Lapsen oikeudet on huomioitava nykyistä paremmin - Lukijalta - Satakunnan Kansa

Lapsen oikeudet on huomioitava nykyistä paremmin

22.11.2019 21:44

Varhaiskasvatus on ollut viime vuosina monien muutosten kohteena. Yksi keskeinen asia on ollut ryhmäkoot, joita ensin kasvatettiin ja lopulta niitä ollaan palauttamassa entiselle tasolle. Osoittaa viisautta korjata tehdyt virheet. Riittävän pieni ryhmäkoko on edellytys turvalliselle ja yksilölliselle kasvatukselle ja hoivalle. Se myös mahdollistaa työntekijöiden hyvinvoinnin. Toinen suuri edistysaskel on subjektiivisen päivähoito-oikeuden palauttaminen kaikille, mikä edistää lasten hyvinvointia ja ehkäisee syrjäytymistä.

Pienet ryhmät ovat välttämätön edellytys yksilölliselle hoivalle ja kasvatukselle. Isossa lapsiryhmässä työntekijä ei pysty keskittymään lapsen kehityksen ja kasvun tukemiseen. Isot ja äänekkäät ryhmät ovat myös terveysriski lapsille ja päiväkotien työntekijöille. Useissa tutkimuksissa on havaittu, että melu- ja keskittymishaitat sekä lasten sairastavuus ovat suoraan verrannollisia lapsiryhmän kokoon.

Lapsi tarvitsee perustarpeista huolehtimisen lisäksi aikuisen läsnäolon, huomion sekä kannustuksen ja ohjauksen kasvun tukemiseksi. Mitä pienempi lapsi on, sitä enemmän yhteistä aikaa kuluu perustarpeiden tyydyttämiseen.

Varhaiskasvatuslaki vaatii kuitenkin vielä korjauksia, jotta lasten oikeudet toteutuvat paremmin. Laki mahdollistaa tilapäisen henkilöstömitoituksesta poikkeamisen. Pykälä on poistettava laista kokonaan, sillä vaihteleva ja liian väljä tulkinta johtaa jatkuvaan henkilöstövajeeseen päiväkotiryhmissä. Lasten turvallinen ja laadukas varhaiskasvatus edellyttävät riittävää kasvattajamäärää kaikkina toimintapäivinä, koko päivän ajan ja kaikissa lapsiryhmissä. Jotta kasvattajat voivat tehdä työtään hyvin, tulee heitä olla riittävästi lapsimäärään suhteutettuna.

Kannattaa myös huolehtia lasten hyvinvoinnista vastaavista hoitajista, sillä ammattitaitoisista lastenhoitajista on paikoittain jo kova pula. Lastenhoitajista tulee kunta-alalta eläköitymään seuraavan 15 vuoden aikana lähes puolet nykyisestä työvoimasta. Tahti on hurja, uusia lastenhoitajia tarvitaan jatkuvasti lisää. Nyt suuri osa lastenhoitajista tekee varhaiskasvatuksen opettajan sijaisuutta, joka aiheuttaa lisää pulaa hoitajista.

Tällä viikolla vietetään lapsen oikeuksien viikkoa. Laadukas varhaiskasvatus on jokaisen lapsen oikeus. Moniammatillisella yhteistyöllä saadaan hyviä tuloksia lasten parhaaksi. Varhaiskasvatukseen kannattaa sijoittaa, sillä se on erinomaista ennaltaehkäisevää työtä.

Silja Paavola

Puheenjohtaja, Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer

Osion uusimmat

Luitko jo nämä?

Mainos