Poliittiset virkavalinnat eivät kuulu 2020-luvulle - Lukijalta - Satakunnan Kansa

Poliittiset virkavalinnat eivät kuulu 2020-luvulle

24.1.2019 18:30

Julkista virkaa täytettäessä virkaan on valittava ansioitunein hakija ja valinta on perusteltava. Nimityspäätöksessä tulisi kuvata lyhyesti se, millä perusteilla virkaan valittu on ansioitunein.

Viran täyttämisen tulee perustua hakijoiden ansiovertailuun ja kokonaisarviointiin. Koulutuksen ja työkokemuksen lisäksi on huomioitava myös viran hoidon kannalta merkitykselliset henkilökohtaiset ominaisuudet. Huolellisesti virkatyönä tehty hakijoiden ansiovertailu on olennainen osa virkavalintapäätöksen perustelua.

Toinen osa on hakijoiden henkilökohtaisten ominaisuuksien arviointi. Vaikeammin mitattavissa olevana osa-alueena perustelut jäävät usein melko yleiselle tasolle. Lähtökohtaisesti hakuilmoituksessa esitetyt kriteerit parhaiten täyttävää hakijaa tulee virkavastuulla toimivan esittelijän esittää virkaan.

Virkasuhteeseen ei tarvitse valita hakijoista kokeneinta tai pisimmän työuran tehnyttä. Työnantaja voi valita itselleen mieluisimman hakijan. Epäily kielletystä syrjinnästä tai muusta epäasiallisesta valintaprosessista voi olla perusteltu, jos työnantaja poikkeaa ilmoittamistaan valintakriteereistä tai jättää valitsematta hakijoista ansioituneimman. Virkaa täytettäessä voitaneen tällöin puhua poliittisesta valinnasta.

Vanha sanonta on, että päätöksestä tulee laillinen, jos kukaan ei valita. Vahinko on silti tapahtunut. Kyse on kaupungin maineesta ja yhteistyökyvystä. Onko isolla kaupungilla on varaa tehdä poliittisia virkavalintoja, ja miten tämä mahdollisesti vaikuttaa kaupunki-imagoon?

Pori on maakunnan keskus, jonka tulee toimia koko Satakunnan veturina. Hyvä hallinto ja rehellinen päätöksentekokulttuuri ovat kivijalka.

On aiheellista kysyä, miten varmistamme sen, että saamme myös tulevaisuudessa parhaita mahdollisia hakijoita Poriin? Poliittisia virkavalintoja tehtäessä vaarana on, että kaupungista tulee ummehtunut keskus, jonka ydin ei toimi.

Osion uusimmat

Luitko jo nämä?

Mainos