Oppivelvollisuuslakia ei pidä lykätä Raumalla - Lukijalta - Satakunnan Kansa

Oppivelvollisuuslakia ei pidä lykätä Raumalla

Kirjoittaja on sitä mieltä, että jokainen poistuva henkilötyövuosi kasvattaisi töihin jäävien työmäärää ja olisi poissa lasten ja nuorten arjesta.

8.6.2020 18:23

Rauman kaupunginhallitus antoi 1. kesäkuuta lausuntonsa maan hallituksen lakiesityksestä oppivelvollisuuden laajentamiseksi koskemaan peruskoulun jälkeistä toisen asteen koulutusta.

Päätöksen mukaan Rauma haluaa uuden oppivelvollisuuslain voimaantulon siirtyvän vähintään vuodella eteenpäin. Perusteluna esitetään liian tiukkaa aikataulua. Entistä laajemman oppivelvollisuuden on tarkoitus astua voimaan vuonna 2021.

Lausunto hyväksyttiin yksimielisesti, koska Vasemmistoliitolla ei ole edustajaa sivistysvaliokunnassa eikä kaupunginhallituksessa. Vasemmistoliiton Rauman kunnallisjärjestö ei kannata oppivelvollisuuslain voimaantulon lykkäämistä.

Oppivelvollisuusiän nostaminen 18 ikävuoteen ja oppivelvollisuuden laajentaminen toiselle asteelle on linjattu hallitusohjelmassa: ''Tasa-arvoisen yhteiskunnan tavoitteena on, että jokaisella on mahdollisuudet kouluttautua niin pitkälle kuin rahkeet riittävät.''

Hallitusohjelman tavoitteena on, että jokainen peruskoulun päättävä suorittaa toisen asteen koulutuksen.

Oppivelvollisuuden laajentaminen edellyttää toisen asteen koulutuksen maksuttomuutta.

Opetusministeri Li Anderssonin (vas.) mielestä kaikkia hallituksen uudistuksia ei voi laittaa jäihin koronan takia, vaan osaamisperustan pitää olla kunnossa. Korona-ajan jälkeen tarvitaan aktiivista talouden uudelleenrakentamista sekä lisää tasa-arvoa ja hyvinvointia.

Työ- ja elinkeinoministeriön sekä valtiovarainministeriön asettama professori Vesa Vihriälän työryhmä esitti hallitukselle muun muassa oppivelvollisuuden pidentämistä, koska se osaltaan nostaa suomalaisten osaamista tulevaisuudessa.

Opettajien ammattijärjestö OAJ pitää oppivelvollisuuden laajentamista peruskoulun ja ammattikorkeakoulujen veroisena uudistuksena. Järjestön mielestä korona vain vahvistaa uudistuksen tärkeyttä.

Nykyisin Suomessa 16 prosenttia ikäluokasta jää vaille toisen asteen tutkintoa, vaikka pelkkä peruskoulu ei nyky-yhteiskunnassa enää riitä työllistymiseen tai aktiiviseen osallistumiseen.

Oppivelvollisuuslain uudistuksen lykkääminen olisi jatkoa sille ajatuskannalle, joka vastusti kansakoulua noin 150, oppivelvollisuutta 100 ja peruskoulua 50 vuotta sitten – onnistuen viivyttämään niitä vuosikausia. Perustelut olivat taloudellisia, kuten nytkin.

Koulutus on paras turva syrjään jäämistä ja näköalattomuutta vastaan. Sivistys on tärkeimpiä arvojamme ja ihmisen vapauden tae. Näistä hallitusohjelmaan kirjatuista tavoitteista ei ole mitään syytä livetä.

Tuomo Grundström

Rauman vasemmisto

Vasemmistoliiton Rauman kunnallisjärjestö

Osion uusimmat

Luitko jo nämä?

Lue myös: