BASF:n usko ja toivo suunnattava nyt parhaaseen mahdolliseen tekniikkaan - Lukijalta - Satakunnan Kansa

BASF:n usko ja toivo suunnattava nyt parhaaseen mahdolliseen tekniikkaan – sulfaatin puhdistusmenetelmiä ei ole suunniteltu vain kaivosteollisuuden tarpeisiin

BASF:n tehdas Harjavaltaan rakentuu valituksista huolimatta.

12.7. 20:05

Satakunnan Kansa uutisoi (6.7. 2021) BASF:n Harjavallan akkumateriaalitehtaan rakennustöiden jatkumisesta ja johdon kesälomien siirtymisestä nyt, kun on mietittävä uusia ratkaisuja Vaasan hallinto-oikeuden (VHO) päätöksen mukaisesti. Puhtaan meren puolesta ry (PMP) oli yksi niistä järjestöistä, joka vaati parhaan mahdollisen tekniikan (BAT) käyttöönottoa.

PMP vetosi muun muassa EUn vesipuitedirektiiviin, jonka tavoitteena on suojella, parantaa ja ennallistaa vesiä niin, ettei niiden tila heikkene ja että vesistöjen tila on vähintään hyvä koko EU:n alueella. EU:n tuomioistuin linjaa Weser-tuomiossa (C-461/13), että vesienhoidon ympäristötavoitteet ovat oikeudellisesti sitovia.

Weser-tuomion mukaan vesien tilaa heikentävälle tai hyvän tilan tavoitteen vaarantavalle hankkeelle, kuten tämä BASF:n akkutehdas, ei saa myöntää lupaa. BASF:n päästö estäisi yksin hyvän ekologisen tilan saavuttamisen Kokemäenjoen alaosalla. Yhteisvaikutus erityisesti Harjavallan muun teollisuuden kanssa vaikuttaa samoin vielä laajemmalla alueella.

BASF:n maajohtaja Tor Stendahl väittää SK:n jutussa, että VHO:n päätöksessään mainitsemat sulfaatin puhdistusmenetelmät on suunniteltu kaivosteollisuuden tarpeisiin eivätkä ne sovellu BASF:n prosessiin.

Lue lisää: BASF jatkaa rakennustöitä ja työllistämistä Harjavallassa sekä Saksassa – hallinto-oikeuden päätös siirsi johdon kesälomat kauas tulevaisuuteen

PMP:n asiantuntijat ovat eri mieltä. Sulfaatin olemassa olevien puhdistus- ja/tai talteenottoteknologioiden käyttöä ei ole rajattu mihinkään teollisuuden haaraan, ja kaivosteollisuus on vain yksi niiden sovellusalueista.

Kyseisiä teknologioita ja niiden yhdistelmiä on hyödynnetty jo vuosikymmenien ajan sulfaattien puhdistus- ja/tai talteenottoon mm. kemian teollisuudessa ja erilaisten teollisten prosessijätevesien käsittelyssä suljettuna kiertona.

PMP on esittänyt vastineessaan VHO:lle yhden tämän hetken parhaimmista saatavilla olevista sulfaattien käsittely- ja talteenoton kokonaisratkaisumalleista. BASF:n tuotantoprosessissa syntyvien prosessijätevesien käsittelyyn esitettyjen parhaiden saatavilla olevien teknologioiden hyödyntämiselle tai käytölle ei ole olemassa mitään esteitä lain mukaisten päästövaatimusten täyttämiseksi.

Stendahl uskoo ja toivoo, että prosessi ei viivästy, ja lisää, että tulevan tehtaan yhteiskunnalliset, taloudelliset ja ympäristökysymykset on pidettävä tasapainossa. PMP:n mukaan juuri näistä näkökulmista on yksiselitteisen tärkeää, että tehdas toimii parhaalla mahdollisella tekniikalla eikä päästöjä vesistöön tule.

PMP korostaa, että BASF on tärkeä uusi toimija Satakunnassa ja on toiminnan suunnittelussa ottanut ilmastoasiat huomioon. Akkumateriaalitehtaita suunnitellaan myös muualle Suomen rannikkokaupunkeihin.

VHO:n päätös on selkeä signaali kaikille tulevaisuuden teollisuuden toimijoille. On tärkeää, että viranomaiset ottavat huomioon myös ympäristön paineet talouden paineiden lisäksi. Tehdas tuo aina vaurautta alueelle, mutta PMP:n keskeinen viesti teollisuudelle on, että jätevesipäästöt on pidettävä kurissa saatavilla olevan parhaan tekniikan avulla.

Marja Tomberg

PMP:n puheenjohtaja

Seppo Mäkinen

hallituksen jäsen, asiantuntija

Pori

Osion uusimmat

Luitko jo nämä?

Lue myös: