Eläkeläiset osallisiksi omien palveluidensa suunnitteluun - Lukijalta - Satakunnan Kansa

Eläkeläiset osallisiksi omien palveluidensa suunnitteluun

Arkistokuva.

8.12.2019 17:36

Uuden soten valtakunnallinen valmistelu on käynnistynyt oikeansuuntaisesti. Lähtökohdaksi on asetettu palvelut. Ikäihmisten kohdalla tämä ilmenee muun muassa suunnitelmina lisätä henkilöstöresursseja hoitolaitoksiin ja terveyskeskuslääkärien määrää. Rakenteita on tarkoitus koota maakunnallisella pohjalla. Hyviä tavoitteita pitkällä tähtäimellä.

Maakunnissa sotea valmistellaan eri johtamistavoin ja sisällöin. Valtiolta on tiedossa rahaa palveluiden kehittämiseen hankkeiden kautta. Tärkeää on ottaa aiemmassa valmistelussa tehty työ huomioon.

Aluejärjestö on huolissaan siitä, että sote-valmistelua näytään tehtävän ministeriöiden kabineteissa niin, ettei palveluiden suurta asiakasryhmää – eläkeläisiä – ole pyydetty kokemusasiantuntijoina mukaan valmisteluun.

Eläkeläiset tulee osallistaa valmisteluun myös valtakunnan tasolla, pelkkä ’kuuleminen’ ei riitä. Suomessa toimii 6 valtakunnallista eläkeläisjärjestöä, joiden yhteistyöelin EETU on äänitorvena 300 000 eläkeläiselle. EETU ja sen maakunnalliset ja kunnalliset yhdistykset toimivat koko valtakunnan alueella. Satakunnassa yhteistyöelimen nimilyhenne on SENK.

Satakunnassa näyttää sote-valmistelu lähtevän liikkeelle kuntalähtöisesti. Tärkeää on, että valmistelutyöryhmiin kutsutaan alkuvaiheessa mukaan eläkeläisjärjestöjen edustajia. Näin saadaan tarpeet ja arjen käytännöt kohtaamaan.

Ikäihmisten arjen ongelmat eivät odota soten valmistumista, joten niihin on puututtava heti ja nopeasti.

Viime aikoina on noussut esille muun muassa Etelä-Suomen aluehallintoviraston raportti eräiden yksityisten hoitolaitosten surkeasta arjesta. Omavalvonta on pettänyt. Tämä raportti keskittyy laitosten toimintaan. Vähäiset resurssit näkyvät samalla tavalla ikäihmisten kotipalveluissa. Lyhyillä kotikäynneillä ei taata turvallista kotona asumista virikkeistä puhumattakaan.

Eläkeläisten Satakunnan aluejärjestö muistuttaa, että kunnissa on lakisääteinen toimielin eli vanhusneuvosto, jota nykyistä enemmän tulee käyttää apuna muun muassa hoitolaitosten palveluiden arvioinnissa.

Hallitusohjelmassa mainitun vanhusasiainvaltuutetun lisäksi tulee maakuntiin ja kuntiin ja kuntaryhmiin palkata omat vanhusasiainvaltuutetut.

Kirjoittaja on Eläkeläisten Satakunnan Aluejärjestö ry:n puheenjohtaja.

Osion uusimmat

Luitko jo nämä?

Lue myös: