Lukijalta: Monialaisuudesta Satakunnan menestystekijä? - Lukijalta - Satakunnan Kansa

Monialaisuudesta Satakunnan menestystekijä?

Satakunnassa hyvinvointi- ja terveysteknologiaan liittyvä koulutus on esimerkki monialaisesta toimijoiden kentästä, jossa yhteisopetusta on toteutettu eri koulutusasteiden välillä.

Kirjoittajat muistuttavat, että Satakunnassa on mahdollista toimia ketterästi monialaisessa yhteistyössä. ­

5.4. 14:00

Erilaiset strategiat peräävät korkeakouluilta ja työelämältä monialaisuutta, yhteistyötä yli organisaatio- ja toimialarajojen. Tämä on perusteltua, sillä innovaatiot löydetään tyypillisesti eri osaamisalueiden rajapinnoilta.

Monialaisuutta ja oppiainerajat ylittävää opetusta annetaankin jo perusasteella. Käytännössä kuitenkin peruskoulun ja yleissivistävän koulutuksen jälkeen alkaa siilojen rakentaminen, jolloin erityisesti korkea-asteella kasvetaan ajattelemaan, että oman tieteenalan maailmankatsomus on ainoa oikea.

Siiloutumista tukee tutkimus- ja hankerahoitus, joka on tyypillisesti jollekin alalle korvamerkittyä. Myös osaamisalojen ja toimintayksiköiden omat budjetit ja tulosseuranta monimutkaistavat rajat ylittävää yhteistyötä.

Todellisuus ei kuitenkaan edusta vain yhtä tieteenalaa.

Kun opiskelijat siirtyvät työelämään, he kohtaavat vaikeita ongelmia, joita ei voikaan ratkaista vain oman ammattialan teorioita käyttämällä. Pahimmillaan siiloutuminen johtaa siihen, että muiden saman ongelman ympärillä työskentelevien ammattialojen ihmisten näkökulmia ei ymmärretä tai arvosteta.

Miten oman alansa huippuosaajat osaavat toimia moniammatillisissa tiimeissä yhdessä ongelmia ratkoen, jos emme korkeakoulutuksen sisälläkään pysty mahdollistamaan tätä?

Satakuntalaiset oppilaitokset ovat etsineet aktiivisesti ratkaisuja tähän kysymykseen. Satakunnassa hyvinvointi- ja terveysteknologiaan liittyvä koulutus on hyvä esimerkki monialaisesta toimijoiden kentästä, jossa yhteisopetusta on toteutettu eri koulutusasteiden välillä.

Aiheen tutkimuksessa ollaan myös aktiivisia, mistä kielii viimeaikainen mittavien tutkimusrahoitusten saaminen. Tämän vuoden alusta alkanut Satakunnan ammattikorkeakoulun koordinoima, Turun yliopiston, Tampereen yliopiston sekä Oulun ammattikorkeakoulun yhteinen verkostohanke TEKOS on loistava esimerkki monialaisesta toiminnasta, jossa mukana on muun muassa teknologian, toimintaterapian, logopedian sekä erityispedagogiikan asiantuntijoita, tutkijoita, opettajia, opiskelijoita ja työelämän ammattilaisia. Hanke edistää korkeakoulujen työelämäyhteistyötä ja tuloksena saadaan tutkimuksesta liiketoimintaa ja työelämää nopealla aikataululla palvelevia ratkaisuja.

Tutkimustoiminnan ja opetuksen välinen integraatio sekä yritysten, julkisen ja kolmannen sektorin toimijoiden aktiivinen rooli niin tutkimus- kuin opetuskentällä edistävät työelämän nykyisten ja tulevien asiantuntijoiden osaamisen myönteistä kehittymistä. Satakunnassa on siis mahdollista toimia ketterästi monialaisessa yhteistyössä.

Kannustammekin kaikkia pohtimaan, miten muiden alojen ammattilaisten ja opiskelijoiden näkökulmat voivat rikastuttaa ja laajentaa ajattelua vastakkainasettelun sijaan!

Sari Merilampi,

Satakunnan ammattikorkeakoulun teknologia osaamisalueen yliopettaja ja hyvinvointia edistävän teknologian tutkimusryhmän vetäjä sekä Tampereen yliopiston dosentti (Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta).

Mervi Vähätalo,

Satakunnan ammattikorkeakoulun hyvinvointi- ja terveysosaamisalueen Welfare Technology -maisteriohjelman lehtori

Jenni Huhtasalo,

Satakunnan ammattikorkeakoulun teknologia osaamisalueen erikoistutkija sekä Turun yliopiston, Sote-akatemian projektiasiantuntija.

Artikkeliin liittyviä aiheita

Osion uusimmat

Luitko jo nämä?