Köyhyyden torjuntaan enemmän poliittista voimaa - Lukijalta - Satakunnan Kansa

Köyhyyden torjuntaan enemmän poliittista voimaa

14.2.2020 21:00

Kaleva.fi uutisoi 10.2: "Sanna Marinin Hallituksen tulos!! Työttömien, eläkeläisten ja lapsiperheiden etuuksiin korotuksia vuoden alusta”.

Köyhyys on pysyvä keskustelun aihe, niin meillä kuin maailmalla. Köyhyyttä on Suomessa ollut aina eikä se näytä vähenevänkään. Miksi sen poistaminen on niin mahdoton tehtävä?

EAPN-FIN on Suomen köyhyyden vastainen verkosto köyhyyttä ja syrjäytymistä vastaan toimiville ryhmille. EAPN kirjoittaa: ”Absoluuttisella tai äärimmäisellä köyhyydellä tarkoitetaan tilaa, jossa ravinnon, vaatetuksen ja asumisen vähimmäisedellytykset eivät täyty”.

Suhteellisella köyhyydellä tarkoitetaan yksilön tai ryhmän selkeää huono-osaisuutta verrattuna muun väestön keskimääräiseen elintasoon tai elintapaan. Euroopassa köyhyysrajana käytetään pienituloisuuteen perustuvaa määritelmää, mikä on 60 prosenttia kotitalouksien käytettävissä olevasta mediaanitulosta.

Tuotamme ja kulutamme joka vuosi entistä enemmän, joten jaettavaa huono-osaisille riittäisi kyllä enemmän. Ja kyllä hallitukset toistensa perään julistavat köyhyyttä torjuvansa. Nyt vuorossa on Sanna Marinin hallitus.

Vaikeutena on muun muassa se, että köyhyydestä kärsivät niin monenlaiset ihmisryhmät, yksinhuoltajat, vanhukset, työttömät. Köyhyyden syyt ovat myös erilaiset. Sen torjunta vaatii siis monenlaisia lääkkeitä. Köyhyyttä ei voida kokonaan poistaa, mutta vähentää voidaan. Rajattomasti tulonsiirtojen tekeminen aina sinne missä köyhyyttä ilmenee, ei saa poliittista tukea, eikä sitä kansantaloutemme pitkään kestäisikään.

Herää kysymys, olisiko jotenkin määriteltävissä kohtuullinen, siedettävä ja hyväksyttävä köyhyys? Olisiko mahdollista asettaa köyhyydelle joitakin ehdottomia rajoja, joita esimerkiksi hallitusohjelmiin kirjattaisiin? Onko tämä poliittisesti liian vaikea aihe?

Yksimielisiä ollaan vain siitä, että työttömyys aiheuttaa köyhyyttä. Ja kyllä tunnustetaan köyhyydestä ja syrjäytyneisyydestä yhteiskunnalle aiheutuvat moninaiset turmiot.

Veikko Kaivola

Pori

Osion uusimmat

Luitko jo nämä?

Lue myös: