Vanhustyöhön tarvitaan lisää koulutusta ja alan osaajia - Lukijalta - Satakunnan Kansa

Vanhustyöhön tarvitaan lisää koulutusta ja alan osaajia

Kotihoidon kokemusasiantuntija kertoo kirjoituksessaan siitä, miten palvelu Porissa pelaa. Kuvituskuva.

29.3.2019 20:47

Viime aikojen kohu-uutiset vanhustyöstä saavat meissä aikaan erilaisia reaktioita ja pohdintoja. Minkälaisista asioista rakentuu hyvä elämä vanhana? Ehkäpä se kuitenkin rakentuu hyvin samankaltaisista asioista kuin muissakin elämänvaiheissa, kokemuksesta, että olen hyväksytty ja osa yhteisöä ja siitä, että tulen kuulluksi.

Väestö ikääntyy ja ikääntymisen vauhti kiihtyy tulevina vuosina. Iäkkäät ihmiset eivät ole yhtenäinen ryhmä, vaan joukossa on hyvin eri ikäisiä, erilaisia miehiä ja naisia, joista suuri osa on hyväkuntoisia. Mutta on myös iäkkäitä, jotka tarvitsevat tukea toimintakykynsä rajoitteiden vuoksi. Ikäystävällinen yhteiskunta ottaa huomioon tämän moninaisuuden.

Suomessa on jo pitkään tutkittu ja kehitetty erilaisia palveluja sekä hoitoa vastaamaan ikääntyvän väestön tarpeita. Edellytykset laadukkaalle, tutkimuksiin perustuvalle hoidolle ovat olemassa. Keskiöön on nostettava koulutus sekä tutkimusten ja suositusten vieminen käytännön tasolle. Hyvän hoidon edellytyksenä on osaava, koulutettu henkilökunta.

Tarvitaan lisää vanhustyön osaajia, jotka ymmärtävät ja hallitsevat ikääntyvien ihmisten kanssa tehtävän työn erityispiirteet. Vanhenemiseen liittyvää tietoa tarvitaan sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ammattien lisäksi yhä enemmän myös muilla aloilla.

Gerontologisen tietopohjan lisääminen on parasta varautumista ikääntyvän väestönosan kasvamiseen. Tarvitaan vahvaa osaamista työn tekemisessä, kehittämisessä ja johtamisessa. Uutta tapaa tehdä vanhustyötä ei voi syntyä, ellei ole aikaa ja tilaa kehittämiselle.

Koulutuksen avulla on mahdollista tarkastella asioita oman kuplan ulkopuolelta. Asioita ja omaa työtä tulee arvioida eettisestä, inhimillisestä, gerontologisesta ja monialaisesta näkökulmasta taloudellisuutta unohtamatta. Erityisesti eettisen ja vuorovaikutuksellisen näkökulman korostaminen on keskeistä. Kyse on ennen kaikkea arvoista ja osaamisesta.

Hyvässä työyhteisössä pidetään yllä perustehtävää ja vahvistetaan luottamuksellista ilmapiiriä. Hyvällä töiden organisoinnilla ja oikeudenmukaisella päätöksenteolla sekä osallistavalla johtamistoiminnalla vahvistetaan työyhteisön työhyvinvointia, mikä heijastuu suoraan iäkkäiden hyvinvointiin.

Satakunnan ammattikorkeakoulussa on jo pitkään koulutettu vanhustyön osaajia. Tarjolla on muun muassa geronomin AMK-koulutus sekä vanhustyön ylempi AMK-koulutus.

Arja Ruisniemi

lehtori, YTT, Satakunnan ammattikorkeakoulu

Päivi Kankaanranta

lehtori, TtM, Satakunnan ammattikorkeakoulu

Sari Teeri

yliopettaja, TtT, Satakunnan ammattikorkeakoulu

Osion uusimmat

Luitko jo nämä?

Lue myös: