Teknisen työn opetusta on rajusti leikattu – teknologinen lukutaito rapautuu hälyttävää tahtia - Lukijalta - Satakunnan Kansa

Teknisen työn opetusta on rajusti leikattu – teknologinen lukutaito rapautuu hälyttävää tahtia

Kirjoittaja on huolissaan teknisen työn opetuksen rajusta vähennyksestä. Jotta teknologinen lukutaito ei heikentyisi kokonaan, kirjoittaja ehdottaa uuden oppiaineen, "tekninen työ ja teknologia" perustamista.­

10.8.2020 18:21 | Päivitetty 10.8.2020 18:26

Teknisen työn opetus on muuttunut peruskoulun aikana. Puutöiden, kuten klassisen löylykauhan, ohella opetuksessa on nykykoulussa elektroniikkaa, ohjelmointia, robotiikkaa ja 3D-suunnittelua. Porissa esimerkiksi CNC-jyrsinnän avulla oppilas suunnittelee, ohjelmoi ja valmistaa tuotteen tai sen osan. Oppimis- ja tekemisprosessi havainnollistaa oppilaalle hyvin tulevaisuuden työelämätaitoja teknologian parissa.

Teknologisen yleissivistyksen kannalta peruskoulun teknisen työn tunneilla on erittäin suuri merkitys. Teknisessä työssä oppilas oppii hahmottamaan ihmisen suunnittelemaa ja rakentamaa maailmaa. Oppilas oppii tietoja ja taitoja siitä, kuinka teknologiaa käytetään ja sovelletaan.

Teknologinen lukutaito (technological literacy) on käsite, joka kuvaa hyvin teknisen työn opetuksen tavoitteita. Tekninen työ tarjoaa oppilaille useita eri kokemuksia ja mahdollisuuksia innostua hakeutumaan jatko-opinnoissa eri teknisille aloille. Teknisen työn antamat valmiudet yleissivistykselle ja jatko-opinnoille ovat merkittävät.

Satakunnassa teknisten alojen jatko-koulutusta tarjoavat muun muassa ammattioppilaitokset Winnova ja SataEdu. Korkea-asteen koulutusta on muun muassa Satakunnan ammattikorkeakoulu SAMKissa ja Porin yliopistokeskuksessa. Huoli näiden koulutusten hakijamääristä on nostettu usein esille.

Rauman OKL on perinteisesti kouluttanut teknisen työn opettajia, joten yhteistyö eri koulutuksen järjestäjien välillä on hyödyllistä.

Teknisessä työssä materiaalien ja työtekniikoiden kirjo on laaja, mutta nykyinen oppituntiresurssi on niukka. Opetussuunnitelmauudistus (OPS 2016) leikkasi valtakunnallisesti esimerkiksi 7. luokan oppilaan teknisen työn opetuksesta jopa 67 prosenttia, kun entiset tekstiili- ja teknisen työn tunnit yhdistettiin käsityön tunneiksi.

Porissakin 4.-7. luokkien osalta teknisen työn opetus valitettavasti pääsääntöisesti puolittui. Karsittu opetus on vaikuttanut valinnaisainevalintoihin, jotka ovat myös vähentyneet merkittävästi. Valtaosa teknisen- ja tekstiilityön opettajista kokee tilanteen negatiivisena. Seurauksena on teknologisen lukutaidon rapautuminen tulevina vuosina. Hälyttäviä merkkejä on jo nähtävissä.

Teknisten aineiden opettajat - TAO r.y ehdottaa ratkaisuksi peruskouluun uutta oppiainetta "tekninen työ ja teknologia". Käsityön opinnoista nostetaan omakseen teknisen työn opinnot ja painotetaan niissä teknologisen lukutaidon ja teknis-tieteellisen tiedon soveltamista rakentamalla, kokeilemalla ja kehittämällä. Uutta oppiainetta opetettaisiin kaikille perusopetuksen oppilaille ja samalla panostettaisiin opettajien täydennyskoulutuksiin.

Suomella ja Satakunnalla ei ole varaa hukata teknologian osaamisen potentiaaliamme. Riittävä teknologinen lukutaito on oppilaalle perusoikeus. Koulutetut opettajat sekä riittävät ja hyvin varustetut teknisen työn tilat kouluissa tukevat oppimista. Nykytilanne kaipaa muutosta.

Joonas Ryynänen

Teknisten aineiden opettajat - TAO ry:n varapuheenjohtaja, Porin seppien kilta ry:n puheenjohtaja

Osion uusimmat

Luitko jo nämä?