuksen opintojaksoja ilmaiseksi erityisesti lomautetuille ja työttömille.

Tutkintoon johtamattomaan koulutukseen osallistuukin vuosittain tuhansia henkilöitä. Vuonna 2020 Samkin jatkuvan oppimisen koulutuksiin osallistui yli 3 100 henkilöä. Jatkuvan oppimisen kautta syntyvä uusi osaaminen on sekin maakunnalle merkittävää. Suoritettujen opintopisteiden yhteenlaskettu määrä vastaa yli sataa ammattikorkeakoulututkintoa.

Ammattikorkeakoulun vaikuttavuutta alueen elinvoimaan voidaan arvioida erilaisilla mittareilla.

Satakunnan ammattikorkeakoulussa opinnäytetöiden ja harjoittelujen vaikutus Satakuntaan on noin 450 henkilötyövuotta. Yrityskiihdyttämössämme on yli 100 opiskelijayrittäjää ja yrittäjäksi aikovaa. Lisäksi jokainen tutkinto-opiskelijamme suorittaa yrittäjyyden opintojakson. TKI-hankkeissa on mukana useita kymmeniä yrityksiä ja yhteistyökumppaneita joka vuosi.

On perusteltua todeta, että ammattikorkeakouluilla on keskeinen rooli alueen elinvoiman kehittämisessä.

Oma kokemukseni Satakunnan ammattikorkeakoulun rehtori-toimitusjohtajana on, että maakunnassa meitä arvostetaan.

Ammattikorkeakoululle on tärkeää saada ajantasaista tietoa koko ajan siitä, mitä yritykset ja yhteiskunta meiltä odottavat. Yhtä tärkeätä on kertoa, mitä ammattikorkeakoulussa juuri nyt tehdään, ja miten se voi vaikuttaa alueen yritysten ja organisaatioiden kehittymisessä.

Tiivis yhteistyö elinkeinoelämän ja kuntien kanssa vahvistaa niin ammattikorkeakoulujen kuin koko alueen elinvoimaa.

Kirjoittaja on Satakunnan ammattikorkeakoulun rehtori-toimitusjohtaja.

Osion uusimmat

Luitko jo nämä?

Mainos

Tuoreimmat tähtijutut