Mielipide: Terveyskeskuksen ilmapiiristä ei voi syyttää vain yhtä johtajaa - Lukijalta - Satakunnan Kansa

Terveyskeskuksen ilmapiiristä ei voi syyttää vain yhtä johtajaa

Näkemys Säkylän sosiaali- ja terveydenhuollosta.

Tekstareissa kaivataan rajoituksia sairaalojen päivystävien lääkärien työaikoihin.

6.7.2020 19:50

Nykyisen sosiaali- ja terveyslautakunnan aloittaessa tehtävänsä vuonna 2017 lautakunnan esittelijänä toimi perusturvajohtajan sekä ylilääkärin tehtäviä samanaikaisesti sijaistanut Susanna Holmlund. Molempien vaativien tehtävien yhtäaikainen hoitaminen sujui häneltä hämmästyttävän hyvin.

Tutustuimme päämäärätietoiseen, kunnianhimoiseen ja uudistavaan henkilöön, jonka ohjenuorana olivat faktat ja tasapuolisuus. Tunnekylmyyttä tai tunneälyn puuttumista häneen ei voi liittää.

Kunnanhallituksen edellyttämien säästötoimenpiteiden mukaan Säkylän terveyskeskuksessa aloitettiin Holmlundin johdolla uudistamis- ja kehittämistoimet, joita hän säännöllisesti esitteli asiantuntijalautakunnalle. Luottamusta toimiin osoitti, että joulukuussa 2019 Holmlund valittiin ylilääkärin virkaan ilman koeaikaa.

Perusturvajohtajan tehtävään oli vuoden 2019 huhtikuussa valittu laatuarviointeihinkin erikoistunut Johanna Ahokas. Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyö toimi kunnassamme saumattomasti ja luotettavasti. Uusia työskentelytapoja ja toimintoja kehitettiin sekä panostettiin ennaltaehkäisevään työhön.

Vuosien mittaan muodostuneiden toimintatapojen uudistaminen on asia, joka jokaisessa organisaatiossa herättää muutosvastarintaa ja ilmiö nähtiin täälläkin. Ratkaisevaa muutoksen läpiviemisessä on, että kunnan johtavat virkamiehet ja luottamushenkilöt seisovat strategisten päätöstensä takana yksituumaisesti. Ylimmän luottamushenkilöjohdon tulee kestää painetta ja hahmottaa kauaskantoisesti kokonaisuuksia sekä syy-seuraussuhteita.

Säkylässä toimittiin valitettavasti toisin ja myös asiantuntijalautakuntaa kuulematta. Kunnan asioissa kukaan ei voi tehdä päätöksiä yksin vaan toimivaltainen päätöksentekoelin päättää sille hallintosäännön mukaan määrätyistä asioista demokraattisesti.

Kritiikin yllyttyä maaliskuussa lautakunta hankki sosiaali- ja terveysjohtajan johdolla asianmukaisesti kilpailuttaen mittavan työilmapiiriselvityksen. Kyselyosioon vastasi 32 työntekijää ja lisäksi haastateltiin 65 henkilöä. Myös työsuhteensa päättäneet saivat sanoa mielipiteensä.

Selvitys osoitti, että parannettavaa on niin johtamisessa kuin alaistaidoissa, mutta myös sen, että asiat ovat korjattavissa. Terveyskeskuksen asiakkaat ovat edelleen saamiinsa palveluihin tyytyväisiä. Keskeinen tulos oli, ettei ilmapiiristä voi syyttää yhtä henkilöä, vaan jokaisen on katsottava peiliin.

Sosiaali- ja terveysjohtajamme selvityksen pohjalta tekemä kehittämissuunnitelma määrittää toimenpiteet, toteutustavan, aikataulut ja vastuuhenkilöt. Kyseessä ei siis ole mikään kosmeettinen toimi vaan työkalu, jolla voimme saavuttaa 2020-luvun edellyttämän sote-kuntoisuuden.

Sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan rapauttava rintamalinjojen rakentelu on välittömästi lopetettava ja saatava työrauha niin henkilöstölle kuin luottamushenkilöille. Asiantuntijalautakunnan kirkkain johtotähti on asukkaiden palvelujen säilyminen Säkylässä sote-uudistuksenkin tullessa. Muutosprosessia johtavilla ylilääkärillä sekä sosiaali- ja terveysjohtajalla on edelleen täysi luottamuksemme.

Kirjoittajat ovat Säkylän sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

Osion uusimmat

Luitko jo nämä?

Lue myös: