Miksi pelikaupunki Porin kannattaa laajentaa osaamispohjaansa leikillisyyden asiantuntijoihin? - Lukijalta - Satakunnan Kansa

Miksi pelikaupunki Porin kannattaa laajentaa osaamispohjaansa leikillisyyden asiantuntijoihin?

Kirjoittajan mukaan pelikaupungiksi tunnustetussa Porissa kannattaa panostaa lähitulevaisuudessa tekoälyosaamisen rinnalla myös leikkiin läheisesti liittyvän tunneälyn ja empatiaan perustuvan osaamispohjan vahvistamiseen. (Arkistokuva)

4.3.2020 20:40

Runsaan vuoden Porin yliopistokeskuksessa, Turun yliopiston alaisuudessa toiminut Pori Laboratory of Play—PLoP on kiinnostunut leikillisyyden mahdollisuuksista inhimillisen toiminnan eri alueilla. Leikintutkimuksen laboratoriossa tutkitaan monipuolisesti nykyleikkiä elinikäisen oppimisen ja aikuisiällä ilmenevän leikillisyyden näkökulmista.

Mitä leikillisyys aikuisiällä tarkoittaa eri alojen asiantuntijoiden päivittäisessä työskentelyssä?

PLoP:in tutkijoilla on kansainvälisestikin palkittua asiantuntemusta leikin myönteisistä vaikutuksista osana uusien asioiden oppimista ja omaksumista. Leikillisyys on positiivinen tapa lähestyä kollektiivista luovuutta ja avata keskusteluyhteyksiä eri toimijoiden välille.

Pelillistämiseen liitetyn kilpailun, optimoinnin ja ulkoisilla tekijöillä mahdollistetaan motivoimisen sijaan leikillisyyteen kannustava asenneilmapiiri ja vapaamuotoiset kohtaamiset esimerkiksi luovia menetelmiä, välineitä ja leluja hyödyntävien oppimistilanteiden yhteydessä. Näissä leikillisissä lähestymistavoissa yhteiskehitetään ratkaisuja:

Turun yliopiston kauppakorkeakoulun tutkijoiden kanssa tehty tutkimus osoitti, miten luovuus, yhteistyö, rohkeus ja keskustelu ovat keskeisiä esimerkiksi yrittäjyyden kompetensseja pohdittaessa.

Jotta ihmisten leikkisyys saataisiin houkuteltua esiin, tarvitaan leikillisyyden hyväksyvää ilmapiiriä. Pelikaupungiksi tunnustetussa Porissa kannattaa siksi panostaa lähitulevaisuudessa tekoälyosaamisen rinnalla myös leikkiin läheisesti liittyvän tunneälyn ja empatiaan perustuvan osaamispohjan vahvistamiseen. Yksi mahdollinen tie tähän on leikin merkityksellisyyden huomioiminen niin osana asiantuntijaorganisaatioita, kuin eri-ikäisten toimintaympäristöjä rikastuttavana ilmiönä.

Jottei päivittäinen työskentely luisuisi leikin myötä kaltevalle pinnalle ja sitä kautta monen pelkäämään hallitsemattomaan kaaokseen, tarvitaan niitä, jotka tunnistavat leikin potentiaalin, mutta ymmärtävät myös miten leikkivä ihminen toimii – siis leikin ja leikillisyyden asiantuntijoita.  Leikillinen suhtautuminen maailmaan venyttää ajattelun rajoja. Leikin varjolla syntyvät uudet oivallukset ja ideat. Tulevaisuuden haasteet ratkaistaan mielikuvitusta omaavien ihmisen kohtaamisissa ja tiimeissä.

Leikillinen resilienssi taas auttaa kääntämään satunnaiset flopit voimavaraksi. Ehdotankin, että paikallista osaamispohjaa vahvistetaan entisestään tunnistamalla ja tunnustamalla leikin mukanaan tuomat, rajattomat mahdollisuudet sosiaalisen hyvinvoinnin edistäjänä niin työelämässä kuin vapaa-ajan toiminnoissakin.

Mitä jos Pori olisikin ensimmäisiä maailmassa, josta tulisi virallisesti myös Leikkivä Kaupunki? Tätä varten tarvitaan jatkossakin alueella toimivia leikin asiantuntijoita. Leikillisyyden asiantuntijaorganisaatioissa hyväksyvä ilmapiiri ja sen vaalimista edesauttavat toimintaympäristöt ovat omiaan rakentamaan toimintakulttuureja, joissa luottamus, avoimuus, luovuus ja rohkea heittäytyminen edistävät työssäoppimista ja työhyvinvointia.

Lapsen oikeuksien sopimuksen 31. artiklan mukaan lapsilla tulisi olla oikeus leikkiin. Myös aikuisilla tulisi olla lupa kokeilla leikillisiä lähestymistapoja työn ja arkielämän eri alueilla. Omaatko joustavan ja uteliaan mielen? Siinä tapauksessa sinussakin on leikillistä potentiaalia, joka vahvistuu leikkiä ymmärtävissä ja arvostavissa yhteisöissä.

Katriina Heljakka

Tutkimuspäällikkö, Pori Laboratory of Play, kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelma, Turun yliopisto

Osion uusimmat

Luitko jo nämä?

Lue myös: