Osaamista löytyy, kaiketi tahtoakin – geriatrian professuuri Poriin - Lukijalta - Satakunnan Kansa

Osaamista löytyy, kaiketi tahtoakin – geriatrian professuuri Poriin

”Himmelin muutoshanke sisältää suunnitelman maakunnallisen geriatrisen hoidon keskuksesta.”

28.1. 13:30

Porin yliopistokoulutuksen laajentaminen on saanut reilusti tuulta purjeisiinsa. Nyt pohdimme jo aidosti, miten tieteellistä koulutusta maakunnassa kehitetään.

Tähän keskusteluun haluan jälleen nostaa geriatrian professuurin. Ikäihmisten hoitoon erikoistunut lääketiede ja tutkimus olisi ajankohtainen alue eikä vähiten siksi, että väestön ikääntyessä ja paineiden kohdistuessa terveydenhuoltoon ja hoitotyöhön meidän pitää löytää avauksia, jotta ala houkuttelee ja pitää kiinni osaajista.

Pohjat ovat vahvat. Satasairaala toimii opetussairaalana, johon kuuluu merkittävänä osana lääkäreiden ja muiden terveydenhuoltoalan opiskelijoiden kouluttaminen sekä henkilöstön tutkimus- ja koulutustyö. Opetuksesta vastaavat erikoisalojen lääkäriopettajat, jotka opetuksen ohella tekevät usein potilas- ja tutkimustyötä. Myös opetushoitajilla on keskeinen roolinsa.

Koulutus- ja tutkimustyötä tehdään myös Porin perusturvassa.

Käsittelimme viime sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa Turun yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualueen opetuksen ja koulutuksen toimintasuunnitelmaa vuoteen 2023 saakka. Suunnitelmaan on kirjattu Tyksin, Satasairaalan ja Vaasan sairaanhoitopiipirin näkemykset yhteisistä koulutuksellisista tavoitteista. Monitieteellisellä ja asiakaslähtöisellä tutkimuksen kehittämisellä varmistetaan henkilökunnan osaaminen muuttuvassa toimintaympäristössä. Keskeistä on yhteistyö koulutusorganisaatioiden kanssa. Erva-yhteistyö mahdollistaakin koulutuksellisen ja tieteellisen toiminnan laajemmalla väestöpohjalla.

Myös Porissa tapahtuu. Himmelin muutoshanke sisältää suunnitelman maakunnallisen geriatrisen hoidon keskuksesta. Siellä toimisi geriatrian poliklinikka, arviointi- ja kotiinkuntoutusyksikkö, omaishoidon tukeminen ja lyhytaikaishoito. Keskus antaa valmistuessaan erinomaiset toimintaedellytykset tutkimuksellisen näkökulman vahvistamiseen ja mahdollisuuden yhteistyöhön maakunnan perusterveydenhuollon muiden yksiköiden kanssa.

Satakunnan vahvuutena on myös robotiikka. Uusilla innovaatioilla ja teknologialla on oma roolinsa hoitotyön kehittämisessä. Teknologian avulla voidaan tuoda esimerkiksi turvaa ikäihmisten arkeen ja helpottaa itsenäistä asumista. Innovaatioalustat näkyvät jo nyt muun muassa Samkin ja Satasairaalan yhteistyössä.

Henkilöstö on kaiken toiminnan voimavara - osaamisen kehittäminen taas strateginen valinta. Valmistuva hoitohenkilöstö antaa arvoa sille, miten omalla urallaan voi kehittyä ja millaiset valmiudet ympäristö tähän tarjoaa. Lisäksi pidämme kiinni osaajista ja voimme rekrytoida uusia ammattilaisia.

Satasoten valmistelu on käynnissä. Nyt on aika arvioida, haluammeko nostaa tieteellisen sekä tutkimuksellisen ja moniammatillisen geriatrisen osaamisen eturiviin ja siten olla suunnannäyttäjänä ikäihmisten hoidossa. Tähän meiltä löytyy kaikki edellytykset – kaiketi tahtoakin.

Mari Kaunistola

Satakunnan sairaanhoitopiiriin yhtymähallituksen jäsen (kok.)

Osion uusimmat

Luitko jo nämä?

Lue myös: