Haistilan liittymän porrastaminen on välivaiheen ratkaisu - Lukijalta - Satakunnan Kansa

Haistilan liittymän porrastaminen on välivaiheen ratkaisu

Kirjoittaja muistuttaa, että 10 vuoden aikana Varsinais-Suomen ely-keskus tulee edistämään monia parantamistoimenpiteitä Porin ja Huittisten välisellä tieosuudella.

30.9.2019 20:23

Jorma Mykrä kirjoitti (SK 25.9.), että Ulvilaan tarvitaan puolivaloilla tehtyjen ratkaisujen sijaan eritasoliittymä. On totta, että valtatien 2 suuri liikennemäärä, noin 13 000 ajoneuvoa vuorokaudessa, ja raskaan liikenteen osuus (7,5 prosenttia) puoltavat eritasoliittymän rakentamista Haistilan liittymään. Haistilan liittymän porrastaminen onkin vain välivaiheen ratkaisu ennen kuin on rahoitusta järeämpiin parantamistoimiin.

Porrastuksella saadaan kuitenkin parannettua vaarallisen liittymän toimivuutta ja liikenneturvallisuutta kohtuullisen hyvin. Tämäkin hanke odotti pitkään rahoitusta ja ely-keskus on tyytyväinen, että porrastus voidaan vihdoin toteuttaa.

Kirjoittajan mukaan puolivaloilla ajaminen on kokonaisuuden kannalta paljon kalliimpaa. Rahoitussyistä vaiheittain eteneminen teiden parantamisessa on kuitenkin normaali käytäntö. Suurin osa tienpidon rahoituksesta menee teiden päivittäiseen hoitoon ja kunnossapitoon. Investointeihin käytettävissä oleva rahoitus on ollut viime vuosina vähäistä. Parannustarpeita on kuitenkin paljon, myös liittymissä.

Eritasoliittymä on liikenteelle turvallisin ja sujuvin liittymäratkaisu, mutta sellaisen rakentaminen maksaa 6–10 miljoonaa euroa, kun taas liittymän porrastaminen on moninkertaisesti edullisempaa. Haistilan liittymän parantamisen kustannukset ovat noin miljoona euroa.

Kirjoittajan mukaan liittymän porrastuksen kustannuksella olisi saatu pitkä pätkä nelikaistaista tietä Nakkilaan saakka. Valitettavasti tien nelikaistaistus ei ole näin edullista. Tien nelikaistaistaminen pitää sisällään monia muitakin toimenpiteitä, mikä nostaa kustannuksia oleellisesti.

Samassa yhteydessä pitää rakentaa rinnakkaistiejärjestelyt, kevyen liikenteen järjestelyt ja korvata tasoliittymät eritasoliittymillä ja uusilla silloilla. Monesti on myös tarve rakentaa melusuojauksia ja riista-aitoja. Käytännössä Haistilan liittymän parantamisen hinnalla saisi nelikaistaista tietä noin pari sataa metriä.

Kirjoittaja peräänkuuluttaa myös parempaa edunvalvontaa Satakunnassa. Yleisesti ottaen voi kuitenkin todeta, että suuria kehittämishankkeita on koko maassa käynnissä suhteellisen vähän. Tieverkolla on huomattava määrä korjausvelkaa ja odotukset kohdistuvat lisärahoituksen saamiseen korjausvelan vähentämiseen. Se heijastuu väistämättä siihen, kuinka paljon jakovaraa riittää parantamisinvestointeihin.

Valtatien 2 jatkoparantamisesta on laadittu vuonna 2017 kehittämisselvitys. Selvityksessä tarkasteltiin Pori-Helsinki -yhteysvälin palvelutasoa, liikenneturvallisuustilannetta ja maankäyttöä. Selvityksen pohjalta nostetaan parannustoimenpiteitä jatkosuunnitteluun.

Seuraavan 10 vuoden aikana Varsinais-Suomen ely-keskus tulee edistämään muun muassa seuraavia parantamistoimenpiteitä Huittinen-Pori –välillä: Ulasoorin eritasoliittymän rakentaminen, Friitalan eritasoliittymän täydentäminen, tien nelikaistaistus välillä Friitala-Harjavalta mukaan lukien Haistilan ja Ruskilan eritasoliittymät, rautatien tasoristeyksien poistaminen Ulvilassa sekä Mommolan eritasoliittymän parantaminen Huittisissa.

Kohteiden suunnittelu ja toteutus edellyttävät erillisrahoitusta, joten suunnittelun ja toteutuksen ajankohta on vielä avoin. Valtatien 2 parantaminen välillä Huittinen-Pori on ehdolla valtakunnalliseen 12-vuotiseen liikennejärjestelmäsuunnitelmaan.

Yhteysvälin kehittämisselvityksen pohjalta on etenemässä myös pieniä liikenneturvallisuushankkeita. Haistilan liittymän porrastus on yksi näistä toimenpiteistä.

Antti Kärki

Suunnittelupäällikkö, Varsinais-Suomen ELY-keskus

Osion uusimmat

Luitko jo nämä?

Lue myös: