Porin kaupungin henkilöstö huolissaan nykytilanteesta ja säästölistojen salailusta: Ei ostopalveluita, vaan oman toiminnan kehittämistä - Lukijalta - Satakunnan Kansa

Porin kaupungin henkilöstö huolissaan nykytilanteesta ja säästölistojen salailusta: Ei ostopalveluita, vaan oman toiminnan kehittämistä

Arkistokuva. ­

5.6.2020 21:21

Henkilöstön edustajana seuraan huolestuneena Porin kaupungin tilannetta. Tilannetta jossa suunnitellaan oman toiminnan ulkoistamista tai yhtiöittämistä. Valloillaan on paniikki taloudellisen tilanteen johdosta. Ratkaisut, joita saadaan lukea paikallislehdistä tulevat pala kerrallaan ilman minkäänlaista kokonaisuutta, puhumattakaan lyhyen ja pitkän aikavälin vaikutuksista sekä vastuista.

Säästölistoja tehdään salassa pienen piirin sisällä. Avoimen Porin ja henkilöstön mukaan ottaminen on unohdettu. Koen, ettei yhteistoiminta toteudu lukemalla paikallislehdestä mitä kaupungissamme tapahtuu.

Koronasta johtuva kriisitilanne hoitui kaupungissamme suhteellisen hyvin. Moneen otteeseen puheenvuoroista kävi ilmi miten tärkeä, joustava ja ketterä kaupungin oma työ sekä työntekijät ovat. Tästä huolimatta olemme saaneet lukea yhtiöittämisistä ja ostopalveluiden lisäämisistä.

Porin kaupungin oman toiminnan kehittäminen on parempi vaihtoehto kuin ostopalvelujen käyttö tai yhtiöittäminen. Kaupungin tehdessä omana työnä, raha käytetään palveluun. Kaupungilla on paljon lakisääteisiä velvollisuuksia ja myös huolehtimisvelvollisuus monista paljon rahaa vievistä palveluista. Kaupunki ei voi keskittyä vain taloudellisesti kannattaviin toimiin.

Ulkoistuksessa kaupungilla pysyy vastuu palvelujen toiminnasta sekä saatavuudesta. Kaupungilla on muun muassa työllisyysvelvoite, tätä ei ole yksityisellä sektorilla.

Oman henkilöstön tuottamista palveluista Pori päättää itse. Porin tuottaessa palveluita oman henkilökuntansa voimin, säilyy työnjohto- ja palveluketju toimivana. Meidän tulee ylläpitää toiminta- ja huoltovarmuus.

Pori tuntee oman palvelukokonaisuuden sekä huolehtii sen toimivuudesta. Meidän tulee turvata lähipalvelut. Tilanne on täysin eri, jos Porin järjestämisvastuulla on ulkopuolinen toimija.

Palvelurakenne muuttuu, kun oma palvelutuotanto korvataan ostopalvelulla tai yhtiöittämällä. Töiden suunnittelu, joustavuus, vastuunjako, yhteistyö sekä kuntalaisten vaikutusmahdollisuudet heikkenevät.

Ulkoistuksessa hinnoitellaan palveluhankinta perusmaksulla. Lisääntynyt palveluntarve, lisäpalvelut ja erikoistilaukset lisäävät huomattavasti palveluhankinnan hintaa. Ylitöiden tekeminen ja henkilöstön siirrot tulevat edullisemmaksi kuin ulkopuolisen palveluntuottajan lisälaskutus.

Yhtiöissä ei verorahojen käyttö sekä päätöksenteko ole julkista eikä avointa. Verojalanjäljestä on huolehdittava niin, ettei paikalliset verovarat katoa ulottumattomiin.

Kaupungilla on sekä hallinnollinen tehtävä, että palvelutuotanto ja näitä ei voi irrottaa toisistaan. Hallinnolliset velvollisuudet tehostavat palvelutuotantoa, koska ne tuovat tiedon siitä mitä asioita pitää tehdä, kuinka paljon ja millä ne tehdään. Vuorovaikutus ja yhteistyö nousevat arvokkaaseen rooliin.

Kunnallisissa palveluissa tarve ja antaja kohtaavat, myös saatavuus ja laatu on turvattu. Porin palvelut tulee olla kuntalaisten saatavilla ja päätösvalta tulee pysyä meidän kaupungilla.

Työsuhteen ehdoilla ja palkkatasolla kikkailu huonontaa palveluita, sekä heikentää verotuloja. Tästä kärsivät kaikki kuntapalveluiden käyttäjät ja etenkin palveluiden tuottamisesta vastaava henkilöstö.

Kaupunkia tulee kehittää huolehtimalla työn tuloksellisuudesta ja henkilöstön hyvinvoinnista. Näin saadaan hyviä ja kestäviä tuloksia. Toiminnallinen sujuminen takaa taloudellisuuden ja toimivan kaupungin.

Satu Joensuu

Pääluottamusmies, Porin Kunta-alan yhteisjärjestö JHL ry

Osion uusimmat

Luitko jo nämä?