Luotettavuus ja vastuu korostuvat suomalaisessa työelämässä - Lukijalta - Satakunnan Kansa

Luotettavuus ja vastuu korostuvat suomalaisessa työelämässä

Kirjoittajan mukaan Ihmisten kohtaamisen taidot ovat tärkeää niin tiimeissä kuin erilaisten sidostahojen kanssa. Kritiikin sietoa tarvitaan myös.

23.1.2020 20:35

Rekrytoinnissa etsitään aina henkilöitä, joilla asiaosaamisen lisäksi on sopivat ominaisuudet kulloiseenkin tehtävään. Aikuisopiskelijani tekivät 40 haastattelua erilaisista työammateista. Näiden perusteella syntyi melkoisen kattava näkemys ominaisuuksista, joita tämän päivän työelämässä tarvitaan ja arvostetaan. Yllättävän paljon nämä ovat samantyyppisiä riippumatta siitä, onko kyseessä teollisuusammatti, palvelualan työ, asiantuntijatehtävä, yrittäjyys vai esimiestyö.

Jatkuva tietojen päivitys kuuluu itsestään selvänä kaikille. Kyky ymmärtää oman osaamisen rajallisuus ja omaksua uutta on väistämätön. Lisäopin tarjoaa työnantaja työajalla tai sen hankkiminen jää itselle työajan ulkopuolella. Myös yleissivistyksen ylläpito ja asioiden aktiivinen seuraaminen näyttävät olevan merkittävä osa työkulttuuriamme.

Kaikille yhteisen kiireen keskellä ominaisuudet vaikuttavat olevan kohdallaan, kun henkilö sietää keskeneräisyyttä ja kestää paineita sekä osaa luovia useiden eri tehtävien välissä. Selviytymiskeinoina mainittiin organisoinnin taito, rauhallisuus ja rento ote. Ihmisten kohtaamisen taidot ovat a ja o tiimeissä sekä erilaisten sidostahojen kanssa. Kärsivällisyyttä ja pitkäjänteisyyttäkin tässä välillä tarvitaan. Ja koska aina ei mene, kuten itse toivoo, myös kritiikin sietoa peräänkuulutetaan.

Kun työammattiin kohdistuu lakisääteisiä vaatimuksia, sooloilua ei sallita. Numeerisissa tehtävissä äärimmäinen tarkkuus, huolellisuus ja keskittymiskyky nousevat ohi muun. Työprosesseissa virheistä syntyy herkästi ketjureaktio.

Asiakkaiden ongelmien ratkaisussa puolestaan auttavat empatia, utelias asenne sekä halu kuunnella ja myös ennakoida toisten tarpeita. Vaikeiden asioiden selvittämisessä onnistumisen ehtona näyttäytyy kyky viestiä ymmärrettävästi, yksinkertaistaa asioita ja neuvoa asiakas oikean tiedon lähteille. Omat päätökset pitää myös osata perustella.

Useimmissa töissä tarvitaan kokonaisuuksien hahmottamista, mikä tuntuu myös olevan merkittävä motivaattori. Looginen ajattelu ja itsenäinen päätöksenteko eivät rajoitu yrittäjän, esimiehen ja asiantuntijan tehtäviin, vaan ovat vaatimuksia muun muassa asiakaspalvelussa toimiville käsityöammattilaisille, kuten erilaisille asentajille.

Tyypillisesti haastatteluissa painottui oma-aloitteisuus ja toistuvien näyttöjen vaatimus. Arjessa vaihtelevat helpot ja vaikeat, tylsät ja mielenkiintoiset työt. Sopeutuminen ja tasapainottelu mainittiinkin avainasioina. Huumorintaju näyttää lisäävän tyytyväisyyttä työarkeen, vaikka sitä ei juuri vaatimuksena nähtykään.

Luotettavuus ja vastuuntunto nousivat keskeisiksi piirteiksi lähes kaikkien haastateltujen kertomuksissa. Niihin meidän pitää siis ennen muuta tähdätä. Ne ovat suomalaisessa työelämässä olennaisia sisäänkirjoitettuja hyveitä.

Eila Heinonen

Kauppatieteiden tohtori, henkilöstöjohtamisen opettaja Satakunnan ammattikorkeakoulu

Osion uusimmat

Luitko jo nämä?

Mainos