Sote haastaa kuntien johtajien aseman - Lukijalta - Satakunnan Kansa

Sote haastaa kuntien johtajien aseman

27.11.2020 18:30

Miltä tuntuisi olla kunnan- tai kaupunginjohtaja muutaman vuoden kuluttua, kun suuri joukko kuntahenkilöstöstä siirtyy uuden työnantajan palvelukseen ja samalla merkittävä osa kunnan toiminnoista siirtyy valtiojohtoiselle maakuntaorganisaatiolle.

Tämä uusi valtakeskittymä kahmaisee samalla suuren osan kuntien rahoitus- ja kiinteistöomaisuudesta. Mihin asettuu maakunnallinen sote-johtaja ja hänen johtamansa poliittisista päättäjistä koostuva sote-valtuusto tässä uudessa valtarakenteessa? Selvää ainakin on se, että näillä on merkittävämpi rooli ja asema valtakunnallisessa päätöksenteossa kuin kunnanjohtajilla.

Tulevissa kuntavaaleissa valittavien valtuutettujen tuleekin olla vastuunkantajia ja osoitettava yhteistyökykyä muutosprosessissa, johon kuntataloutta joudutaan reivaamaan.

Porin tulevan pormestarin tulee olla sekä visionääri että kuntalaisia yhdistävä henkinen johtaja. Osaltaan tätä helpottaa se, että sote-palveluiden siirtäminen pois kunnalta selkeyttää jäljelle jäävien kuntapalveluiden organisointia. Painopisteenä tulevat olemaan kuntalaisten henkistä, koulutuksellista ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta lisäävät palvelut ja niiden järjestäminen.

Koronaepidemian vaikutukset ovat alkaneet näkyä erityisen voimakkaana näillä aloilla. Erityisesti heikompiosaiset joutuvat yhä enemmän turvautumaan kaupungin heille tarjoamiin palveluihin.

Myös nuoret lapsiperheet tulee asettaa etusijalle. Se, missä määrin kunta ja sen pormestari voi ohjailla alueen talouden ja elinkeinojen uudistamista, on tähänkin asti ollut epämääräistä ja tuloksiltaan vaihtelevaa. Yhtenä vaihtoehtona näkisin, että näiden tehtävien parissa työskentelevien ammattilaisten roolin tulisi näkyä paremmin kaupungin päätöksenteossa. Heidän tulisi olla näkyvämmässä asemassa.

Yksi vaihtoehto on, että luodaan nykyistä vahvempi yrittäjyyttä ja elinkeinojen kehittämistä vahvistava toimielin, jonka vastuullinen johtaja osallistuu kuntapäättäjien yhteiseen päätöksentekoon esimerkiksi hallituksessa. Se olisi kokoava voima myös suurempien maakunnallisten hankkeiden valmistelussa ja toteuttamisessa. Siihen omaa hyvät valmiudet nykyinen kehitysyhtiö Prizztech Oy.

Porin kaupungin henkilöstön on varauduttava uudistuksiin ja sopeutustoimiin siltä osin, kun jäljelle jäävät kuntapalvelut edellyttävät. Tuotettavien palveluiden tulee olla tuloksiltaan ja kustannuksiltaan vertailukelpoisia avoimilla markkinoilla tuotettaviin vastaaviin palveluihin.

Palveluiden tuottamisessa tai niiden täydentämisessä on hyödynnettävä kolmannen sektorin toimijoita. Myös alueen oppilaitosten, ammattikorkeakoulun ja yliopistokeskuksen osaamista on hyödynnettävä kaupungin hankkeiden valmistelussa ja toteuttamisessa.

Porilla on jo nyt vahvaa näyttöä positiivisuudesta ja osaamisesta. Parhaimmillaan se näkyy Suomi Areenan ja jatsin superviikoilla. Sitä henkeä me tarvitsemme ympäri vuoden. Suljettujen kabinettien aikaan ei ole paluuta.

Paavo Kajander

Pori

Osion uusimmat

Luitko jo nämä?

Mainos

Tuoreimmat tähtijutut