Budjettiesitys leikkaa taas 4H-järjestöltä - Lukijalta - Satakunnan Kansa

Budjettiesitys leikkaa taas 4H-järjestöltä

14.9.2019 21:00

Valtiovarainministeriön budjettiesitys on leikkaamassa 4H-järjestöltä 600 000 euroa. Samansuuruinen leikkaus on tuttua edellisen hallituksen vuosilta, jolloin valtiontalouden säästötoimenpiteinä leikattiin eri järjestöiltä 15 prosenttia valtionavuista.

4H-järjestön osalta asia tuli kuitenkin hoidetuksi, kun talousarvioaloitteen esitys hyväksyttiin hallituspuolueiden toimesta katettavaksi ns. eduskunnan jakovarasta. Nyt tarvitaan jälleen toimia valtiovarainvaliokunnan maatalousjaostolta.

4H-järjestön valtionapu on kuitenkin ollut pienessä laskussa viime vuodet, vaikka leikkaukset on palautettu järjestölle. Tämä johtuu siitä, että rahan arvon laskua ei järjestölle ole huomioitu vuosiin.

Esimerkiksi vuonna 2016 järjestö sai valtionapua 3 910 000 euroa. Se olisi nykyrahassa 3 996 000 euroa. Eli rahanarvon muutosten johdosta järjestön valtionapu on pienentynyt yli 90 000 euroa. 4H-järjestö joutuu sopeuttamaan toimintaansa joka vuosi, kun rahoitus vähenee reaalisestikin.

Mikäli eduskunta ei korota valtiovarainministeriön budjettiesityksen leikkausta, on vaikutukset järjestölle suuret. 4H-järjestö on suuri nuorten kesätyöllistäjä. Nuorille maksettiin palkkoja viime vuonna 4,5 miljoonaa euroa. Palkkasumma alentuisi lähes 700 000 euroa. 4H-yrittäjien liikevaihto pienenisi 230 000 euroa ja yrittäjien määrä vähenisi yli 200 yrittäjällä sekä työllistettyjen nuorten määrä laskisi yli 1 000:lla.

Nämä muutokset olisivat nuorten kannalta kohtuuttomia ja ovat suuressa ristiriidassa maan hallituksen asettamien tavoitteiden kanssa.

Mikäli eduskunta ei korota valtiovarainministeriön budjettiesityksen leikkausta, on vaikutukset järjestölle suuret. 4H-järjestö on suuri nuorten kesätyöllistäjä.

Suomen- ja ruotsinkielisissä 4H-yhdistyksissä on nuorisojäseniä noin 50 000. Yhdistykset ovat merkittäviä toimijoita nuorisojärjestökentällä erityisesti maaseutualueiden näkökulmasta. 4H-järjestön toteuttamalla yrittäjyyskasvatuksella vastataan yhteiskunnalliseen haasteeseen, ettei liian moni nuori jää kokonaan koulutuksen ja työelämän ulkopuolelle syrjäytymään. Ikääntyvässä Suomessa on välttämätöntä, että nuorista kasvaa aktiivisia, työteliäitä ja yritteliäitä aikuisia.

Näiden tavoitteiden kannalta on välttämätöntä, että eduskunta palauttaa valtiovarainministeriön ensi vuoden budjettiesityksessä tekemän leikkauksen ja lisäksi korottaa 4H-järjestön valtionapua useamman vuoden ajalta kertyneellä vajeella, joka on kertynyt indeksitarkistusten tekemättömyydestä johtuen.

Lasse Hautala

Suomen 4H-liiton valtuuskunnan pj., Kauhajoki

Eero Suutari

Suomen 4H-liiton hallituksen pj., Kajaani

Osion uusimmat

Luitko jo nämä?