Ryhtiä Satakunnan pk-yritysten johtamiseen - Lukijalta - Satakunnan Kansa

Ryhtiä Satakunnan pk-yritysten johtamiseen

Vuonna 2015 otetussa kuvassa Aki Jokipelto seuraa sinkkilankojen valmistumista Vertic Zinc Wire -yrityksessä. Yritys on Porin Ulasoorissa toimiva metallialan pk-yritys.

27.8. 19:30

Pk-yritysten hallitustyöskentely on murroksessa. Yhä useampi pk-yritys lähtee kehittämään hallitustyöskentelyään ammattimaisempaan suuntaan muun muassa sukupolvenvaihdoksen tai muun suuren luokan muutostilanteen siivittämänä. Korona-aikakausi saattaakin kaikessa kaoottisuudessaan toimia muutosajurina tässä tärkeässä asiassa.

Vaikka muutoksen tuulia onkin ilmassa, työnsarkaa riittää vielä runsaasti niin Satakunnassa paikallisesti kuin valtakunnallisestikin.

Keskuskauppakamarin kesäkuussa 2021 julkaiseman pk-hallitusbarometrin mukaan noin kahdella viidestä vastaajayrityksestä on vähintään yksi yrityksen ulkopuolinen hallituksen jäsen.

Mielenkiintoinen nosto barometrin tuloksista on, että pk-yritysten hallituksen jäsenistä 25 prosenttia on naisia. Osuus on lähes sama kuin pienillä pörssiyhtiöillä, joiden hallituksissa naisia oli viime vuonna 26 prosenttia. Tätä voidaan pitää monimuotoisuuden edistämiseksi jo hyvänä tuloksena.

Iältään pk-yritysten hallitusten jäsenet ovat keskimäärin 53-vuotiaita, nuorimman hallituksen jäsenen ollessa keskimäärin 44-vuotias. Eniten pk-yrityksissä on kolmejäsenisiä hallituksia, mutta kuitenkin melkein yhtä paljon on melko suuria, yli kuuden hengen hallituksia.

On havaittu, että riippumattomat hallituksen jäsenet tuovat selvästi ryhtiä hallitustyöskentelyyn ja sitä kautta lisäarvoa yrityksen toimintaan. Ero on selvimmin havaittavissa hallituksen kyvyssä haastaa ja sparrata toimitusjohtajaa.

Riippumattomat hallituksen jäsenet tehostavat myös strategiatyötä ja päätöksentekoa selvästi. Erityisenä lisäarvona yritykset näkevät myös hallitusjäsenen mukanaan tuoman kontaktiverkoston.

Hallitustyö näyttäytyy myös entistä selvemmin tarkoitustaan vastaavana yrityksen strategisen johtamisen työrukkasena. Hallituksen jäsenen henkilökohtaisista ominaisuuksista arvostetaan eniten yhteistyökykyisyyttä. Toiseksi tärkeimpänä pidetään sitoutuneisuutta, eli sitä, että henkilö on käytettävissä myös kokousten välillä.

Kahvittelukerhot alkavat siis olla kaukana menneisyydessä, ja hallituksen jäseneltä odotetaan toisinaan hyvinkin tiivistä kädet savessa työskentelyä yrityksen hyväksi.

Hallitukset töihin! Satakunta -kehitysohjelma etenee Satakunnan ja Rauman Kauppakamarien, Hallituspartnerit Satakunta ry:n, yrittäjäyhdistysten sekä alueen kuntien elinkeinotoimien tukemana. Sen tavoitteena on saattaa ammattimaisen hallitustyöskentelyn mukanaan tuomat kasvun ja kehityksen avaimet yhä useamman pk-yrityksen tietoisuuteen.

Pienikin istutettu siemen ja herännyt ajatus auttaa viemään koko alueen elinvoimaisuutta eteenpäin.

Miia Vironen

Hallitukset töihin! Satakunta -kehitysohjelman vetäjä

Artikkeliin liittyviä aiheita

Osion uusimmat

Luitko jo nämä?

Lue myös: