Masentuneen hoitoa ja työhön paluun tukea on tehostettava – sairausloman pitkittyessä ennuste työhön paluuseen heikkenee - Lukijalta - Satakunnan Kansa

Masentuneen hoitoa ja työhön paluun tukea on tehostettava – sairausloman pitkittyessä ennuste työhön paluuseen heikkenee

3.1.2020 18:55

Masennuksen vuoksi työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyi vuonna 2018 noin 3 500 henkilöä, lähes kymmenen henkilöä jokaisena viikonpäivänä. Heillä toipuminen ei ollut vuoden sairausloman aikana edennyt siinä määrin, että työkyky olisi palautunut. Tilastot osoittavat masennuksen olevan eniten ja viime vuosien aikana vielä lisääntyvästi työkyvyttömyyttä ja sairauslomia aiheuttava yksittäinen sairaus.

Masennukseen on olemassa vaikuttavia hoitokeinoja. Moni masennukseen sairastunut ei kuitenkaan pääse tehokkaan hoidon piiriin, eikä sairastuneen työhön paluuta tueta riittävästi. Nämä asiat pitää saada kuntoon, jos masennuksen aiheuttaman työkyvyttömyyden nousukierre halutaan katkaista.

Masennuspotilaan hoidossa on hyödynnettävä vaikuttaviksi osoitettuja hoitokeinoja varhaisvaiheen psykoterapioista pitkiin terapioihin, lääke- ja neuromodulaatiohoitoihin. Potilaille on varattava riittävästi lääkärin vastaanottoaikaa sekä tiiviitä tapaamisia, 1–2 viikon välein.

Tavoitteeksi asetetaan työhön paluu mahdollisimman pian. Sairauslomia tulisi kirjoittaa lyhyitä jaksoja, enintään 2 viikkoa kerralla.

Lääketieteellinen hoito usein jatkuu sairausloman jälkeenkin yksilöllisen tarpeen mukaan. Sairausloman pitkittyessä ennuste työhön paluuseen heikkenee. Vuoden sairastamisen jälkeen työhön palaa enää joka neljäs potilas.

Työterveyshuollon ja esimiesten, tarvittaessa myös työsuojelun on yhteistyössä tarjottava tukea sairastuneen työntekijän paluuseen takaisin työhön, vaikka aluksi kevennettyyn työtehtävään osasairauspäivärahalla tai sairauden pitkittyessä työkokeilun kautta. Oireettomuus ei ole työhön paluun edellytys.

Esimiehen mukaanotto mahdollisimman varhaisessa hoidon vaiheessa ehkäisee sairausloman pitkittymistä. Tavoite on käyttää hyväksi potilaan jäljellä olevaa työkykyä, johon nähden optimaalisesti mitoitettu työ edistää sairaudesta toipumista ja työkyvyn palautumista.

Masennuksesta johtuvat sairauslomat ja eläkkeet ovat kestämättömällä tasolla. Niistä koituu yhteiskunnalle vuosittain useiden miljardien eurojen kustannukset, kun lasketaan yhteen varsinaisen hoidon, sairauspäivien, eläkkeiden ja tuotannollisten menetysten kustannukset. Lisäksi masennus aiheuttaa paljon inhimillistä kärsimystä sairastuneille ja heidän lähipiirilleen.

Tehokas lääketieteellinen hoito ja työhön paluun tuki vähentävät masennuksesta johtuvia sairauslomia ja työkyvyttömyyseläkkeitä. Työterveyshuollon ja työpaikkojen tulee yhteistyössä soveltaa toimintamalleja, joilla tuetaan sairastuneen mahdollisimman nopeaa työhön paluuta.

Näistä on jo hyviä esimerkkejä suomalaisista yrityksistä. Työn ja työyhteisön tuki on masennuksesta toipuvalle erityisen tärkeää lääketieteellisen hoidon lisäksi.

Kirjoittaja on ylilääkäri, lääketieteen tohtori, psykiatrian erikoislääkäri, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Osion uusimmat

Luitko jo nämä?

Lue myös: