Satasairaalan suunnitelmissa on perustaa syömishäiriöiden hoitoon keskittyvä yksikkö nuorille ja aikuisille - Lukijalta - Satakunnan Kansa

Satasairaalan suunnitelmissa on perustaa syömishäiriöiden hoitoon keskittyvä yksikkö nuorille ja aikuisille

4.6.2020 21:24

Satakunnan Kansassa julkaistussa mielipidekirjoituksessa (29.5.) ”Syömishäiriö ei kuuntele ketään” kuvautuu, kuinka syömishäiriö haastaa niin sitä sairastavan itsensä kuin hänen läheisensä ja myös auttavat tahot. Parhaimmillaan hoidon tulokset ovat, mikäli syömishäiriö havaitaan ja siihen puututaan mahdollisimman varhain. Sairauden pitkittyessä hoito usein muuttuu haasteellisemmaksi ja pidempikestoiseksi.

Syömishäiriöiden hoito vaatii usein moniammatillista ja monitahoista yhteistyötä, jossa myös merkittävässä roolissa on sairastuneen itsensä ja hänen läheistensä kanssa tehtävä tiivis yhteistyö.

Hoito edellyttää niin psyykkisen hyvinvoinnin kuin fyysisen terveyden seurantaa sairastuneen terveyden ja turvallisuuden takaamiseksi. Tämän osalta painonseuranta on oleellisessa asemassa, koska sitä kautta pystytään seuraamaan muun muassa riittävän ravitsemuksen toteutumista että energian kulutusta.

Hoidon edetessä oman painotiedon hyväksyminen tukee myös kokonaisvaltaista paranemista. Syömishäiriö on siitä ikävä sairaus, että se saattaa uskotella ympärille oleville läheisille ja hoitavalle taholle paremmasta tilanteesta kuin todellisuus onkaan.

Vaikka syömishäiriö aiheuttaa psyykkistä kärsimystä, myös siitä toipuminen on usein vaikeaa ja aiheuttaa ristiriitaisia tunteita. Hoidossa haasteita aiheuttaa myös usein iän myötä tapahtuva itsemääräämisoikeuden lisääntyminen ja mielenterveyslain mukaisen tahdosta riippumattoman osastohoidon perusteiden erilaisuus aikuisilla verrattuna alaikäisiin.

Kirjoituksessa nostettiin esiin psykoterapiaan hakeutumisen byrokraattisuus. Periaatteessa yksityisen palveluntuottajan tarjoamaan psykoterapiaan tai muuhun terapiaan voi hakeutua omakustanteisesti kuka tahansa ilman erillistä lääkärin lähetettä.

Kelan korvaama terapia kuitenkin edellyttää psykiatrian alan lääkärin lausuntoa, jonka laatiminen perustuu aina kokonaisvaltaiseen arvioon huomioiden myös sen, että onko sairaus riittävän vakaassa vaiheessa, jotta terapian toteuttaminen on turvallista myös muun muassa fyysisen terveyden näkökulmasta.

Satasairaalassa on tunnistettu syömishäiriöiden hoidon aiheuttamat haasteet ja niiden hoidon vaatima erityisosaamisen tarve. Tämän vuoksi muun muassa nuorisopsykiatrialla on aktiivisesti pyritty kehittämään syömishäiriöiden hoitoa eri hoitoyksiköissä tehden yhteistyötä lastenpsykiatrian ja aikuispsykiatrian toimijoiden kanssa.

Tulevaisuudessa uuden Satapsykiatrian rakennuksen myötä suunnitelmissa on perustaa syömishäiriöiden hoitoon keskittyvä yksikkö palvelemaan eri ikävaiheessa olevia syömishäiriöistä kärsiviä nuoria ja aikuisia.

Syömishäiriöiden hoidon kehittämisessä haasteita aiheuttaa kuitenkin se, että usein syömishäiriöt vaativat yksilöllisiä hoitosuunnitelmia ja että mikään yksittäinen hoitomuoto ei ole tutkimuksissa osoittautunut muita merkittävästi tehokkaammaksi.

Timo Holttinen

Ylilääkäri, nuorisopsykiatrian vastuuyksikkö, Satasairaala

Ulla Saxen

Vastuualuejohtaja, psykiatrisen hoidon vastuualue, Satasairaala

Osion uusimmat

Luitko jo nämä?

Lue myös: