Kuntouttavan päivätoiminnan tilalle saatava korvaavia malleja - Lukijalta - Satakunnan Kansa

Kuntouttavan päivätoiminnan tilalle saatava korvaavia malleja

Kirjoittajat ovat huolissaan omaishoitajien jaksamisesta. He esittävät, että Porin perusturvan kuntouttavaan päivätoimintaan jo osoittamia palveluseteleitä aletaan nyt korona-aikana käyttää muistisairaan kotiin annettaviin kuntouttaviin palveluihin.­

14.5.2020 23:00

Olemme huolissamme muistisairautta sairastavista ihmisistä ja heidän läheisistään pitkään jatkuneen koronaepidemian seurauksena syntyneissä ja maan hallituksen edellyttämissä poikkeusoloissa.

Valtioneuvoston 16.3.20 antaman velvoitteen mukaan yli 70-vuotiaita on kehotettu välttämään lähikontakteja muiden ihmisten kanssa, toisin sanoen olemaan karanteenia vastaavissa olosuhteissa.

Tähän velvoittavaan ohjeistukseen perustuen ryhmämuotoista kuntouttavaa päivätoimintaa tarjoavat yksiköt ovat olleet suljettuina jo lähes kaksi kuukautta. Kuntouttavan päivätoiminnan piirissä oleva asiakas on usein iäkäs muistisairas henkilö.

Muistisairaan omaishoitajana toimii tavallisesti hänen, usein myös iäkäs puolisonsa. Omaishoitajan jaksaminen voi olla äärirajoilla, koska keskeytyneenä olevan päivätoiminnan johdosta hän ei välttämättä saa vapaapäivää ympärivuorokautiseen työhönsä omaisensa hoitajana.

Muun muassa kaupassa käynti ja muu asiointi voivat muodostua vaikeiksi, kun aiemmin hoidettavan ollessa kuntouttavassa päivätoiminnassa, omaishoitaja on voinut sijoittaa välttämättömät asioinnit juuri tuohon aikaan.

Muistisairaan henkilön kunto voi heiketä nopeastikin, kun psyykkistä ja fyysistä toimintakykyä edistävä päivätoiminta on keskeytyneenä. Kognitiiviset valmiudet kapeutuvat ja tämä vaikuttaa sekä hoidettavan että omaishoitajan arjessa selviytymiseen.

Juuri tästä, korona-epidemian aikaisen eristäytymisen seurauksena tapahtuvasta virikkeiden vähentymisestä monet geriatrian asiantuntijat ovat useaan otteeseen ilmaisseet huolensa.

Esitämmekin, että Porin perusturvan kuntouttavaan päivätoimintaan jo osoittamia palveluseteleitä aletaan nyt korona-aikana käyttämään muistisairaan kotiin annettaviin kuntouttaviin palveluihin. Näin saataisiin korvaavaa toimintaa kodin ulkopuolella tapahtuneelle ja nyt keskeytyneenä olevalle päivätoiminnalle.

Tässä uudessa tavassa olisi tarkoituksenmukaista huomioida kolmannen sektorin yritysten ja yhdistysten kapasiteetti sekä osaaminen ja tarjota muistisairaan kotiin kuntouttavia palveluja. Vaihtoehtoisia toimintamalleja luomalla voidaan ikäihmisten, kotona hoidettavien muistisairaiden ja omaishoitajien hyvän elämän edellytyksiä turvata näissä poikkeusoloissa.

Kaarina Ranne

Porin vanhusneuvoston puheenjohtaja

Sanna-Mari Pudas-Tähkä

Porin Seudun Muistiyhdistyksen puheenjohtaja

Osion uusimmat

Luitko jo nämä?