Muistisairaalle arvokas elämä - Lukijalta - Satakunnan Kansa

Muistisairaan ihmisen elämänlaadun pitää olla arvokasta

Kirjoittajat kysyvät, miksi olemme tilanteessa, jossa pitää olla huolissaan, saavatko ikäihmiset ja erityisesti muistisairaat hyvää sekä turvallista hoivaa ja hoitoa?

23.9.2020 17:58

Porin Seudun Muistiyhdistys ilmaisee huolensa Porin perusturvan vanhustenhoidon tuottavuusohjelman suunnitelmista, jossa ympärivuorokautisen hoidon paikkoja ollaan vähentämässä sadoilla vuoteen 2024 mennessä. Ohjelman tarkoituksena on lisätä kotihoitoa, jolloin yhä useampi ikäihminen voisi asua omassa kodissaan. Asia aiheuttaa kovasti huolta erityisesti muistisairaiden ja heidän läheistensä perheissä.

Porin perusturvan alueella on arviolta 2 740 keskivaikeaa tai vaikeaa muistisairautta sairastavaa. Vuonna 2025 heitä on noin 3 150, eli viidessä vuodessa määrä kasvaa yli 400 henkilöllä. Muistisairauden yleisyys kasvaa väestön vanhetessa, mutta sairaus voi kohdata myös työikäisiä.

Muistisairaus on aivoja rappeuttava sairaus, joka heikentää ihmisen toimintakykyä etenevästi ja merkittävästi. Yksin ollessaan muistisairas kokee usein turvattomuutta, eristäytyy sosiaalisesti ja unohtaa pitää itsestään huolta.

Muistisairas tarvitsee jatkuvaa huolenpitoa. Hän tarvitsee hyvään elämään kodin, jossa hänestä huolehditaan ympäri vuorokauden. Kodin, jossa hän kokee olonsa turvalliseksi ja hänellä on riittävästi sosiaalisia kontakteja.

Lisäksi erilaiset kuntouttavat ja aktivoivat toimet ylläpitävät ja edistävät muistisairaan toimintakykyä tai ainakin hidastavat heikkenemistä. Kokonaisvaltaisella huolenpidolla saadaan muistisairaan elämään myös sisältöä ja mielekkyyttä.

Yksin asuvan muistisairaan hoito vaatii kotihoidolta useita käyntejä vuorokaudessa, eikä käyntien kautta kyetä vastaamaan muistisairaan tarpeisiin. Tosiasia on, ettei keskivaikeaa tai vaikeaa muistisairautta sairastava pysty turvallisesti eikä inhimillisesti asumaan yksin. Tarvitaan ympärivuorokautisia hoitopaikkoja, jotka mahdollistavat mielekkään ja toimintakykyä tukevan elämän.

Samassa taloudessa asuvien muistisairaiden läheiset tekevät hoitotyötä 24/7 ja kokevat haasteita jaksamisensa kanssa. Yhteiskunnan tulee panostaa omaishoitajien jaksamiseen. Kotihoidon lisäämisessä asia toivottavasti huomioidaan.

Miksi olemme tilanteessa, jossa pitää olla huolissaan, saavatko ikäihmiset ja erityisesti muistisairaat hyvää sekä turvallista hoivaa ja hoitoa?

Ennaltaehkäisevät palvelut ovat olleet vähäisessä roolissa. Muistisairauksien varhaisvaiheen tutkimuksiin on ollut vaikea päästä. Diagnoosit viivästyvät ja hoitoja ei päästä aloittamaan ajoissa. Tämä johtaa ihmisten toimintakyvyn ennenaikaiseen heikkenemiseen. Mahdollisuudet omassa kodissa asumiseen vähenevät.

Tämä lisää yhteiskunnan kustannuksia ja inhimillistä kärsimystä niin sairastuneelle kuin hänen läheisilleen.

Mikä ratkaisuksi? Porin kaupungin ja Porin perusturvan tulee tehdä konkreettisia toimenpiteitä. Perusterveydenhuolto pitää saada toimivaksi ja muistisairaiden pitää päästä hoitoon ajoissa. Muistisairaiden läheisten tulee saada apua niin kotiin arjen askareisiin kuin vapaapäivien järjestämiseenkin. Muistisairaiden tulee saada laadukasta ympärivuorokautista hoivaa ja hoitoa sitä tarvitessaan.

Nämä toimet on mahdollista toteuttaa, jos siihen on tahtoa. Tällä tulee säästöjä ja tulevaisuudessa voidaan kenties ympärivuorokautisen hoidon paikkojakin vähentää. Sitä ennen perusasiat pitää saada kuntoon ja edetä hallitusti.

Harriet Haavisto on Porin seudun muistiyhdistyksen varapuheenjohtaja

Marjo Keikko on Porin seudun muistiyhdistyksen sihteeri

Osion uusimmat

Luitko jo nämä?

Lue myös: