Rauman kaupunki ei voi mennä konsulttitoimiston selän taakse piiloon - Lukijalta - Satakunnan Kansa

Rauman kaupunki ei voi mennä konsulttitoimiston selän taakse piiloon

Rauman kaupunginjohtajan työhuone odottaa uutta viranhaltijaa. Uudeksi kaupunginjohtajaksi esitetään Liedon kunnanjohtaja Esko Poikelaa.

14.9. 17:02

Satakunnan Kansan pääkirjoituksessa (12.9.) kerrottiin Rauman kaupunginjohtajan käynnissä olevasta hakuprosessista. Se oli pääkirjoituksen mukaan viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain, eli julkisuuslain, vastainen.

Pääkirjoituksen mukaan kaupunki oli salannut tehtävään suostumuksensa antaneiden henkilöllisyyden perustellen päätöstä sillä, että nimien luottamuksellisuus oli luvattu tehtävään palkatun konsulttitoimiston toimesta.

Suomen perustuslain 12.2 §:n mukaan viranomaisen hallussa olevat asiakirjat ja muut tallenteet ovat julkisia, jollei niiden julkisuutta ole välttämättömien syiden vuoksi lailla erikseen rajoitettu. Lisäksi jokaisella on oikeus saada tieto julkisesta asiakirjasta ja tallenteesta.

Perustuslain asiakirjajulkisuutta koskeva säännös sisältyy niin sanottuun julkisuusperiaatteeseen, joka ulottaa vaikutuksensa lähes kaikkeen viranomaisen toimintaan. Julkisuusperiaatteen tarkoituksena on osaltaan mahdollistaa myös julkisen vallan ja julkisten varojen käytön valvonta.

Kunnallisen viranhaltijalain 5.2 § mahdollistaa sen, että kunnanjohtajan virkaan voidaan tämän suostumuksellaan valita henkilö, joka ei ole virkaa hakenut, mutta jonka kelpoisuudesta on esitetty selvitys. Kyse on pitkään kunnallishallinnossa voimassa olleesta periaatteesta.

Tavanomaisesti kunnissa on toimittu siten, ettei suostumuksensa antaneiden henkilöiden nimiä ole kohteliaisuussyistä hakuprosessissa julkistettu. Menettely lienee peruja siitä, että tehtävään tavallisesti suostumuksensa antaneiden joukossa on muiden kuntien kunnanjohtajia, jolloin nimen julkaiseminen saattaa aiheuttaa epäluottamusta virkaa hoitavaa kunnanjohtajaa kohtaan.

Kunnanjohtajan valintaprosessissa muodostuvat asiakirjat ovat kuitenkin julkiseen vallan käyttämiseen liittyviä asiakirjoja, sillä niiden luonne, tarkoitus ja sisältö ovat sidottuja merkittävää julkista valtaa käyttävän viranhaltijan, eli kunnanjohtajan, valintaan.

Tämä käy selkeästi ilmi korkeimman hallinto-oikeuden kunnanjohtajan rekrytointiprosessiin liittyvien asiakirjojen salassapitoa koskevasta vuosikirjaratkaisusta vuodelta 2019. Kyseisen ratkaisun oikeusohjeen mukaan myös kaikki rekrytointiyrityksen edustajan kaupungille toimittamat asiakirjat, joissa arvioidaan niitä henkilöitä, joihin kaupungin toimeksiannon johdosta on oltu yhteydessä, ovat julkisia asiakirjoja.

Niin ikään ratkaisun toisen oikeusohjeen mukaisesti myös tiedot suostumuksensa kaupunginjohtajan virkaan antaneiden henkilöiden henkilöllisyydestä sekä tiedot virkaan etsittyjen henkilöiden henkilöllisyyttä kuvaavista tiedoista ovat julkisia, eikä salassapitosäännökset rajoita niiden julkisuutta.

Kaupunginjohtajan valintaa koskevien asiakirjojen osalta näkemyksemme on, että Rauman kaupungin tulee huomioida KHO:n oikeusohjeet julkisuuslain tulkintaa koskien ja luovuttaa tiedot sekä suostumuksensa antaneiden henkilöiden henkilöllisyydestä että virkaan etsittyjen henkilöiden henkilöllisyyttä kuvaavista tiedoista.

Meri Sariola

HTM, väitöskirjatutkija

Saanareetta Virikko

HTM, väitöskirjatutkija, hallinto-oikeuden yliopisto-opettaja

Julkisen hallinnon oikeuden tutkimusryhmä

Itä-Suomen yliopisto, Oikeustieteiden laitos

Osion uusimmat

Luitko jo nämä?

Lue myös: