Porissa kuntalaisten osallisuus leikkii kuurupiiloa agenttien kanssa - Lukijalta - Satakunnan Kansa

Porissa kuntalaisten osallisuus leikkii kuurupiiloa agenttien kanssa

Kirjoittaja toivoo, että Porin kaupunki kertoisi avoimesti, mitä ovat paljon puhutut ei-lakisääteiset toiminnot sekä henkilöstömäärät.

20.2.2020 18:45

Pori haluaa profiloitua osallisuuden edelläkävijänä. Porissa on laadittu osallisuus- ja vuorovaikutusmalli ja nimetty kaksi osallisuusagenttia vuonna 2018. Mallin ja osallisuusagenttien tavoitteena on ollut jo kaksi vuotta muun muassa lähidemokratian vahvistaminen ja asuinalueiden kehittäminen.

Osallisuusmallillaan ja agenteilla Pori pyrkii vastaamaan kunnan yhteen lakisääteiseen velvollisuuteen, kuntalaisten osallistumiseen. Kuntalaki toteaa, että valtuuston on pidettävä huolta siitä, että kunnan asukkailla ja palveluiden käyttäjillä on edellytykset osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Kunta voi vapaasti päättää siitä, miten se tämän velvollisuutensa käytännössä toteuttaa.

Lisäksi kunnan on tiedotettava, millä tavoin kuntalaiset voivat osallistua päätösten valmisteluun ja vaikuttaa.

Se, että voi vaikuttaa elinympäristönsä asioiden tilaan tuottaa osallisuuden kokemusta, joka kokemus on yksilöllistä. Epämuodollinen kysely, noin 20 eri-ikäisille kuntalaisille lähi- ja tuttavapiirissä osoitti, että kukaan ei tiennyt osallisuusmallista, osallisuusagenteista tai olisi osallistunut johonkin kunnan asiakaskyselyyn lähiaikoina. Me emme olleet tietoisia osallisuusmallista tai agenteista. Osallisuuden kokemuksemmekin on heikko.

Ei ole liiemmin kyselty mielipidettä liittyen kunnalliseen päätöksentekoon tai tiedotettu asiakas- tai asukasraadeista, mahdollisuudesta osallistua kunnan talouden suunnitteluun tai mahdollisuudesta osallistua kunnallisten palvelujen kehittämiseen. Voi toki olla, että olemme myös kohderyhmänä väärä. Emme ilmeisesti ole ainoita kunnan asukkaita, jotka kokevat osallisuuden heikoksi Porissa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) mittaa toistuvasti TEA -viisarin avulla kunnan terveyden edistämisen tasoa ja aktiivisuutta. Vuoden 2018 tuloksissa Porin osallisuusosio oli huono 54, kun koko maassa vastaava luku oli 81. Porissa lukua laskee erityisesti heikko asiakaspalautteiden käyttö.

Porissa kaupunkisuunnittelu on poikkeus. Se on kehittänyt osallistumismahdollisuuksia, järjestänyt toistuvasti asukasraateja ja kysynyt mielipidettä liittyen kaupunkikehitykseen. Edelleen positiivista on lapsivaikutusten arvioinnin (LAVA) näkyminen muun muassa palveluverkkoa uudistettaessa. Asukkaille suunnattu verkkokysely tuotti uudistuksessa tietoa alueiden tarpeista.

Sähköisen palautteen ja vaikutusmahdollisuuksien lisääminen kaupungin muunkin palvelutuotannon kehittämisessä on tarpeen. Ilman toimivia ja aktiivisia asukkaita kunta ei voi tai toimi hyvin.

Kuntalaiset voivat ja heillä täytyy olla mahdollisuus vaikuttaa, siihen millainen on tulevaisuuden Pori. Osallisuuden ja vaikuttamisen puute lisää syrjäytymistä ja yksinäisyyttä kaikissa ikäryhmissä.

Osallisuusmalli ja agentit ovat hyvä alku ja yritys. Ne eivät kuitenkaan voi jäädä vain ylätason brändipuheeksi. Tarvitaan innostavia tekoja ja aitoa halua sekä kiinnostusta ottaa kuntalaiset mukaan kaupungin kehittämiseen.

Eila Hirvonen, Ritva Merimaa ja Henry Merimaa

Kuntalaiset Porista

Osion uusimmat

Luitko jo nämä?

Mainos