Tulevaisuuden kunta on energiaomavarainen ja digitaalinen - Lukijalta - Satakunnan Kansa

Tulevaisuuden kunta on energiaomavarainen ja digitaalinen

28.7. 20:19

Viime aikoina on energiapolitiikka ollut yhä enemmän puheenaiheena ja omavaraisuus varsinkin sähköenergian osalta on tullut keskeiseksi tavoitteeksi, koska kansallisella tasolla sähkön omavaraisuus ei ole riittävä ja sähkön kulutus kasvaa EU:n arvion mukaan ainakin 50 prosenttia seuraavien vuosien aikana. Tähän liittyy pienvoimaloiden rakentaminen.

Kestävää kehitystä varten on energiantuotannossa mietittävä puhtaampia energiaratkaisuja ja omavaraisuus on hyvä tavoite ajatellen kustannuksia. Puhdas energia ei voi olla ainoastaan rikkaiden harrastus, sillä silloin se ei voi koskaan korvata halpoja ja helppoja polttoaineita, eikä täten ratkaista globaalia päästöongelmaa.

Tulevaisuuden kunta on kestäviin elintapoihin kannustava, energiaomavarainen ja hiilineutraali. Jokaisen kunnan polku kohti ilmastovastuullisempaa tulevaisuutta on erilainen. Kunnan nykyiset energiaratkaisut, maantieteellinen sijainti sekä kaupunki- ja elinkeinorakenne vaikuttavat kaikki olennaisesti siihen, mitkä ovat toimivimmat ja kokonaistaloudellisesti edullisimmat tavat lisätä uusiutuvan energian käyttöä.

Uusiutuvan energian käyttöönotto edellyttää, että selvitetään järkevimmät ja kustannustehokkaimmat keinot uusiutuvan energian lisäämiseen ja tähtäyspiste on 2030-luvulla. Teknologian kehitys saa tässä suuren painoarvon, kun selvitetään millaisia toimia kunta voi toteuttaa uusiutuvan energian käyttöön ottamiseksi omassa toiminnassa tai yhteistyössä muiden kanssa. Kiertotalouden painopisteet ovat jätehuolto, materiaalien uusiokäyttö ja jakamistalous.

Tulevaisuuden kunnassa viestintä on sähköistä ja koulujen oppimisympäristöt ovat digitaalisia. Teknologisessa kehityksessä syntyisi uudenlainen kuntasuhde, sähköinen eli e-kuntalaisuus.

Teknologian kehitys vähentää etäisyyksien merkitystä palvelutuotannossa. Teknologian vallankumous mahdollistaa tulevaisuuden, jossa jokaisella on aito mahdollisuus valita oma asuinpaikkansa. Tulevaisuuden kunnat ovat alueensa kehittäjiä ja kannustajia.

Kunnat ovat asukkaidensa yhteisöjä, jotka voivat tehdä asioita omilla tavoillaan ja tehdä siitä myös kilpailuedun asukkaita houkuteltaessa. Tähän liittyy muun muassa älykylähankkeet, joilla kylien vetovoimaa ja elinvoimaa halutaan lisätä.

Lähtökohtana on ajatus, että nykyinen sote- ja maakuntauudistus vapauttavat kuntien voimavaroja alueiden kehittämiseen. Aluevaltuustoilla tulee olemaan suuri vastuu kuntien ja maakunnan kehittämisestä.

Toivottavasti tätä mahdollisuutta ei hukata.

Pertti Salo

Eurajoki

Osion uusimmat

Luitko jo nämä?

Mainos