Kuntien rekrytoinneissa on vaalittava julkisuutta - Lukijalta - Satakunnan Kansa

Satakunnan Journalistit kannanaotossaan: Kuntien rekrytoinneissa on vaalittava julkisuutta

Rauman kaupungintalo.

8.10. 19:02

Rauman kaupunginjohtajan rekrytointiprosessi on herättänyt julkisuudessa aiheellista pohdintaa.

Rauman haussa on käytännössä ollut kaksi kanavaa: julkinen haku ja puolijulkinen suostumusmenettely.

Näistä perinteisempi tapa on julkinen rekrytointiprosessi, jossa ehdokkaat toimittavat hakemuksensa kaupungin kirjaamoon ja nimet tulevat julkisiksi hakuajan päätyttyä.

Tämän rinnalla kunnat ovat enenevissä määrin ryhtyneet käyttämään suorahakua, jossa konsultin kanssa etsitään sopivia ehdokkaita. Tämä on ongelmatonta, jos lopputuloksena löytyy sopiva ehdokas, joka osallistuu avoimeen hakuun muiden joukossa.

Harmaalle alueelle mennään, kun kyse on suostumusmenettelystä. Kunnat voivat yrittää kiertää julkisuuslakia siten, että suostumuksensa antaneiden listaa ei toimiteta valintatoimikunnalle, vaan se pysyy konsultin hallussa, vaikka tosiasiassa päättäjät poimivat sieltä itselleen sopivan kandidaatin.

Suostumusmenettelyä perustellaan usein siten, että näin saadaan enemmän hakijoita. Perustelu on kehno, koska kaupunginjohtajan virka ja sitä myöten rekrytointiprosessi ovat luonteeltaan erittäin julkisia.

Suomessa päätöksenteko on lähtökohtaisesti julkista ja poikkeuksista säädetään erikseen.

Kuntalaisilla on oltava mahdollisuus arvioida päättäjien onnistumista rekrytointiprosessissa. Tämä onnistuu parhaiten, kun käytössä on vain yksi avoin haku.

Suostumusmenettely luo mielikuvia toiminnasta, jota kutsutaan kabinettipolitiikaksi tai kansanomaisemmin kähminnäksi. Saman asian äärimmäisempiä nimityksiä ovat hyvä veli -kerhot ja rakenteellinen korruptio.

Jo pelkät mielikuvat itsessään herättävät epäluottamusta järjestelmään ja etäännyttävät kansalaisia päätöksenteosta.

Satakunnan Journalistit esittää kuntapäättäjille toivomuksen, että jatkossa julkisten virkojen rekrytointiprosesseissa noudatettaisiin vain avoimen haun menettelyä, eikä suostumusmenettelyllä tuoda valtuustosaleihin mustia hevosia.

Satakunnan Journalistit ry:n hallitus

Maarit Anttila

puheenjohtaja

Sakari Muurinen

sihteeri

Osion uusimmat

Luitko jo nämä?

Lue myös: